Leasing to jedna z form finansowania pojazdów (i nie tylko) w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Cieszy się on niezmiennie dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, którzy mogą równocześnie wykorzystywać samochód i dokonywać odliczeń w celu zmniejszenia swoich zobowiązań podatkowych względem polskiego fiskusa. Niestety, leasingobiorcy bywają zmuszeni do tego, aby przedwcześnie zakończyć leasing, wykonując tzw. cesję leasingu. Warto wiedzieć, że zabieg ten nie pozostaje obojętny dla urzędu skarbowego. Jakie skutki podatkowe niesie ze sobą cesja leasingu? Odpowiadamy!

Cesja leasingu w skrócie

Cesja leasingu jest zabiegiem mającym na celu przeniesienie/oddanie leasingowanego przedmiotu (np. samochodu), a także określonych w umowie obowiązków (spłacanie rat) na inny podmiot, czyli nowego leasingobiorcę (nabywcę wierzytelności). Najczęstszą przyczyną cesji są trudności finansowe w firmie bądź po prostu – chęć zmiany np. pojazdu na nowszy.

Przejęcie leasingu a skutki prawne

Aby zagłębić się w temat wpływu cesji leasingu na sytuację podatkową, należy na samym początku omówić to, jak zabieg ten wygląda w świetle prawa.

Warto bowiem być świadomym, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami nie jest zabronione przepisanie leasingu na inny podmiot w trakcie trwania umowy. Co ważne jednak: aby cesja mogła się odbyć, wymagane jest uzyskanie zgody leasingodawcy. Cała procedura musi być zawarta na piśmie, co wynika bezpośrednio z art. 7092 kodeksu cywilnego.

Samo odstąpienie leasingu w żaden sposób nie wpływa na treść przedmiotową umowy. Co to oznacza w praktyce? Tyle że osoba przejmująca leasing podlega pod takie same warunki, co poprzedni leasingobiorca (przedmiot umowy, okres finansowania, wysokość rat).

Sprawdź także:  Zmiany podatkowe 2023, czyli jakie zmiany czekają nas od nowego roku?

Cesja leasingu a podatki – jakie są skutki przepisania umowy względem urzędu skarbowego?

Cesja leasingu samochodu czy też innego przedmiotu umowy dla zbywającego nie rodzi żadnych nowych skutków podatkowych – zarówno od strony PIT, jak i VAT. Wynika to z tego, że taka osoba, jako podatnik, nie podlega pod obowiązek wprowadzania korekt związanych z ratami leasingu ujętych w kosztach podatkowych.

Cesja leasingu z odstępnym a podatek 2023

Bardzo częstym elementem cesji leasingu jest tzw. odstępne, czyli kwota, jaką życzy sobie osoba oddająca leasing w celu odzyskania części zainwestowanych w samochód lub inny przedmiot pieniędzy. Jak to ma się do podatków?

Faktura za odstępne, którą otrzymuje się od przejmującego leasing, jest liczona do przychodu, który podlega opodatkowaniu – jest on równoznaczny z odpłatnym zbyciem praw majątkowych.

Jeśli chodzi z kolei o osobę przejmującą – faktura ta będzie mogła liczyć się do kosztu uzyskania przychodu, co z kolei podziała w drugą stronę – pozwoli zapłacić mniejszy podatek w danym miesiącu (lub przez kilka miesięcy, jeśli mówimy tutaj o dużej kwocie).

Cesja leasingu samochodu osobowego a koszty podatkowe

W momencie, gdy przedmiotem cesji leasingu jest samochód, osoba nabywająca leasing może skorzystać z odliczenia VAT od faktur, które stanowią potwierdzenie spłacania rat leasingowych. To, w jakiej wysokości, uzależnione jest od tego, w jaki sposób wykorzystywany jest samochód. W praktyce prezentuje się to następująco:

  • pojazd wykorzystywany jest zarówno w celach firmowych, jak i prywatnych – 50% VAT,
  • pojazd wykorzystywany jest jedynie w celach firmowych – możliwe jest odliczenie 100% odliczenie VAT.

Podatek od cesji a nowelizacja przepisów

W tym miejscu warto dodać, że parę lat temu nastąpiła nowelizacja przepisów ustawy o PIT dla umów leasingowych sporządzonych po 31 grudnia 2018 roku. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 tejże ustawy sposób rozliczania kosztów związanych z opłatami leasingu uległ zmianie. Od początku 2019 roku podatnikowi przysługuje prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodu kwoty z faktury do maksymalnie 150 000 zł w proporcji do łącznej wartości pojazdu. Jak to ma się do cesji leasingu? Tyle że cesja umowy leasingowej, która została zawarta przed 1 stycznia 2019 roku, skutkuje koniecznością rozliczania opłat leasingowych na nowych zasadach.

Sprawdź także:  Podatek leśny – czym jest? Kto go płaci? Ile wynosi?

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na naszego bloga podatkowego! Z tego miejsca zachęcamy również do przetestowania aplikacji do PIT przez Internet – PitBota. Jest to innowacyjne narzędzie, z którym rozliczanie się z podatków odbywa się na zasadzie czatu z księgową. Przetestuj już dziś!

3/5 - (2)