Baza informacji

Amortyzacja środków trwałych – sposób na obniżenie podatków
Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców – czy wciąż przysługuje do niej prawo?
PIT 37 i PIT 11 dla Ukraińców – jak rozliczyć w Polsce?
Ulga odsetkowa 2022 – dla kogo jest przewidziana? Do kiedy obowiązuje? Jak ją obliczyć?
Ulga na dziecko niepełnosprawne 2022 – warunki korzystania z odliczeń
Alimenty a podatek – najważniejsze informacje
Kara za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie – czy jest się czego obawiać?
Ulga na wyszkolenie uczniów 2022 – zasady korzystania z odliczenia
Ulga na nowe technologie – czym jest i kto może z niej skorzystać?
Podatek od gruntu rolnego – czy trzeba go płacić?
Darowizna samochodu a podatek i Urząd Skarbowy
Podatek od zasiłku dla bezrobotnych – czy osoby bez pracy muszą rozliczać się z urzędem skarbowym?

Za wysłane zeznanie z Pitbot należy się nagroda! 🏆🏆

Rozlicz PIT teraz
WOEM