Oddanie krwi to szlachetna inicjatywa, która niejednokrotnie ratuje życie osobom potrzebującym. Choć nie każdy może zostać honorowym dawcą krwi (problemem jest m.in. wada serca, cukrzyca czy nowotwór), to z roku na rok coraz więcej ludzi dołącza się do tej ogólnoświatowej akcji. Powód tego jest prosty – oddając krew, czynimy dobro – a to w końcu jest najlepsza zapłata. Nie każdy jednak wie, że krwiodawstwo niesie ze sobą również inne benefity m.in. w postaci ulgi podatkowej.

Regularnie oddając krew potrzebującym, możemy realnie zaoszczędzić na podatkach uwzględniając ten czyn w rocznym zeznaniu podatkowym. Czym jest ulga dla krwiodawców? Jak odliczyć krew od podatku? Jaki jest zwrot podatku za krew? Jakie dokumenty należy przygotować? O najważniejszych aspektach rozmawiamy w dalszej części artykułu przygotowanego przez zespół ekspertów Pitbot – zachęcamy do lektury.

Kogo możemy nazwać honorowym dawcą krwi?

Zanim przejdziemy do sedna, czyli tego, jak wyglądanie odliczanie krwi od podatku, nakreślmy sobie, kogo tak naprawdę możemy nazwać honorowym dawcą krwi.

Warto bowiem wiedzieć, że tytuł ten przysługuje osobie, która bezpłatnie oddała krew (chodzi tutaj zarówno o osocze, jak i pozostałe składniki krwi) i przy tym została zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa, bądź też innej organizacji publicznej służby brwi.

Co więcej:

 • kobieta oddająca co najmniej 5 litrów krwi (lub jej innych składników o tej samej objętości),
 • mężczyzna oddający co najmniej 6 litrów krwi (lub jej innych składników o tej samej objętości),

może liczyć na tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcę Krwi, a także na specjalną odznakę honorową od PCK.

Mówiąc stricte o odliczaniu od podatku krwi, warto wiedzieć, że możliwość ta przysługuje praktycznie każdemu Honorowemu Dawcy Krwi, z kolei osoby „zasłużone” mogą liczyć na dodatkowe uprawnienia jak m.in. ulgi na komunikację miejską.

O tym, komu tak naprawdę przysługuje ulga podatkowa za oddanie krwi, a komu nie, rozmawiamy w kolejnych akapitach.

Odliczanie krwi od podatku – forma darowizny

Odliczenie krwi od podatku jest tak naprawdę formą darowizny. Słowem klucz przy ubieganiu się o ulgę jest „bezpłatne” oddanie krwi. Innymi słowy, z odliczenia skorzystają Honorowi Dawcy Krwi, którzy po oddaniu osocza lub innych składników nie otrzymali z tego tytułu żadnych korzyści na tle finansowym.

Ulga za oddanie krwi – kto nie może skorzystać?

Analogicznie do poprzedniego akapitu –  jeśli podatnik odpłatnie przekaże krew, czyli ją sprzeda, nie będzie mógł ubiegać się o przyznanie ulgi podatkowej. Co więcej, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z odliczenia krwi od podatku nie skorzystają dawcy, którzy:

 • przekazali krew na rzecz osób fizycznych,
 • oddali krew na rzecz osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej i prowadzą działalność gospodarczą nakierowaną na wytwarzanie wyrobów przemysłu paliwowego, elektronicznego, spirytusowego, tytoniowego, piwowarskiego, winiarskiego i innych wyrobów alkoholowych zawierających stężenie alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych.
Sprawdź także:  Polski Ład: ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników 2022. Czym jest nowe odliczenie podatkowe?

Jak odliczyć krew od podatku? Ulga dla krwiodawców w zeznaniu rocznym

Przejdźmy do tego, jak odliczyć krwiodawstwo od podatku – warto wiedzieć, że można tego dokonać w trzech różnych formularzach.

 • PIT-28 – odliczenie od przychodu przy opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym. Deklarację tę należy złożyć do końca lutego kolejnego roku.
 • PIT-36 – odliczenie od dochodu podlegającemu opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zeznanie składane do ostatniego dnia kwietnia kolejnego roku.
 • PIT-37 – odliczenie w takiej samej formie jak w przypadku deklaracji PIT-36.

Jak odliczyć krew w PIT? Potrzebny jest załącznik PIT/0

Aby prawidłowo rozliczyć krwiodawstwo w PIT, do właściwej deklaracji podatkowej należy dołączyć załącznik PIT/0. W tym dokumencie zawiera się następujące informacje:

 • kwota przekazanej darowizny,
 • kwota możliwego odliczenia ulgi za oddanie krwi,
 • dane obdarowanego (nazwa i adres).

Ulga podatkowa dla krwiodawców powinna być wpisana w części B załącznika PIT/0 w pozycji 15 w przypadku podatnika lub pozycji 16 w przypadku małżonka. Pozostałe informacje (wartość darowizny, dane obdarowanego) należy z kolei wpisać w części D załącznika.

Ulga – krwiodawstwo. Za oddanie krwi należy się ekwiwalent

Wiesz już, jak odliczyć krwiodawstwo od podatku – w tym miejscu przytoczmy ważny zapis prawny, który mówi o tym, że za bezpłatne oddanie krwi należy się rekompensata pieniężna.

Warto wiedzieć, że w świetle prawa cywilnego krew nie jest przedmiotem. Co ważne jednak – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza oraz surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi bądź jej składników przeprowadzenia zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, a także wysokości rekompensaty – uchwala należny za to ekwiwalent.

Odliczenie krwi od podatku – ile zwrotu?

Ile wynosi zwrot podatku za oddanie krwi?

Warto wiedzieć, że do ustalania wysokości ulgi podatkowej brane jest pod uwagę to, ile litrów krwi zostało oddane (lub osocza), a także wysokość dochodu podatnika. W tym miejscu warto zaznaczyć, że istnieją pewne limity, z których wynika, że w ciągu roku:

 • mężczyzna może oddać maksymalnie 2,7 litrów krwi,
 • kobieta z kolei maksymalnie może oddać 1,8 litrów krwi.

Jeśli chodzi o osocze limit jest znacznie większy – wynosi on aż 25 litrów.

Sprawdź także:  Ulga rehabilitacyjna 2023 – wszystko, co musisz wiedzieć

Przechodząc do obliczenia wartości darowizny, należy mieć świadomość, że dawcom przysługuje ekwiwalent w wysokości 130 zł za jeden litr oddanej krwi. Stąd też wysokość ulgi oblicza się za pomocą wzoru:

Ilość oddanej krwi x 130 zł.

W przypadku krwi jest o wyliczenie tego, o ile zostanie obniżona kwota podatku do zapłaty. Z powyższych informacji wynika, że przy standardowej donacji (oddanie 450 ml krwi), podstawa opodatkowania zmniejszy się o 58,50 zł. Warto jednak pamiętać, że kwotę tę należy pomnożyć przez 17%, co w rezultacie daje nam realne obniżenie o 9,95 zł.

Rekompensata za inne składniki krwi

Nieco trudniejsza matematyka tyczy się osób, które decydują się na oddanie innych składników krwi. W ich wypadku rekompensaty wyglądają nieco inaczej.

 1. Za 1 mililitr krwi, która pobierana jest od dawców krwinek wzorcowych w celach diagnostycznych przysługuje ekwiwalent w wysokości 1 zł.
 2. Osoba, która została poddana zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi, lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych bądź osocza, może liczyć na rekompensatę w wysokości:
 • 200 zł za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami będącymi skutkiem zabiegu uodpornienia,
 • 350 zł za 1 litr osocza pobranego w czasie zabiegu uodpornienia lub innemu zabiegowi,
 • 50 zł za pierwszy i 25 zł za każdy kolejny zabieg uodpornienia,
 • 1 zł za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia,
 • 130 zł za składniki krwi pobrane metodą aferezy.

Zwrot podatku za oddanie krwi – limity

Istotnym faktem jest to, że ulga za krew jest jedną z ulg z tytułu darowizn. Stąd też jej limit kwotowy rozpatrywany jest łącznie z darowizną na cele kultu religijnego oraz darowiznami na rzecz pożytku publicznego.

Uzyskany wynik nie może przekraczać 6% uzyskanego dochodu w PIT-36 i PIT-37 oraz przychodu (PIT-28).

Krwiodawstwo – odliczenie od podatku a dokumenty

Oddanie krwi dokumentowane jest na specjalnym zaświadczeniu, które otrzymuje się od jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi. W druku zawarte są informacje o ilości oddanej krwi lub jej składników – dokumentu jednak nie trzeba dołączać do zeznania rocznego – od tego jest opisany wcześniej PIT/0. Warto jednak zachować je przez co najmniej 5 lat – w tym czasie Urząd Skarbowy może przeprowadzić kontrolę pod kątem poprawności skorzystania z ulgi.

Jeżeli potrzebujesz pomocy z odliczeniem krwi czy osocza od podatku, skorzystaj z Pitbota – innowacyjnej aplikacji do rozliczania PIT. Dzięki niej w prosty sposób przygotujesz deklarację i otrzymasz fachową pomoc na każdym etapie rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Skorzystaj z udogodnień już dziś i przekonaj się, że przygotowanie i składanie deklaracji wcale nie jest trudne. Rozliczając się z Pitbotem, możesz liczyć również na atrakcyjne bony rabatowe na zakupy u naszych Partnerów takich jak Zalando Lounge, New Balance, Gatta czy Bon Prix – zapraszamy!

5/5 - (2)