Styczeń jest miesiącem, w którym pracodawcy muszą dostarczyć do Urzędu Skarbowego odpowiednie zeznania podatkowe. W przypadku zatrudniania osób z Polski sprawa jest dosyć oczywista – w takim należy wystawić PIT-11. Ale co zrobić w przypadku zagranicznych pracowników? Jakie zeznanie należy wystawić cudzoziemcowi, który pracuje na podstawie zezwolenia na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi? O obowiązkach pracodawcy i pracownika z zagranicy względem Urzędu Skarbowego rozmawiamy w dalszej części artykułu – zapraszamy do dalszej lektury.

PIT-11 w skrócie, czyli czym jest ten formularz?

PIT-11 to jeden z najpopularniejszych formularzy służących do prawidłowego rozliczenia się z polskim Urzędem Skarbowym. Zawiera on bowiem zestawienie dochodów podatnika, a także informacje dotyczące pobranych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o kwocie potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne, oraz zdrowotne.

Formularz PIT-11 wystawiany jest najczęściej przez pracodawców, którzy mają obowiązek dostarczenia go zarówno pracownikowi, jak i Urzędowi Skarbowemu maksymalnie do ostatniego dnia lutego (w przypadku e-deklaracji) lub ostatniego dnia stycznia (deklaracja w formie pisemnej).

PIT-11 jest podstawą do rozliczenia rocznego PIT-36 lub PIT-37.

PIT dla cudzoziemca a rezydencja podatkowa w Polsce 2022

“Jaki PIT dla cudzoziemca należy wystawić?” – to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez pracodawców zatrudniających w swojej firmie pracowników pochodzących z zagranicy. Aby móc odpowiedzieć sobie na to pytanie, na samym początku musimy ustalić, czy dana osoba posiada status rezydenta podatkowego w Polsce.

Mianem polskiego rezydenta podatkowego określa się osobę, która:

 • mieszka na terenie Polski dłużej niż 183 dni w ciągu roku,
 • zamieszkuje Polskę krócej niż 183 dni w ciągu roku, ale posiada w naszym kraju centrum interesów osobistych, życiowych oraz gospodarczych.

Jaki PIT roczny dla cudzoziemca – PIT-11 czy IFT-1R?

Informacje na temat rezydencji podatkowej nie były podane bez przyczyny. Jakie ma to znaczenie w przypadku składania PIT? Okazuje się, że duże – warto bowiem wiedzieć, że w przypadku zatrudniania obcokrajowców pracodawcę obowiązuje wystawienie jednego z dwóch formularzy: PIT-11 lub IFT-1R – jakiego konkretnie, to zależy właśnie od statusu rezydenta podatkowego, a także rodzaju umowy.

Cudzoziemiec pracujący na podstawie umowy zlecenie – IFT-1R lub PIT-11

W przypadku umowy zlecenie mamy do czynienia z dwoma sytuacjami.

 1. Jeżeli cudzoziemiec nie posiada statusu polskiego rezydenta podatkowego i przepracował w naszym kraju maksymalnie 183 dni, pracodawca zobowiązany jest do odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wystawienia na koniec roku formularza IFT-1R.
 2. W przypadku, gdy cudzoziemiec pracuje dłużej, czyli co najmniej 184 dni w ciągu roku) jego pracę należy rozliczyć na zasadach ogólnych – odprowadzając zaliczki na podatek. Za ten okres należy wystawić PIT-11.
Sprawdź także:  Podatek od darowizny 2023 – co musisz wiedzieć?

Co ważne – jeśli cudzoziemiec posiada status rezydenta podatkowego to zawsze należy go rozliczać za pomocą PIT-11.

Cudzoziemiec zatrudniony na podstawie umowy o pracę – PIT-11

W przypadku umowy o pracę sprawa jest prostsza. Niezależnie od tego, czy posiada status polskiego rezydenta podatkowego, czy nie – za każdym razem należy go rozliczać na zasadach ogólnych. To z kolei wiążę się z przygotowaniem i wystawieniem na koniec roku PIT-11.

IFT-1 a IFT-1R – czym się różnią?

W tym miejscu warto jeszcze nakreślić różnicę pomiędzy formularzem IFT-1 a IFT-1R, aby w czasie rozliczania się z Urzędem Skarbowym nie doszło do pomyłki. Czym się różnią te dokumenty?

 • Formularz IFT-1 jest wystawiany przez płatnika (pracodawcę) na specjalną prośbę podatnika (pracownika) maksymalnie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
 • Formularz IFT-1R jest deklaracją podatkową, która jest sporządzana przez płatnika składek na koniec roku podatkowego. Można powiedzieć, że IFT-1R jest odpowiednikiem PIT-11.

Rozliczenie PIT dla cudzoziemca a PESEL

Warto mieć świadomość, że od kilku lat, a właściwie to od 2018 roku, jedynym właściwym identyfikatorem podatkowym dla osób, które przebywają na terenie Polski w celu wykonywania pracy i nie prowadzą w tym czasie żadnej działalności gospodarczej, jest numer PESEL.

Wyjątkiem tutaj są obcokrajowcy prowadzący działalność gospodarczą, która ma nadany numer NIP – w tym wypadku identyfikator ten wystarczy do prawidłowego rozliczenia się z polskim fiskusem. Wynika to bezpośrednio z ustawy z 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

PIT-11 dla cudzoziemca bez PESEL-u – czy można go złożyć?

“PIT-11 dla cudzoziemca bez nr PESEL” – kolejny przykład pytania, które często rodzi się w głowach płatników zatrudniających osoby z zagranicy w swoim przedsiębiorstwie. Jak należy podejść do tematu, gdy pracownik nie posiada tego numeru? Jaki identyfikator na PIT-11 dla obcokrajowca?

Jeszcze do niedawna możliwe było złożenie PIT-11 dla cudzoziemca nieposiadającego żadnego identyfikatora podatkowego. Odbywało się to za pomocą serii i numeru paszportu osoby przyjeżdżającej z zagranicy. W takim wypadku w polu odnoszącym się do NIP należało wpisać „9999999999”.

Warto jednak mieć świadomość, że rozliczenie PIT dla cudzoziemca od 1 czerwca 2021 roku uległo zmianie. Od tamtego czasu obcokrajowcy posługujący się do tej pory numerem NIP lub Paszportem dla celów podatkowych, zobowiązani są do wyrobienia numeru PESEL.

W praktyce oznacza to tyle, że nie jest już możliwe złożenie zeznania podatkowego za podatnika z błędnym numerem identyfikatora podatkowego, jak to miało miejsce jeszcze parę lat temu. Od 2021 roku jedynym identyfikatorem rozliczeniowym jest numer PESEL.

Uzyskiwanie numeru PESEL dla obcokrajowca – jak to zrobić?

Obcokrajowiec, który przyjeżdża do Polski w celach zarobkowych, powinien udać się do właściwego urzędu gminy (tej, w której obecnie przebywa) – właśnie tam może zawnioskować o nadanie numeru PESEL.

Rozliczenie PIT dla cudzoziemca – kiedy i jak wysłać PIT-11?

Od 2019 roku został skrócony czas składania PIT-11 do właściwego urzędu skarbowego. Każdy pracodawca musi pamiętać o nowym terminie, który wypada na ostatni dzień stycznia. Dla przykładu składając zeznanie za 2022 rok, deklarację należy dostarczyć maksymalnie do 31 stycznia 2023 roku.

Sprawdź także:  Korekta PIT przez Internet 2023 – korekta zeznania podatkowego z PITBOT

Co więcej, nowe przepisy odnoszą się również do formy składania deklaracji. Warto bowiem wiedzieć, że PIT-11 można aktualnie wysłać jedynie za pomocą drogi elektronicznej. Innymi słowy, jakiś czas temu została wyeliminowana możliwość złożenia zeznania w tradycyjnej papierowej formie – nie ma tutaj znaczenia ilość zatrudnionych pracowników (do niedawna e-deklaracje były obowiązkowe dla pracodawców zatrudniających co najmniej 5 pracowników).

PIT-11 dla cudzoziemca – jaki urząd skarbowy?

To, do jakiego urzędu skarbowego należy dostarczyć deklarację, zależy od rezydencji podatkowej.

W przypadku, gdy obcokrajowiec nie posiada statusu polskiego rezydenta podatkowego, zeznanie należy wysłać do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jeżeli jednak mówimy o polskim rezydencie podatkowym to deklarację wysyłamy do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania cudzoziemca. W przypadku, gdy obcokrajowiec nie mieszka już w Polsce zeznanie należy dostarczyć na jego obecny adres zagraniczny.

Jaki adres w PIT-11 dla cudzoziemca?

 • W przypadku rezydentów – zagraniczny adres.
 • W przypadku polskich rezydentów podatkowych – aktualny adres zamieszkania w Polsce.

Właściwe urzędy skarbowe do rozliczenia PIT-11 dla cudzoziemca – lista

Poniżej zestawiliśmy urzędy skarbowe, do których należy wysłać zeznanie podatkowe w zależności od miejsca zamieszkania, a także adres siedziby płatnika.

 • Województwo dolnośląskie – do naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole.
 • Województwo kujawsko-pomorskie – do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.
 • Województwo lubelskie – do naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie.
 • Województwo lubuskie – do naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze
 • Województwo łódzkie – do naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście.Województwo małopolskie – do naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście.
 • Województwo mazowieckie – do naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.
 • Województwo opolskie – do naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.
 • Województwo podkarpackie – do naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.
 • Województwo podlaskie – do naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.
 • Województwo pomorskie – do naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku.
 • Województwo śląskie – do naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach.
 • Województwo świętokrzyskie – do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.
 • Województwo warmińsko-mazurskie – do naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie.
 • Województwo wielkopolskie – do naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto.
 • Województwo zachodniopomorskie – do naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Co w przypadku gdy nierezydent uzyskuje przychody na terenie kilku województw? W takim wypadku deklarację należy dostarczyć do Trzeciego Urzędu Skarbowego w Warszawie Śródmieście.

Nie wiesz, jak rozliczyć się z podatków? Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu deklaracji podatkowej dla swoich pracowników lub dla siebie, skorzystaj z Pitbota, czyli  nowoczesnej aplikacji do rozliczeń PIT. Nie musisz nawet wychodzić z domu – z programem w prosty, szybki i przede wszystkim bezpieczny sposób złożysz zeznanie podatkowe do właściwego urzędu skarbowego. Poznaj bliżej funkcje programu i już dziś powierz wszelkie formalności w ręce sprawdzonego narzędzia, które zadba o poprawność danych na każdym kroku.

W razie pytań pozostajemy otwarci na kontakt – nasi konsultanci odpowiedzą na każde pytanie. Serdecznie zapraszamy do przetestowania naszej aplikacji do rozliczeń – zespół Pitbot.

5/5 - (3)