Jako podatnicy co roku musimy rozliczyć się z właściwym urzędem skarbowym za pomocą odpowiedniej deklaracji. Niestety, podatki nie są niskie, dlatego też często szukamy sposobu, aby obniżyć nasze zobowiązanie względem polskiego fiskusa. Najlepszym tego przykładem jest korzystanie z różnego rodzaju ulg podatkowych, których – na szczęście – w Polsce nie brakuje. Dziś porozmawiamy o temacie, który wciąż jest owiany tajemnicą dla wielu podatników, czyli tego, czy darowizna na kościół, a w zasadzie na cele kultu religijnego, może zostać odliczona w rocznym zeznaniu podatkowym. W tym miejscu nie pozostaje nam nic innego, jak zagłębić się w dalszą część artykułu i dowiedzieć się najważniejszych informacji na ten temat – zachęcamy do lektury.

Darowizna na kościół – na początek definicja kultu religijnego

Aby lepiej zrozumieć odliczenia na cele kultu religijnego w rocznym zeznaniu podatkowym, najpierw odpowiedzmy sobie, czym tak naprawdę jest owy „kult religijny”.

Warto bowiem wiedzieć, że termin ten odnosi się do zespołu czynności (obrzędów) religijnych czynionych wobec istoty lub przedmiotu kultu. Do najczęstszych form należy modlitwa, śpiew, rytualne tańce czy też ofiary. Można więc w skrócie powiedzieć, że kult to praktyczny przejaw religii mający na celu okazanie czci Bogu, bóstwu, przedmiotom, czy innej formie sacrum.

Darowizna na rzecz kultu religijnego – co podlega odliczeniu?

Czy darowizna na cele kultu religijnego może zostać odliczona w zeznaniu podatkowym? Zasadniczo takw tym miejscu dodajmy jednak, że tego typu datki muszą dotyczyć ściśle określonych celów. Aby łatwiej zrozumieć, co podchodzi pod ulgę podatkową, a co nie, podzielmy sobie darowizny na dwie grupy.

 • Darowizny na rzecz kultu religijnego, czyli potocznie „na Kościół”.
 • Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego oraz pozostałych kościołów, które są uprawnione na podstawie umów.

Prościej mówiąc: darowiznę można przekazać Kościołowi, związkowi religijnemu, kościelnej osobie prawnej oraz innym podmiotom, które realizują cele kultu religijnego np. Telewizja Trwam czy Radio Maryja.

Ofiara na cele kultu religijnego – co możemy do niej zaliczyć?

Co konkretnie można nazwać darowizną na cele kultu religijnego? Do przykładów mogą posłużyć datki na:

 • rozbudowę kościoła,
 • prace remontowe obiektu,
 • zakup wyposażenia,
 • zakup obrazu,
 • dofinansowanie budowy.

W tym miejscu odwołajmy się do tego, co napisaliśmy w poprzednim artykule. Mianowicie – darowizny możemy przekazać nie tylko kościołom, ale również podmiotom, które w ramach działalności organizują prace ewangelizacyjne i rozpowszechniają chrześcijaństwo.

Sprawdź także:  Zasiłek dla bezrobotnych a PIT 2022

Do takich działań można zaliczyć:

 • działalność chrześcijańsko-charytatywna,
 • tłumaczenie Pisma Świętego w różnych krajach świata,
 • działania pomocy humanitarnej,
 • naukę i pracę ewangelizacyjną,
 • współpracę z kościołami oraz organizacjami chrześcijańskimi.

Jeżeli jako podatnicy wpłaciliśmy darowiznę na cele kultu religijnego dla instytucji realizującej cele pożytku publicznego, w tym wyżej wymienione, takie wydatki możemy odliczyć od podatku.

Odliczenia na cele kultu religijnego – komu nie można przekazać darowizny?

Ogólnie rzecz biorąc, w zakresie odliczania darowizny na cele kultu religijnego przepisy praktycznie nie ograniczyły przedmiotów, którym przekazujemy tego rodzaju datki. Jedynymi wyjątkami są tutaj darowizny na rzecz:

 • osób fizycznych (np. konkretnego kapłana),
 • osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej i prowadzą przy tym działalność gospodarczą, która polega na wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, elektronicznego, tytoniowego, piwowarskiego, spirytusowego, winiarskiego oraz pozostałych wyrobów o zawartości alkoholu wyższego niż 1,5%, a także wyrobów z metali szlachetnych bądź z ich udziałem, lub też handlu tego typu wyrobami.

Ulga podatkowa z tytułu darowizny na rzecz kultu religijnego – kto może skorzystać z odliczenia?

Z ulgi podatkowej mogą skorzystać podatnicy, którzy przeznaczyli środki na cele kultu religijnego i są zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ogólnych.

Odliczenie przysługuje również tym podatnikom, którzy rozliczają się podatkiem liniowym i są zobowiązani do złożenia dwóch rodzajów deklaracji: PIT-36L oraz PIT-37. W takim wypadku rozliczenie ulgi należy dokonać w zeznaniu PIT-37.

Darowizna na kościół – odliczenie nie większe niż 6% dochodu

Chcąc skorzystać z ulgi podatkowej dotyczącej przekazywania darowizny na cele kultu religijnego, na początku warto dowiedzieć się, jaką kwotę można odliczyć.

Powołując się na art.26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie przekazanej kwoty tytułem darowizny jest możliwe pod warunkiem, że nie przekracza ona 6% dochodu rocznego podatnika.

Co ważne – na te 6% kwoty składają się również darowizny na rzecz krwiodawstwa, a także na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dlatego też jeśli w ciągu danego roku podatkowego przekazaliśmy również datki na te cele i przekraczają one 6% dochodu, nadwyżka nie jest możliwa do odliczenia.

UWAGA: do sumy datków nie wlicza się darowizn przekazanych na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła.

Odrębnie traktowane są przelewy na Kościół (cele kultu religijnego) i darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze realizowane przez Kościół – tych drugich nie wliczamy w limit 6% dochodów. Podobnie w przypadku przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Darowizna na rzecz kościoła a potwierdzenie

Chcąc skorzystać z ulgi, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Choć nie dołącza się ich do rocznego zeznania podatkowego, tak należy je przechowywać przez co najmniej 5 lat od końca roku, w którym złożyliśmy deklarację do urzędu skarbowego.

O jakich dokumentach mowa? To zależy od formy darowizny – może być ona przekazana w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

 • Forma pieniężna – najczęstszą formą są tutaj potwierdzenia wykonania przelewów na konto obdarowanego.
 • Forma niepieniężna – darowizna na cele kultu religijnego to nie tylko pieniądze. Datek ten bowiem może przybrać formę np. figury lub obrazu o charakterze religijnym. W takim przypadku potwierdzeniem może być np. umowa darowizny lub załączone oświadczenie osoby obdarowanej o przyjętej darowiźnie.
Sprawdź także:  Ulga na zabytki w 2023 roku. Zmiany, o których warto wiedzieć!

Darowizna na cele kultu religijnego w zeznaniu podatkowym

Warto wiedzieć, że chcąc skorzystać z ulgi podatkowej, należy do rocznego zeznania podatkowego dołączyć załącznik PIT/0. Jeśli chodzi o samo odliczenie to wskazuje się je w jego części D.

Darowizna na cele kultu religijnego – przykłady odliczeń

Na sam koniec przedstawmy trzy różne sytuacje odliczeń i tego, jak w praktyce wygląda prawo do skorzystania z ulgi z tytułu przekazania darowizny na cele kultu religijnego.

Przykład 1.

Pan Andrzej pracuje w firmie na podstawie umowy zlecenie. Jego roczny dochód w 2022 roku wyniósł 85 000 zł. Chcąc wspomóc finansowo kościół, przekazał on darowiznę na cele kultu religijnego w wysokości 5 tysięcy złotych

Jaką kwotę będzie mógł on odliczyć w zeznaniu podatkowym?

Pełną, ponieważ kwota wpłaconej darowizny nie przekracza 6% jego całkowitego rocznego dochodu.

Przykład 2.

Pani Małgorzata prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W 2022 roku jej dochód wyniósł 30 000 zł. W tym samym roku przekazała ona na cele kultu religijnego figury warte 5 tysięcy złotych

Czy w takim wypadku może odliczyć całą kwotę?

Nie – Pani Małgorzata będzie mogła odliczyć maksymalnie 6% z 30 000 zł, czyli w tym wypadku 1800 zł.

Co więcej, w takim wypadku będzie ona zobowiązana do udokumentowania przekazania datku np. za pomocą umowy darowizny.

Przykład 3.

Pani Aleksandra prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która podlega rozliczeniu podatkiem liniowym. W 2022 roku dochód Pani Aleksandry wyniósł 40 000 zł i został on rozliczony w zeznaniu PIT-36L

Co więcej, w ciągu roku Pani Aleksandra była zatrudniona również na podstawie umowy o pracę w firmie, gdzie osiągnęła dochód w wysokości 20 000 zł rozliczany w zeznaniu rocznym PIT-37.

W tym czasie Pani przekazała na cele kultu religijnego darowiznę w wysokości 1000 zł

Czy w takim wypadku datek ten może zostać ujęty w PIT-37?

Mając na uwadze to, że Pani Aleksandra jest również zobowiązana do wykazania dochodów osiąganych z tytułu umowy o pracę na formularzu PIT-37, może ona skorzystać z pełnego odliczenia darowizny – nie przekracza ona bowiem 6% dochodu.

Zainteresował Cię temat? W takim razie zostań na naszym blogu podatkowym na dłużej – na bieżąco staramy się odpowiadać na tematy związane z rozliczaniem podatku i nie tylko. A jeżeli potrzebujesz pomocy w złożeniu zeznania, naliczeniem ulgi czy kontakcie z Urzędem Skarbowym, skorzystaj z Pitbota – nowoczesnej aplikacji do rozliczeń PIT. Korzystając z programu w parę chwil przygotujesz deklarację podatkową – i to bez wychodzenia z domu. Szybko, prosto, bezpiecznie – rozlicz się tak, jakbyś czatował z księgową.

Co więcej – korzystając z Pitbota, możesz liczyć na atrakcyjne rabaty na następne zakupy u jednego z naszych Partnerów takich jak Zalando Lounge, Gatta czy New Balance. Skorzystaj już dziś i zobacz, że rozliczanie się z podatków wcale nie musi być trudne!

5/5 - (2)