Rozliczając się z urzędem skarbowym, w rocznej deklaracji podatkowej należy wskazać wszystkie przychody, jakie się osiągało w danym roku. Do takowych zaliczyć można wynagrodzenie z pracy, a także dodatkowe świadczenia np. w postaci alimentów. Mając na uwadze, że są one traktowane jako przychód, należy się zastanowić, czy alimenty są opodatkowane, czy też nie. W dzisiejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące tego tematu, przyglądając się bliżej przepisom prawa podatkowego w naszym kraju. Czy z alimentów trzeba się rozliczać? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Zapraszamy do lektury najnowszego wpisu stworzonego przez zespół PitBot.

Alimenty a PIT – świadczenie, które jest przychodem

W świetle przepisów alimenty są obligatoryjnymi świadczeniami, które najczęściej wypłacane są na rzecz członków rodziny (dzieci, byli małżonkowie, rodzice, dziadkowie). Z racji tego, że najczęściej przybierają one formę pieniężną, traktowane są jako przychód osoby pobierającej ten rodzaj zapomogi. To z kolei rodzi wiele pytań takich jak to:

  • czy od alimentów płaci się podatek,
  • czy alimenty można odliczyć od podatku,
  • czy alimenty trzeba rozliczyć w PIT,
  • i podobne.

Wątpliwości te nie są nieuzasadnione – co do zasady w rocznej deklaracji podatkowej należy umieścić wszystkie przychody z danego roku. Ale jak to jest z tym rodzajem świadczeń? Czy istnieje podatek od alimentów? O tym w kolejnych akapitach.

Czy alimenty są opodatkowane?

W tym miejscu możemy przejść do tego, czy alimenty podlegają opodatkowaniu. Jak to jest w rzeczywistości? Co do zasady – tak, choć nie wszystkie rodzaje alimentów. Warto być świadomym, że istnieją pewne wyjątki, o których mówi nam najnowsza interpretacja podatkowa z 2021 roku.

Alimenty – zwolnienie z podatku. O jakich wyjątkach mowa?

To, że opodatkowanie alimentów nie zawsze występuje, wynika bezpośrednio z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Przyglądając się bliżej przepisom, można zauważyć, że zawierają one szereg zwolnień od podatku. Szczególnie ważny dla osób pobierających to świadczenie jest art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT, który mówi nam o tym, że zwolnione z podatku są alimenty:

  • na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, a także dzieci (bez ograniczenia wiekowego) otrzymujące dodatek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną,
  • na rzecz innych osób niż wymienione w poprzednim punkcie, nieprzekraczające miesięcznie 700 zł (przyznane prawnie na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej).
Sprawdź także:  Interpretacje podatkowe, czyli sprawdzenie poprawności stosowania przepisów prawa

Podatek od alimentów na dziecko

Zgodnie z tym, co zostało napisane w poprzednim akapicie, można dojść do wniosku, że alimenty na dzieci nie są opodatkowane, czyli innymi słowy: nie trzeba ich wykazywać w rocznej deklaracji podatkowej PIT dziecka. Ich wartości nie są również doliczane do wypłaconych kwot dochodów rodziców.

Alimenty na dziecko a PIT – bez znaczenia wysokość świadczenia

Co więcej, w tym miejscu warto pamiętać o tym, że w przypadku alimentów na dzieci, zwolnienie z płacenia od nich podatku jest niezależne od wysokości wypłacanego świadczenia. Innymi słowy: nie ma znaczenia, to, czy dziecko otrzymuje alimenty w wysokości 500 zł, czy 3000 zł – w żadnym wypadku nie podlegają one opodatkowaniu. Warto również wiedzieć, że w takim wypadku bez znaczenia jest również to, czy alimenty na dzieci wypłacane są na podstawie prawomocnego wyroku sądu, ugody sporządzonej przed sądem lub ugody prywatnej.

Podatek od alimentów na rzecz innych osób

Czy podatnik musi zapłacić np. podatek od alimentów na żonę? W tym miejscu należy wziąć pod uwagę to, o czym napisaliśmy wyżej – jeśli wysokość świadczenia nie przekracza 700 zł, takie alimenty nie podlegają opodatkowaniu. Co ważne, zwolnienie to obejmuje kwoty otrzymywane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej. Warto o tym pamiętać – chcąc uniknąć płacenia podatku od alimentów, należy spełnić oba warunki.

Alimenty a PIT 2022/2023. Co w przypadku prywatnego porozumienia?

Czy trzeba rozliczać się z alimentów, które wypłacane są na podstawie prywatnie osiągniętego porozumienia? Tak – w takim przypadku kwoty te w całości należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym wysyłanym do właściwego urzędu skarbowego. Sytuacja ta dotyczy nie tylko małżonka, ale również rodzica czy dziadka.

Podatek od alimentów na żonę i męża – o tym należy pamiętać

Mówiąc o wypłacaniu alimentów na rzecz żony lub męża, warto wiedzieć, że chodzi tutaj o świadczenia na rzecz byłych współmałżonków. W praktyce oznacza to tyle, że np. w czasie trwania procesu rozwodowego bądź po orzeczeniu separacji wszelkie środki finansowe przekazywane przez męża na rzecz żony (lub odwrotnie), nie mogą być traktowane jako alimenty, co oznacza, że takie świadczenia pozostają wolne od podatku. Dopiero po rozwodzie zmienia się ich charakter na taki, gdzie stanowią one opodatkowany przychód byłego małżonka (zwolnienie z podatku możliwe do 700 zł miesięcznie).

Podatek od alimentów 2023 – ile wynosi?

Wiesz już, czy alimenty rozlicza się w PIT i jak wygląda ich opodatkowanie (lub zwolnienie z niego). W tym miejscu możemy przejść do kolejnej ważnej kwestii, czyli tego, ile wynosi podatek od alimentów.

Warto wiedzieć, że opodatkowanie alimentów od męża czy też innej osoby nalicza się za pomocą skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych. Zgodnie z obecnie funkcjonującym systemem podatkowym w takim przypadku przewidziane są dwie stawki podatkowe: 18% oraz 32%.

Sprawdź także:  Podatek cukrowy – czym jest, od kiedy obowiązuje i czego dotyczy?

To, jaki podatek za alimenty zapłacimy, należy obliczyć samodzielnie. Dlaczego? Obecne przepisy nie nakładają na osoby wypłacające świadczenie alimentacyjne obowiązków płatnika, czyli obliczania, poboru oraz wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego.

Alimenty a rozliczenie PIT – skąd otrzymywane są informacje potrzebne do wyliczenia podatku?

Z uwagi na powyższe informacje, podatnicy pobierający świadczenie alimentacyjne, nie otrzymają od płatnika PIT-11. Skąd więc wziąć potrzebne informacje do rozliczenia podatku? Niezbędne dane możemy znaleźć na formularzu PIT-8C, który otrzymać można od komornika wypłacającego alimenty.

Druk ten zawiera takie informacje jak przychody z innych źródeł, do których zaliczane są m.in. alimenty.

Co ważne: alimentów, które są zwolnione z podatku, nie należy wykazywać w PIT-8C (świadczenia alimentacyjne najczęściej są wolne od podatku). Jeżeli jednak występuje obowiązek podatkowy, komornik w takiej sytuacji nie pobiera zaliczek na poczet podatku od wypłacanego świadczenia – podatek od alimentów płaci się samodzielnie.

Alimenty – PIT-37 lub PIT-36

Jak rozliczyć się z alimentów? Można to zrobić na jednym z dwóch formularzy: PIT-37 lub PIT-36.

Alimenty w PIT – do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?

Warto wiedzieć, że od świadczeń alimentacyjnych nie odprowadza się zaliczek w trakcie roku, a dopiero po jego zakończeniu, czyli najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku. Jest to zarazem ostateczny termin na złożenie deklaracji PIT-36 lub PIT-37 z zawartymi informacjami o alimentach.

Czy trzeba rozliczać się z alimentów zagranicznych?

Świadczenia alimentacyjne z zagranicy z reguły podlegają opodatkowaniu w kraju zamieszkania osoby, która z nich korzysta. Zdarza się, że w danym państwie, z którego wypłaca się alimenty, nienaliczany jest od nich podatek dochodowy – w takim wypadku nie trzeba ich wykazywać w Polsce w rocznej deklaracji podatkowej.

Rozliczenie PIT a alimenty – podsumowanie

To, czy od alimentów płaci się podatek, uzależnione jest od tego, komu i w jakiej wysokości są wypłacane. W momencie, gdy świadczenia te przysługują dziecku, które nie ukończyło jeszcze 25. roku życia lub dziecku, któremu należy się również dodatek pielęgnacyjny bądź renta socjalna, są one całkowicie wolne od podatku – niezależnie od tego, w jakiej kwocie występują. W przypadku innych osób alimenty nie są opodatkowane, gdy ich wysokość nie przekracza 700 zł miesięcznie. Od wyższych świadczeń alimentacyjnych należy się rozliczyć z polskim urzędem skarbowym najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku podatkowego na deklaracji PIT-36 lub PIT-37. Obecnie od alimentów można zapłacić podatek w wysokości 18% lub 32%.

Masz problemy z przygotowaniem deklaracji podatkowej? Nie wiesz, jak uwzględnić alimenty w PIT? Nie przejmuj się – niektóre rzeczy możesz zostawić w rękach odpowiedniego narzędzia. Jeśli potrzebujesz pomocy ze złożeniem rocznego zeznania, skorzystaj z PitBota – jest to nowoczesna aplikacja do rozliczania PIT online, dzięki której szybko i wygodnie rozliczysz się z podatków. W kilkanaście minut i bez wychodzenia z domu – poznaj prostszą stronę podatków dzięki PitBotowi i ciesz się z dodatkowych benefitów w postaci kuponów rabatowych na zakupy u naszych partnerów – zapraszamy!

5/5 - (1)