Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego podatek od użytkowania wieczystego, znany również jako podatek gruntowy, często określany jest mianem podwójnego obciążenia nieruchomości? A może interesuje Cię, jakie są konsekwencje podpisania umowy o użytkowanie wieczyste? Faktem jest, że dotyka on nie tylko właścicieli i użytkowników wieczystych gruntów, ale również tych, którzy korzystają z obiektów będących własnością gminy czy Skarbu Państwa. W dalszej części wpisu omówimy najważniejsze aspekty podatku wieczystego od gruntu w 2023 roku – jeśli chcesz wiedzieć więcej na jego temat, zostań z nami i zagłęb się w lekturę artykułu przygotowanego przez zespół PitBot. Zapraszamy!

Podatek od użytkowania wieczystego, czyli tak naprawdę czego?

Aby lepiej zrozumieć, czym jest podatek gruntowy i kogo dotyczy, warto zaznajomić się z pojęciem użytkowania wieczystego.

Jest to bowiem specyficzna forma korzystania z gruntu, którego właścicielem jest Skarb Państwa bądź województwo, powiat czy gmina, czyli jedna z jednostek samorządu terytorialnego. To zasada, która pozwala zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej na korzystanie z gruntu przez określony czas – najczęściej 99 lat, jednak nie mniej niż 40 lat.

Użytkowanie wieczyste od strony formalnej

Umowa o użytkowanie wieczyste powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Co ważne – w takiej sytuacji zachodzi konieczność wpisu do ksiąg wieczystych. Same zasady użytkowania wieczystego są ściśle określone w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 232-243), a kwestie podatkowe reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (art. 2-7).

Podatek gruntowy 2023: ile wynosi?

Wysokość gruntowego podatku za użytkowanie wieczyste uzależniona jest od tego, gdzie znajduje się grunt – to, ile konkretnie wynosi, ustalane jest przez władze gminy. Samo obciążenie wyliczane jest za sprawą odpowiedniej stawki podatkowej pomnożonej przez powierzchnię gruntu.

Sprawdź także:  Podatek od gruntu rolnego – czy trzeba go płacić?

W roku 2023 stawki podatkowe dla różnych typów gruntów prezentują się następująco:

 • dla nieruchomości przeznaczonych na cele obronności, budowę obiektów sakralnych czy działalność charytatywną wynoszą one 0,3% ceny nieruchomości,
 • dla nieruchomości przeznaczonych na cele rolne, mieszkaniowe oraz działalność sportową stawka podatkowa wynosi 1% wartości nieruchomości,
 • nieruchomości związane z działalnością turystyczną obciążone są podatkiem w wysokości 2% ceny nieruchomości,
 • pozostałe nieruchomości gruntowe obłożone są najwyższą stawką podatkową wynoszącą 3% wartości nieruchomości.

Podatek za wieczyste użytkowanie gruntu 2023 a opłaty

Warto mieć na uwadze, że podatek od wieczystego użytkowania gruntu jest opłatą obowiązkową i regularne uiszczanie go jest kluczowe dla utrzymania praw do użytkowania wieczystego. Co więcej, jest on stałą opłatą, z którą należy się liczyć – bez względu na to, jaki dochód generuje użytkowany grunt.

Dodatkowo ważnym odnotowania jest fakt, że na jego wysokość nie ma wpływu klasa gruntu, a sam użytkownik gruntu jest zobowiązany do wpłacenia pierwszej opłaty (wyliczana jest za sprawą stawki procentowej – 15% bądź 25% ceny nieruchomości), a także uiszczania opłat rocznych – wnoszone są one za cały okres funkcjonowania prawa do użytku gruntu i powinny być opłacone do końca marca danego roku. Warto pamiętać, że terminowe uiszczanie opłat jest również fundamentalne do zachowania praw do wieczystego użytkowania.

Kogo obowiązuje zapłata podatku za użytkowanie wieczyste?

Zobowiązanie do uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste spoczywa na użytkowniku wieczystym, czyli osobie fizycznej lub prawnej, a także jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która zawarła umowę o takowe użytkowanie. Takie zobowiązanie dotyczy zarówno właścicieli, jak i użytkowników wieczystych gruntów, a także tych, którzy korzystają z obiektów będących własnością gminy czy Skarbu Państwa.

Kto jest zwolniony z zapłaty?

Warto wiedzieć, że istnieje wiele przypadków, w których użytkownik gruntu może być zwolniony z opłat za użytkowanie wieczyste. Poniżej znajdują się niektóre z nich:

 • grunty znajdujące się pod płynącymi wodami i żeglownymi kanałami,
 • tereny drogowe i pasy drogowe,
 • użytki rolne, lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na terenach rolnych (w tym przypadku płatne są podatki rolny lub leśny),
 • nieużytki oraz użytki ekologiczne.
Sprawdź także:  Umowa o dzieło a podatek dochodowy i rozliczenie PIT. To musisz wiedzieć

Podatek od nieruchomości a użytkowanie wieczyste – czy można go uniknąć?

A co z nieruchomościami? Istnieją przepisy, które zwalniają pewne ich rodzaje z opodatkowania:

 • nieruchomości zarejestrowane jako zabytki zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,
 • budynki gospodarcze lub ich części znajdujące się na gruntach rolnych i wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych, w tym do specjalnej produkcji rolniczej,
 • grunty, altany działkowe oraz obiekty gospodarcze do 35 m2 znajdujące się w ogrodzie działkowym,
 • grunty będące działkami przyzagrodowymi członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy osiągnęli wiek emerytalny, są inwalidami I lub II grupy, osobami niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.

Czym różni się opłata za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości?

Na sam koniec artykułu warto nawiązać do jeszcze jedno aspektu, a mianowicie różnic między opłatą za użytkowanie wieczyste a samym podatkiem gruntowym.

 • Warto być świadomym, że opłata gruntowa obciąża wyłącznie grunt.
 • Z kolei podatek od nieruchomości uderza zarówno w grunt, jak i budynki czy budowle na nim stojące.
 • Wartość opłaty za użytkowanie wieczyste wylicza się na podstawie wartości rynkowej nieruchomości.
 • W przypadku podatku od nieruchomości jest on obliczany od powierzchni gruntu i budynków zgodnie z obowiązującymi stawkami ustalonymi przez władze gminy.

Bądź z podatkami na bieżąco i uprość sobie rozliczenia z urzędem skarbowym z PitBotem!

Chcesz wiedzieć więcej na temat podatków? W takim razie pozostań na naszym blogu podatkowym! Znajdziesz na nim aktualne artykuły, dzięki którym zrozumienie zawiłych pojęć i zasad funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce będzie prostsze.

A jeśli chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej czasu i uniknąć błędów w rozliczeniu podatkowym, wypróbuj naszą nowoczesną aplikację do rozliczania PIT online – PitBot. Ta intuicyjna i łatwa w obsłudze aplikacja została stworzona z myślą o Twojej wygodzie. Dzięki niej rozliczenie podatku stanie się dla Ciebie proste i bezproblemowe. Zapraszamy do korzystania z naszego bloga i aplikacji PitBot. Przekonaj się sam, jak łatwo i przyjemnie można rozliczyć podatek.

5/5 - (1)