Darowizna to często wykorzystywany sposób na przekazanie własności określonego przedmiotu zarówno w obrębie rodziny, jak i przedsiębiorstwa. Z tego tekstu dowiesz się więcej o istocie darowizny samochodu oraz tym, jakie konsekwencje podatkowe wynikają z przeprowadzenia tego typu czynności.

Umowa darowizny samochodu – podatek

Zgłoszenie darowizny samochodu do US powinno być poprzedzone sporządzeniem odpowiedniej pod względem formalnym umowy. Można tego dokonać zarówno we własnym zakresie, jak i u notariusza. Bardzo ważne jest jednak to, by w dokumencie znalazły się następujące zapisy:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron darowizny,
 • stopień pokrewieństwa lub innej zależności,
 • dane obdarowanego oraz obdarowującego: imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
 • opis przedmiotu darowizny: marka, rok produkcji, VIN, numer silnika i numer rejestracyjny,
 • wartość pojazdu,
 • data przekazania przedmiotu,
 • oświadczenie o posiadaniu praw własności,
 • oświadczenie o darowaniu samochodu lub jego części,
 • oświadczenie obdarowanego,
 • podpisy wszystkich ze stron.

Pamiętaj, by umowa została sporządzona w dwóch jednogłośnie brzmiących egzemplarzach – dla każdej ze stron darowizny.

Podatek od darowizny samochodu

W przypadku pojazdu wycofanego z działalności gospodarczej nie ma mowy o powstaniu przychodu podatkowego, który podlega opodatkowaniu. Mówimy tutaj bowiem do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem składnika majątkowego.

Co więcej, przekazanie pojazdu (bez wcześniejszego wycofania z działalności) również nie jest powodem do powstania przychodu podatkowego w stosunku do darczyńcy. Osoby obdarowane nie mają obowiązku rozliczenia przychodu podatkowego. Wynika to z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

WAŻNE

Skutkiem darowizny nie jest konieczność korygowania dokonanych dotychczas odpisów amortyzacyjnych oraz wyłączenia ich z kosztów podatkowych. Oznacza to więc, że ostatni odpis powinien zostać ujęty w miesiącu dokonania darowizny. Koszty nieamortyzowanej części wartości pojazdu nie stanowią kosztu podatkowego.

Darowizna samochodu w rodzinie – podatek

Jeśli darowizna jest przeprowadzana w obrębie rodziny, bardzo często nie ma konieczności opłacania podatku. Dotyczy to najbliższych – pod warunkiem, że darowizna zostanie zgłoszona do fiskusa w ciągu 6 miesięcy na druku SDZ-2.

Sprawdź także:  Podatek od darowizny 2023 – co musisz wiedzieć?

Kto nie zapłaci?

 • żona, mąż,
 • córka, syn,
 • wnuk, wnuczką,
 • prawnuk, prawnuczka,
 • matka, ojciec,
 • babcia, dziadek,
 • prababcia,
 • pradziadek,
 • pasierbica, pasierb,
 • siostra, brat,
 • macocha, ojczym.

Darowizna samochodu w rodzinie – podatek i grupy

Z opodatkowania podatkiem od spadku i darowizn zwolnione są darowizny o wartości nieprzekraczającej ustalonej wolnej kwoty.

 • Grupa I – do 9637 zł

małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa, teściowie

 • Grupa II – do 7276 zł

zstępni rodzeństwa (dzieci brata, wnuki siostry), rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

 • Grupa III – do 4902 zł

Pozostali

Dopiero gdy wartość darowizny przekroczy wspomniane limity, konieczne jest opłacenie podatku. Co ważne, opłatę oblicza się w takiej sytuacji tylko od wartości przedmiotu ponad limit.

Darowizna samochodu a podatek – jak zgłosić?

Na samym początku warto podkreślić, że w przypadku członków najbliższej rodziny obowiązek podatkowy istnieje tylko, gdy łączna wartość przekazanych przedmiotów od jednej osoby w ciągu 5 lat przekracza 9637 zł. Co ważne, każda darowizna, bez względu na jej wartość, powinna być zgłoszona w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego i 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu (dziedziczenie).

Omówmy to na przykładach

Przykład 1

Pan Łukasz otrzymał od rodziców darowiznę w postaci samochodu o wartości 9000 zł. Po niedługim czasie podobną darowiznę na rzecz Pana Łukasza przekazał również jego dziadek. Mężczyzna nie jest zobowiązany do opłacenia podatku, ponieważ żaden z darczyńców nie przekroczył limitu.

Przykład 2

Małżonkowie otrzymali w prezencie ślubnym od matki panny młodej auto warte 18 000 zł. Obowiązek podatkowy znowu nie zaistniał, ponieważ nie został przekroczony osobowy limit 9367 zł.

Istnieje sytuacja, której nie ma obowiązku zgłoszenia darowizny w urzędzie skarbowym. Chodzi o zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Jeśli zdecydujesz się na taką procedurę, to notariusz zajmie się powiadomieniem urzędu skarbowego. W momencie podpisania umowy zostanie pobrany od Ciebie podatek, a notariusz przekaże go na konto fiskusa w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

Sprawdź także:  Na czym polega i ile wynosi podatek od psa w 2023 roku?

Zgłoszenie darowizny samochodu do US – co będzie, gdy tego nie zrobisz?

Jeśli osoba obdarowana nie zgłosi się do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od otrzymania przedmiotu, bez względu na stopień pokrewieństwa, będzie musiała opłacić podatek pod groźbą odpowiedzialności karno-skarbową. Stawka zależy od nadwyżki wynikającej z przekroczenia limitu kwoty wolnej od podatku (9637 zł).

Podatek od darowizny auta dla poszczególnych grup podatkowych

Każda grupa podatkowa jest objęta innymi stawkami, o których warto wiedzieć przed podpisaniem umowy oraz zgłoszeniem darowizny do urzędu skarbowego.

 

Pojazd do 10 278 zł Pojazd od 10 278 zł do 20 556 zł Pojazd powyżej 20 556 zł
I grupa 3% 308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł 822,20 zł i 7 proc. nadwyżki ponad 20 556 zł
II grupa 7%  

1 233,40 zł i 16 proc. od nadwyżki ponad 10 278 zł

2 877,90 zł i 20 proc. od nadwyżki ponad 20 556 zł
III grupa 12% 1 233,40 zł i 16 proc. od nadwyżki ponad 10 278 zł 2 877,90 zł i 20 proc. od nadwyżki ponad 20 556 zł

 

Podatek od darowizny samochodu – podsumowanie

Jak widzisz, darowizna niemal w każdym przypadku powinna być zgłoszona do urzędu skarbowego. Jedynym wyjątkiem jest zawarcie umowy u notariusza. Co więcej, obdarowani dzielą się na trzy grupy podatkowe, a stawka zobowiązania dla każdej z nich jest inna. Warto przed podpisaniem umowy darowizny sprawdzić więc przynależność do danej grupy oraz wysokość podatku niezbędnego do uiszczenia.

5/5 - (1)