500+ та соціальна допомога на дітей, тобто допомога на дитину в Польщі 2022 для українців 🇺🇦 >>

Wojna na Ukrainie sprawiła, że do Polski przyjechało wielu uchodźców, w tym wiele rodzin z dziećmi. W związku z tą wyjątkową sytuacją wiele osób może liczyć na pomoc ze strony państwa w postaci świadczeń rodzinnych. O czym mowa? Jakie są warunki do tego, aby móc skorzystać z pomocy finansowej na dzieci w Polsce dla Ukraińców w 2022 roku? O tym w dzisiejszym wpisie – zapraszamy do lektury!

Czy uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy przysługują świadczenia rodzinne?

Tak – o tym mówi ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy ukraińskim obywatelom. Jeżeli przyjazd do Polski związany jest z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, uchodźcom przysługuje prawo do pobierania świadczeń rodzinnych i wychowawczych, a także dofinansowania dla rodziców – podstawowym warunkiem do ubiegana się o jakąkolwiek formę pomocy jest posiadanie dziecka i przebywanie razem z nim na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia na dzieci dla Ukraińców – komu przysługują?

W tym miejscu warto jednak zagłębić się we wspomnianą ustawę i upewnić się, czy na pewno jest się osobą uprawnioną do ubiegania i korzystania z płatności na dzieci w Polsce 2022. Wedle przepisów do takich osób zaliczyć można:

 • obywateli Ukrainy, którzy przedostali się na terytorium Polski od 24 lutego 2022 roku; tutaj jednak wprowadzony został pewien rygor: ustawa dotyczy tylko tych uchodźców, którzy wyjechali z okupowanej ojczyzny, w związku z trwająca wojną, a także ukraińskich obywateli posiadających Kartę Polaka, którzy ze swoją najbliższą rodziną przybyli do Polski w wyniku trwającego na Ukrainie konfliktu zbrojnego,
 • obywateli Ukrainy, którzy w legalny sposób przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ukraińców, którzy mają nadany w Polsce numer PESEL; chcąc ubiegać się o przyznanie świadczeń, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wyrobienie numeru.
Sprawdź także:  PIT-36 dla obywatela Ukrainy – zasady rozliczania w Polsce

Jakie płatności na dzieci ukraińskie dzieci w Polsce w 2022 roku można otrzymać?

Przejdźmy do sedna, czyli na jaką formę wsparcia mogą liczyć ukraińscy obywatele posiadający dzieci?

Świadczenia rodzinne, czyli:

 1. świadczenie pielęgnacyjne – 2119 zł/mies.,
 2. zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł/mies.,
 3. specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł/mies.

Uwaga: jeżeli łączy dochód rodzinny jest niższy niż 1922 zł na jednego członka rodziny, obywatele Ukrainy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci 1000 zł z okazji narodzin dziecka (świadczenie jednorazowe).

 • Świadczenie wychowawcze (500+) – jest to pomoc ze strony państwa, z której do tej pory skorzystały miliony Polaków. Obecnie liczyć na nie mogą również obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski ze swoimi dziećmi (bez znaczenia jest w tym wypadku wysokość dochodów). 500 zł wypłacane jest na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia.
 • Świadczenia z RKO (Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego) – jest to zasiłek, który wypłacany jest rodzicom dzieci w wieku między 12. a 35. miesiącem życia. Świadczenie nie jest uzależnione od wysokości dochodów – łączna jego wartość jednak nie może przekraczać 12 000 zł na jedno dziecko. Może zostać wypłacony w dwóch formach (500 zł przez 24 miesiące, bądź 1000 zł przez 12 miesięcy).
 • Świadczenie „Dobry start” – wsparcie finansowe, które wypłacane jest w kwocie 300 zł – ilekroć dziecko rozpocznie rok szkolny. O jego przyznanie starać mogą się obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce wraz ze swoimi dziećmi – wśród kryteriów nie jest brana wysokość zarobków.
 • Jednorazowe świadczenie – mogą o nie ubiegać się obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski i potrzebują pomocy związanej z zakupem podstawowych dóbr: żywność, odzież, środki higieny, opłaty mieszkaniowe. Świadczenie wypłacane jest w wysokości 300 zł.
 • Dofinansowanie „żłobkowe” – są to dopłaty do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (określonego w art. 64c ust. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku). Wartość świadczenia nie przekracza 400 zł i nie przysługuje tym osobom, które korzystają z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. O dofinansowanie mogą starać się obywatele Ukrainy przebywający wraz z dziećmi na terenie RP na odpowiednich warunkach i w trybie określonym w przepisach (bez konieczności posiadania karty pobytu „dostęp do rynku pracy”).
Sprawdź także:  IFT-1R – jak odzyskać pieniądze?

Chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi świadczeń dla ukraińskich rodzin w Polsce? A może potrzebujesz porad podatkowych związanych z Twoją sytuacją na rynku pracy? W takim razie odwiedź naszego bloga i skorzystaj z PitBota – nowoczesnej aplikacji do rozliczeń PIT online. Zapraszamy!

5/5 - (3)