Dalekie od prawdy nie jest stwierdzenie, że polski system podatkowy nie należy do najłatwiejszych. Język, z którym spotykamy się w ustawach, doprowadza do bólu głowy podatników, którzy często nie wiedzą, czy postępują zgodnie z ustanowionymi przepisami. Czy jest jakiś sposób, aby dowiedzieć się, czy nasze decyzje nie są wbrew prawu podatkowemu? Okazuje się, że tak – odpowiedzią na to są indywidualne interpretacje podatkowe, o których porozmawiamy w dzisiejszym artykule. Zapraszamy do lektury, w której omawiamy najważniejsze aspekty dotyczące tego narzędzia.

Interpretacja prawa podatkowego – odpowiedź na zawiłość przepisów

Przepisy prawa podatkowego w Polsce mają to do siebie, że często są mało zrozumiałe dla osób, które na co dzień nie interesują się podatkami. Zdarza się, że nawet biegli księgowi mają problemy z prawidłowym odczytywaniem konkretnych rozporządzeń. Odpowiedzią na te problemy są wprowadzone przez ustawodawcę instytucje prawne, dzięki którym podatnicy mogą łatwiej poruszać się w otoczeniu prawnym i zyskać pewność przy dokonywaniu kolejnych czynności w ramach prowadzenia działalności gospodarczej rodzącej pewnie skutki względem podatków. Mowa tutaj m.in. o interpretacjach podatkowych (ogólnych lub indywidualnych), dzięki której podatnik otrzymuje informacje o tym, jak należy rozumieć konkretne wymogi prawa podatkowego.

Indywidualna interpretacja podatkowa – co to jest?

Czym są interpretacje podatkowe? Można powiedzieć, że stanowią one oficjalną interpretację urzędniczą wobec konkretnego problemu z zakresu prawa podatkowego. Pozwalają one urzędnikom sprawdzić, czy działania podatnika są zgodne z obowiązującymi przepisami – dotyczy to zarówno zdarzeń przeszłych, jak i tych, które dopiero są planowane.

Mówiąc prościej, indywidualna interpretacja podatkowa jest narzędziem, dzięki któremu każdy podatnik może sprawdzić, czy właściwie stosuje się do przepisów prawa podatkowego, co pozwala oszczędzić sobie potencjalnych problemów ze strony polskiego fiskusa. Dokument jest w stanie powiedzieć zainteresowanemu czy np. zgodnie z prawem korzysta z ulg podatkowych lub, czy będzie mógł z nich skorzystać w przyszłości.

Sprawdź także:  Wspólne rozliczenie ze zmarłym małżonkiem 2023 – to możliwe

Kto wydaje indywidualne interpretacje podatkowe?

Wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przysługuje specjalnemu organowi Krajowej Administracji Skarbowej, czyli Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Interpretacje podatkowe KIS – jak można je otrzymać?

Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej poprzedzone powinno być złożeniem wniosku do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Obecnie można to zrobić na trzy sposoby:

 • tradycyjnie, czyli poprzez udanie się do placówki urzędu,
 • wysyłając wniosek listem na adres urzędu,
 • elektronicznie (przez Internet).

Jeśli chodzi o trzecią możliwość – wniosek o otrzymanie interpretacji podatkowej KIS można złożyć na stronie biznes.gov.pl. Co ważne jednak – do załatwienia sprawy niezbędne jest użycie profilu zaufanego bądź certyfikatu kwalifikowanego, będące potwierdzeniem tożsamości podatnika.

Ile kosztuje interpretacja podatkowa? Koszt wydania dokumentu w 2023 roku

Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej wiążę się z uiszczeniem opłaty w wysokości 40 zł. Podatnik ma 7 dni (od dnia, w którym złożył wniosek) na to, aby wpłacić pieniądze na odpowiednie konto. Co ważne: wniosku należy załączyć dowód dokonania płatności (może być to kopia potwierdzenia przelewu).

Co ważne: opłata zwiększa się w momencie, w której podatnik opisuje większą ilość problemów lub wniosek składany jest w kilka osób. Dla przykładu:

 • wniosek i wydanie interpretacji podatkowej składany jest przez 6 osób; w takim wypadku opłata wynosi 240 zł (6 * 40 zł),
 • wniosek o interpretację podatkową dotyczy 4 problemów; w takiej sytuacji opłata wynosi 160 zł (4 * 40 zł).

Koszt interpretacji podatkowej a pełnomocnictwo

Osoba chcąca uzyskać interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego za pomocą pośrednika, musi dodatkowo zapłacić za pełnomocnictwo. Opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Co ważne: zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, wnukom, dziadkom.

Interpretacja przepisów prawa podatkowego – komu przysługuje możliwość złożenia wniosku?

Jak zostało napisane wyżej – interpretacje podatkowe są jednym ze sposobów na uzyskanie odpowiedzi od fiskusa na temat tego, w jaki sposób dany podatnik wykorzystuje przepisy prawa podatkowego. W tym miejscu przejdźmy do tego, kto może skorzystać z tego rodzaju zapytania. Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, mogą złożyć:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne (przykładem może być tutaj spółka jawna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • pozostałe podmioty (spółki cywilne, stowarzyszenia).

Tak więc możliwość ta przysługuje podatnikom, płatnikom, spadkobiercom i osobom trzecim cudzych długów, a także osobom planujących otworzyć własną działalność gospodarczą. W przypadku wydania indywidualnej interpretacji podatkowej nie ma znaczenia, czy dana osoba mieszka (bądź posiada siedzibę) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, czy za granicą. Ważne jest jednak to, że wydawana jest ona jedynie wtedy, gdy podatnik występuje we własnej sprawie.

Sprawdź także:  Podatek od zysków kapitałowych (podatek Belki) – czym jest i kiedy go płacimy?

Interpretacje przepisów podatkowych – kto nie może złożyć wniosku?

Aby otrzymać wyjaśnienia, a więc interpretację podatkową, należy posiadać prawnopodatkowy interes. Warto być jednak świadomym tego, że nie każdy może skorzystać ze złożenia wniosku. Przykładem osób, które nie mogą go złożyć we własnym imieniu, są:

 • adwokaci,
 • radcy prawni,
 • doradcy podatkowi.

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego – w jakich sytuacjach nie jest wydawana?

Warto być świadomym tego, że są sytuacje, w których interpretacja podatkowa indywidualna nie może być wydawana. Dzieje się tak wtedy, gdy wniosek dotyczy:

 • informacji, które są objęte wiążącymi stawkowymi informacjami,
 • rozstrzygniętej sprawy przez organ podatkowy,
 • sprawy, która jest przedmiotem porozumienia podatkowego (bądź inwestycyjnego),
 • elementów, które w dniu złożenia wniosku, są przedmiotem trwającego postępowania podatkowego lub kontroli (podatkowej, celno-skarbowej),
 • zdarzenia będącego czynnością unikania opodatkowania,
 • zdarzenia mogącego być rozstrzygnięte w decyzji wydanej wraz z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści,
 • działań uznanych (lub mogących) za nadużycie prawa

Ile się czeka na interpretację podatkową w 2023 roku?

Podatkowa interpretacja indywidualna wysyłana jest do osoby zainteresowaniem w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku. Co ważne jednak: do okresu oczekiwania nie można wliczyć okresu pomiędzy ewentualnym wezwaniem podatnika przez organ oraz uzupełnieniem wniosku przez wnioskodawcę.

Urząd skarbowy a interpretacja indywidualna podatkowa – jak się od niej odwołać?

Wydaną interpretację indywidualną prawa podatkowego można zaskarżyć poprzez wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (właściwego do miejsca zamieszkania lub posiadanej siedziby). Jak to zrobić? Odbywa się to za pomocą Krajowej Informacji Skarbowej. Podatnik chcący złożyć skargę, ma na to 30 dni od dnia, w którym otrzymał interpretację podatkową.

Może zdarzyć się tak, że organ zamiast wydania interpretacji podatkowej wyśle do podatnika postanowienie. W takim wypadku można złożyć zażalenie do KIS w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia. Jeżeli zostanie ono odrzucone, podatnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Jeżeli zaciekawił Cię dzisiejszy artykuł, zostań z nami na dłużej. Odwiedzając naszego bloga podatkowego, masz szansę poznać najważniejsze zagadnienia ze świata podatków w Polsce. Oprócz tego w każdej chwili możesz sięgnąć po PitBota – nowoczesną aplikację do PIT online, dzięki której rozliczysz się z podatków bez wychodzenia z domu. Przekonaj się sam już dziś – zapraszamy!

5/5 - (1)