Posiadanie psa w domu wiążę się z ponoszeniem wielu kosztów, czego najprostszym przykładem jest regularne kupowanie karmy. Do tego dochodzą kwestie wizyt u weterynarza, a także zakupu legowiska, smyczy oraz zabawek w postaci gryzaków i innych akcesoriów. To jednak nie wszystko – warto wiedzieć, że niektórzy właściciele psów mogą mieć dodatkowe wydatki – a konkretnie – zobowiązania podatkowe. Choć może wydawać się to zaskakujące dla niektórych, należy mieć świadomość, że w polskim prawie istnieje pojęcie podatku od posiadania psa, o którym porozmawiamy przy okazji dzisiejszego artykułu. Czym konkretnie jest? Kto musi go płacić? Ile wynosi podatek od psa w 2023 roku? O tym i o innych ważnych kwestiach przeczytasz w dalszej części wpisu. Serdecznie zachęcamy do lektury – zespół PitBot.

Opłata od posiadania psa – podstawa prawna

Na samym początku przedstawmy prawny aspekt opłaty od posiadania psa – zapiski o tym obciążeniu znajdziemy w art. 18 i art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Informacje te podajemy nie bez przyczyny – niektóre osoby, które nigdy nie słyszały o tym podatku, na wieść o nim, dziwią się, że coś takiego ma rację bytu. Jak widać – wszystko to jest podparte przepisami.

Czy trzeba płacić podatek od psa?

Przejdźmy do pierwszej istotnej kwestii, a mianowicie tego, czy podatek od psa jest obowiązkowy i czy obowiązuje on każdego, kto posiada czworonożnego przyjaciela.

Zgodnie z tym, co zostało zawarte we wspomnianej wyżej ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, radzie gminy przysługuje możliwość wprowadzenia tejże opłaty. W tym miejscu pod lupę weźmy wyrażenie “możliwość” – warto bowiem być świadomym tego, że choć taki organ może wcielić w życie podatek, wcale nie musi tego robić. Informacje te oznaczają, tyle że to od konkretnego samorządu zależy, czy mieszkańcy danej gminy będą zobowiązani do uiszczania daniny związanej z posiadaniem czworonoga w postaci psa.

Posiadam psa, a moja gmina wprowadziła podatek – czy muszę go płacić?

Jak już wiesz – opłata za jednego psa (lub więcej, o czym jeszcze porozmawiamy w dalszej części) nie jest obowiązkowa, pod warunkiem że gmina nie zarządzi inaczej. Innymi słowy: jeżeli samorząd w Twojej okolicy wprowadzi w życie tę daninę, będziesz zobowiązany do zapłaty wyżej opisywanego podatku.

Sprawdź także:  Interpretacje podatkowe, czyli sprawdzenie poprawności stosowania przepisów prawa

Gdzie sprawdzić, czy gmina wprowadziła opłatę za posiadanie psa?

Nie wiesz, czy również Ciebie obowiązuje podatek od psa? W takim razie sprawdź, na stronie internetowej gminy informacje o tej daninie. Dzięki temu oszczędzisz sobie ewentualnych problemów – warto mieć na uwadze, że uchylanie się od zapłaty podatku (jakiegokolwiek) jest wykroczeniem, stąd też nie warto żyć w niewiedzy, a tym bardziej – celowo unikać opłat. Może się to skończyć przykrymi konsekwencjami.

Kto nie musi liczyć się z opłatą za psa w 2023 roku?

Przejdźmy do kolejnej kwestii, a mianowicie tego, kto nie musi płacić podatku od posiadania psa. Warto wiedzieć, że niektóre osoby są zwolnione z uiszczania opłaty – nawet wtedy, gdy ich gmina wprowadziła obowiązek zapłaty. Ustawa, o której zdążyliśmy powiedzieć już parę słów, przewiduje bowiem tzw. wyłączenia podmiotowe, czyli innymi słowy – określa, w jakich sytuacjach podatnik jest zwolniony z płacenia podatku. Kto więc nie musi liczyć się z tą daniną?

  • Osoby posiadające orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności – tacy podatnicy nie zapłacą podatku z tytułu posiadania psa asystującego.
  • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Osoby, które ukończyły 65. rok życia i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe.
  • Członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, a także urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównanie z nimi za sprawą ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych (pod warunkiem że nie mają polskiego obywatelstwa oraz stałego miejsca zamieszkania na terenie Polski).

Podatek z tytułu posiadania jednego psa – co w przypadku większej ilości psów?

Wiesz już, kto płaci podatek od psa, a kto jest zwolniony z tej daniny – w tym miejscu warto odnieść się do kolejnej nurtującej kwestii, a mianowicie tego, czy opłata obejmuje tylko jedno zwierze?

To zależy od indywidualnej sytuacji podatnika – za 1 lub 2 psy nie zapłacą osoby, które uiszczają podatek rolny od gruntów gospodarstw rolnych o powierzchni przekraczającej 1 hektar (lub 1 hektar przeliczeniowy). Dopiero przy posiadaniu 3. i każdego kolejnego psa muszą liczyć się z opłatą.

Pozostałe osoby, które mają jednego psa (i więcej), podlegają pod podatek od każdego ze zwierząt.

Pies ze schroniska a podatek

Czy osoba biorąca zwierzę ze schroniska musi uiścić podatek za psa? I tak i nie – tutaj wszystko zależy od ustaleń gminnych. Niektóre gminy wprowadzają zwolnienie dla takich osób, ale nie wszystkie. Ponownie polecamy odwiedzić stronę internetową urzędu gminy – tam powinny znaleźć się dodatkowe informacje dotyczące daniny.

Sprawdź także:  Umowa o dzieło a podatek dochodowy i rozliczenie PIT. To musisz wiedzieć

Ile wynosi podatek za posiadanie psa w 2023 roku?

Z racji tego, że to gmina wprowadza (lub nie) podatek od psa dla właścicieli, organ ten również jest odpowiedzialny za ustalanie stawki tejże daniny. Co ważne jednak – kwota, jaka zostanie uchwalona, nie może przekraczać maksymalnej kwoty, która została ustanowiona przez Ministra Finansów. W praktyce oznacza to tyle, że w zależności od tego, gdzie mieszkają, niektórzy zapłacą mniej, inni zaś więcej. 

Podatek od psa w 2023 roku doczekał się jednak ogólnej podwyżki względem lat ubiegłych (jest ona ustalana odrębnie na każdy rok). Jak to obecnie wygląda?

  • 2021 rok – 130,30 zł.
  • 2022 rok – 135,00 zł.
  • 2023 rok – 150,90 zł.

Jak więc widać na przestrzeni rok obowiązujący podatek od posiadania psa wzrósł o ponad 15 zł.

Gdzie zapłacić podatek od posiadania psa?

Słowo “podatek” na ogół kojarzy się z urzędem skarbowym – warto jednak wiedzieć, że w przypadku tej daniny organem wykonawczym pozostaje urząd gminy. Dlatego też chcąc uiścić podatek od psa, należy zwrócić się właśnie ku temu samorządowi. Opłaty można dokonać więc:

  • w kasie gminy,
  • w formie przelewu na rachunek bankowy gminy,
  • u tzw. inkasenta (osoba, która została wyznaczona przez gminę do poboru podatku).

Terminy zapłaty podatku – do kiedy uiścić daninę?

Podatek, z którym muszą liczyć się właściciele psów, musi zostać zapłacony raz do roku. Nie ma jednak jednego, ustawowego terminu zapłaty – jest on bowiem określany przez daną gminę, która powinna zamieścić takowe informacje na swojej stronie internetowej.

Przybycie psa w połowie roku podatkowego – to warto wiedzieć

Jeżeli podatnik stał się właścicielem psa w połowie roku podatkowego, będzie on wówczas podlegał połowie stawki podatku. Co więcej, termin zapłaty daniny jest zależny od daty przybycia psa. Z reguły jednak gminy dają 2 miesiące od nabycia (bądź narodzin) psa na uiszczenie podatku.

Rejestracja psa w urzędzie gminy – czy to konieczność?

Tak – pod warunkiem że gmina nakłada obowiązek zapłaty podatku za czworonoga. Podobna sytuacja zachodzi w momencie, gdy posiadamy psa rasy, która uznawana jest za agresywną lub charta – wtedy zwierzę należy zarejestrować nawet wtedy, gdy gmina nie pobiera daniny.

5/5 - (1)