Ślubne upominki w postaci gotówki to nie tylko wygodna forma prezentu dla gości, ale i obdarowywanej pary młodej. Koperta z pieniędzmi stanowi bowiem wsparcie dla nowego i wspólnego startu świeżo upieczonych małżonków. Warto jednak mieć na uwadze, że w świetle polskich przepisów taki podarunek traktowany jest jak darowizna, a to z kolei może (ale nie musi) oznaczać zapłatę podatku od prezentu ślubnego – o tym, czy zaistnieje obowiązek podatkowy, zadecyduje wartość podarunku, a także stopień pokrewieństwa. Co to oznacza w praktyce? O tym w dzisiejszym wpisie. Życzymy udanej lektury – zespół PitBot.

Dlaczego w Polsce płaci się podatek za prezenty ślubne?

W Polsce, tak jak w innych krajach, obowiązuje podatek od prezentów ślubnych. Opodatkowanie takich podarunków wynika z faktu, że traktowane są one jako forma darowizny, czyli przeniesienia własności rzeczy bądź praw majątkowych bez wynagrodzenia na rzecz osoby obdarowanej. Warto wiedzieć, że naszym kraju darowizny podlegają opodatkowaniu, co zostało uregulowane w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Można powiedzieć, że opodatkowanie prezentów ślubnych ma na celu przeciwdziałanie przekazywaniu majątku bez ponoszenia konsekwencji podatkowych, co w świetle przepisów jest uznawane jako nadużycie.

Podatek a prezent ślubny – kiedy należy go zapłacić?

Podatek od prezentów ślubnych to dla zmęczonych weselnymi przygotowaniami nowożeńców kolejna dawka formalności związanych z finansami. Zgodnie z polskim prawem oraz Ustawą od spadków i darowizn, małżonkowie muszą rozliczyć się we właściwym urzędzie skarbowym z otrzymanych upominków w terminie 30 dni. Oczywiście nie trzeba rozliczać się z wszystkich otrzymanych drobiazgów – warto mieć świadomość, że tylko w określonych przypadkach należy odprowadzić podatek za otrzymany prezent ślubny. Do urzędu skarbowego państwo młodzi muszą złożyć formularz SD-3 przede wszystkim, jeśli w ciągu ostatnich 5 lat przekroczone zostały przez obdarowującą osobę wyznaczone limity.

O jakich limitach mowa? Cztery grupy podatkowe

Podatek od prezentów ślubnych można podzielić ze względu na stopień pokrewieństwa pomiędzy osobą obdarowaną a darczyńcą. W ten sposób wyróżnia się:

  • darowiznę od osób z tak zwanej „grupy zero”, która nie ulega opodatkowaniu; należy jednak zgłosić ją do fiskusa – jeśli jej wartość przekroczyła 9367 złotych – i udowodnić (na przykład poprzez potwierdzenie wykonania przelewu), że faktycznie została uiszczona przez najbliższych; do „grupy zero” wlicza się małżonka, rodziców, dzieci rodzeństwo, pasierbów, wnuków i dziadków,
  • darowiznę od osób z pierwszej grupy podatkowej (teściów, synowych i zięciów); jeśli prezent od nich przekroczy kwotę 9367 złotych, należy zapłacić podatek,
  • darowiznę od osób z drugiej grupy podatkowej (tworzą ją zstępni, czyli dzieci, wnukowie i małżonkowie rodzeństwa); w takim przypadku limit darowizny, która nie będzie ulegała opodatkowaniu, wynosi 7276 złotych,
  • darowizna od osób z trzeciej grupy (czyli całkowicie niespokrewnionych z nowożeńcami); w takim przypadku za prezent ślubny podatek istnieje już od kwoty 4092 złotych.
Sprawdź także:  Podatek od obligacji skarbowych – o tym musisz wiedzieć

Co w przypadku otrzymania prezentu ślubnego od szefa?

Zdarzają się sytuacje, w których pracownik, który bierze ślub, otrzymuje prezent od swojego szefa. Czy od takiej osoby podarunek podlega opodatkowaniu? To zależy – warto pamiętać, że pracodawca zalicza się do III grupy podatkowej, a więc darowizna przekraczająca 4092 zł, musi zostać rozliczona przed urzędem skarbowym. Warto jednak wiedzieć, że istnieje rozwiązanie, aby uniknąć zapłaty podatku – w takiej sytuacji przełożony może przekazać prezent w formie premii, która zwiększy wypłatę pracownika. W takim wypadku – wedle przepisów – podarunek ten będzie traktowany jako przychód ze stosunku pracy, a więc zostanie opodatkowany przez pracodawcę.

Ile wynosi podatek od prezentów ślubnych?

Jednym z najważniejszych pytań związanych z zapłatą podatku za otrzymane ślubne prezenty, jest jego wysokość. Stawka podatkowa w 2023 roku wynosi 20% od otrzymanej kwoty. W praktyce oznacza, to tyle że im większa kwota podarunku, tym wyższy podatek do uiszczenia.

Prezenty ślubne a podatek – kiedy zwolnieni jesteśmy z płacenia?

Ku osłodzie pojawia się wyjątek od reguły, gdy podatek od prezentu ślubnego nie musi zostać zapłacony pomimo przekroczonego ustalonego limitu. Sytuacja ma miejsce w przypadku otrzymania upominku od osoby należącej do wspomnianej wyżej grupy zerowej, czyli w uproszczeniu – do naszej najbliższej rodziny. Obdarowani nowożeńcy nie muszą zatem martwić się o opodatkowanie prezentów ślubnych, które otrzymali od rodziców, dziadków czy rodzeństwa, nawet jeśli przekraczają one najwyższy limit 9637 zł. Nie zwalnia to jednak z formalności, gdyż wciąż pozostaje kilka warunków do spełniania.

W celu uniknięcia rozliczenia od momentu otrzymania prezentu ślubnego o wysokiej wartości, państwo młodzi w ciągu 6 miesięcy złożyć muszą do odpowiedniego urzędu skarbowego druk SD-Z2. Podatek w formie pieniężnej nie będzie również stanowił przeszkody, gdy zaliczająca się do grupy zerowej osoba przekaże darowiznę bezpośrednio na konto bankowe, bądź tradycyjnym przekazem pocztowym.

Sprawdź także:  Na czym polega i ile wynosi podatek od psa w 2023 roku?

Skąd urząd skarbowy wie o otrzymanych prezentach ślubnych?

Zastanawiasz się, czy warto bawić się w formalności? W końcu urząd skarbowy nie będzie wiedział jaką sumę w kopercie dostała para młoda i czy przekracza ona wyznaczone limity. Choć w praktyce jest to prawda, warto mieć świadomość, że fiskus wciąż jednak zauważyć może wysokie i nagłe wydatki małżonków oraz zainteresować się źródłem ich funduszy.

Co jeśli nie ureguluje się formalności związanej z zapłatą podatku za otrzymany prezent na ślub?

Gdy para młoda zdecyduje się na ukrycie darowizny, a jednocześnie zostanie wezwana do kontroli przez skarbówkę, konsekwencje mogą być bolesne. Nierozliczony podatek od prezentów ślubnych w takim wypadku kosztować może nowożeńców konieczność rozliczenia się z darowizny według 20-procentowej skali podatkowej,a takżekarę pieniężną od urzędu skarbowego za niespełnienie obowiązku wcześniejszego zgłoszenia. Podatek w takiej sytuacji, może być nadzwyczajnie nieprzyjemny – i stanowczo przekracza kwotę, którą trzeba byłoby oddać „po dobroci”.

Co ważne: opodatkowanie dotyczy nie tylko prezentów ślubnych, ale wszystkich wartościowych darowizn, jakie dostajemy w ramach upominków. Warto zatem mieć świadomość istnienia obowiązku rozliczenia się z otrzymywanych prezentów, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji i wyższych kar pieniężnych.

Jakie dowody należy zebrać, aby uniknąć nieprzyjemności?

Młodzi małżonkowie często decydują zgłosić do skarbówki fakt, że od tzw. „Grupy Zero”, czyli grona najbliżej spokrewnionych z nimi osób, otrzymali znaczące sumy pieniędzy. Niestety, problem zaczyna się, gdy muszą udowodnić, że naprawdę otrzymali prezenty ślubne. Dlatego zawczasu warto przygotować skany przelewu lub poprosić rodzinę, aby pieniądze podarowali przelewem zamiast w formie gotówki. Jest to najprostszy sposób na uniknięcie problematycznego tłumaczenia się, skąd pochodzą te znaczące sumy.

Opodatkowanie prezentów ślubnych – podsumowanie

Podatek od prezentów ślubnych obowiązuje w Polsce i dotyczy prezentów o wartości przekraczających kwoty: 4092 zł, 7276 zł bądź 9367 zł – stawki bowiem zależą od stopnia pokrewieństwa między osobą obdarowującą a obdarowaną. Osoby obdarowane mają obowiązek zgłosić prezent do urzędu skarbowego i opłacić podatek w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania prezentu. Niewypełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary finansowej oraz odsetek za zwłokę.

3.7/5 - (3)