Osoby bez pracy, które spełniają określone warunki, mogą liczyć na przyznanie zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Pobieranie tego świadczenia może budzić pewne wątpliwości pod kątem rozliczeń z urzędem skarbowym. Czy istnieje podatek od zasiłku dla bezrobotnych? Jeśli tak, to czy osoby niepracujące muszą przygotować roczne zeznanie i wysłać je do właściwej dla siebie placówki fiskusa? Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, jakie są zasady rozliczeń podatkowych dla osób bezrobotnych i o czym należy pamiętać, pobierając zasiłek – zapraszamy do dalszej lektury!

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych 2023? To warto wiedzieć

Zanim przejdziemy do tego, czy istnieje podatek dla bezrobotnych, omówmy temat samego zasiłku. Kto tak naprawdę może ubiegać się o przyznanie tego świadczenia?

Jak sama nazwa wskazuje – jest to zapomoga ze strony państwa, która kierowana jest do osób nieposiadających pracy. Aby móc korzystać z zasiłku, należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP). Warto jednak wiedzieć, że nie jest to jedyny warunek, jaki należy spełnić. Oprócz tego taka osoba musi:

  • posiadać co najmniej roczny staż pracy,
  • udowodnić w urzędzie, że przepracowała co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy, które poprzedzały rejestrację w PUP,
  • wykazać, że otrzymywała za swoją pracę co najmniej minimalne wynagrodzenie (w 2023 roku wynosi ono 3490 zł brutto); mowa tutaj o wynagrodzeniu, od którego pracodawca oprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

Czy zasiłek dla bezrobotnych jest opodatkowany w 2023 roku?

Otrzymując wsparcie ze strony państwa, wśród wielu osób mogą pojawić się wątpliwości: czy pobierając to świadczenie, trzeba rozliczać z podatków? Okazuje się, że tak – zasiłek dla bezrobotnych jest opodatkowany, czego można dowiedzieć się z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 21. ust. o PIT określone bowiem zostały wszelkie świadczenia wolne od podatku – wśród nich nie ma jednak informacji i zasiłku dla bezrobotnych, stąd też – pobierające go osoby, mają obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe do właściwego urzędu skarbowego, w którym muszą zamieścić informacje o korzystaniu z tej zapomogi.

Przeczytaj również: Jak określić właściwy urząd skarbowy 2023? Gdzie rozliczyć PIT, CIT I VAT?

Podatek dla bezrobotnych pobierających zasiłek a kwota wolna od podatku

W tym miejscu warto doprecyzować jedno: zeznanie, w którym zostaną zamieszczone informacje o zasiłku, musi zostać złożone niezależnie od tego, w jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie. Co więcej, w tym wypadku bez znaczenia jest również kwota wolna od podatku – nawet jeśli zasiłek jej nie przekracza (w 2023 roku jest to kwota 30 000 zł), wciąż trzeba rozliczyć się z fiskusem.

Sprawdź także:  Odliczenie od podatku w IKZE 2023 – kto może skorzystać z ulgi?

Kara za nierozliczenie się z zasiłku dla bezrobotnych 2023 – co na to Urząd Skarbowy?

Jak widać z powyższych akapitów, zasiłek dla bezrobotnych jest za każdym razem opodatkowany. Ale co w sytuacji, w której podatnik nie uwzględni informacji o pobieranym świadczeniu w rocznej deklaracji podatkowej? W takim przypadku można liczyć się z karą grzywny ze strony urzędu skarbowego, która może wynieść nawet 3 500 zł.

Zasiłek dla bezrobotnych a podatek – PIT-11 od urzędu

Wiesz już, że istnieje podatek od zasiłku dla bezrobotnych, stąd też w tym miejscu możemy przejść dalej, czyli w jaki sposób należy go rozliczyć.

Warto wiedzieć, że zasiłki dla osób niepracujących rozliczane są na takiej samej zasadzie, co dochody z tytułu pracy. Dlatego też każda osoba pobierająca to świadczenie najpóźniej do końca lutego powinna otrzymać od powiatowego urzędu pracy PIT-11, w którym znajdują się informacje o dochodach, a także pobranych w ciągu roku zaliczkach na podatek dochody, na podstawie których należy wypełnić roczną deklarację podatkową. Formularz PIT-11 wysyłany jest przez PUP również do urzędu skarbowego.

Rozlicz swój PIT-11 online z PitBotem

Rozliczenie podatkowe bezrobotnego – jak rozliczyć zasiłek w rocznej deklaracji podatkowej?

Jak rozliczyć zasiłek dla bezrobotnych w PIT? To jedno z najczęściej padających pytań, wśród osób planujących wysłać deklarację do urzędu skarbowego.

Rozliczanie najczęściej odbywa się na „standardowym” formularzu – PIT-37. Warto wiedzieć jednak, że w dokumencie tym nie znajdziemy pola z wyszczególnionym zasiłkiem, co może skutkować małymi problemami w czasie wypełniania rocznego zeznania podatkowego. Jak więc umieścić w deklaracji otrzymane świadczenie? Zasiłek należy wskazać w części D „Dochody/straty ze źródeł przychodów”. 

Z kolei w rubryce „Źródła przychodu” i polu “Inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 4” należy przepisać sumę pobranej kwoty z zasiłku dla bezrobotnych od urzędu pracy. Takie same zasady obowiązują podatników rozliczających się za pomocą formularza PIT-36, z tą różnicą, że kwoty należy uwzględnić w wierszu 9 „Inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 8 (w tym emerytury – renty z zagranicy)”.

Ile wynosi podatek od zasiłku dla bezrobotnych?

Jaki podatek od zasiłku dla bezrobotnych się płaci?

To, ile wynosi podatek od zasiłku dla bezrobotnych, zależy od procentowej wysokości świadczenia. Pomocna w tym wypadku będą poniższe tabelki.

 

Procentowa wysokość zasiłku 80% 100% 120%
Kwota zasiłku (brutto) 992,70 zł 1240,80 zł 1489,00 zł
Kwota podatku (brutto) 48 zł 71 zł 94 zł

Tabela 1: wysokość zasiłku wypłacanego przez pierwsze 90 dni od posiadania prawa do świadczenia (z uwzględnieniem waloryzacji z dnia 01.06.2021). Podane kwoty są miesięczne.

Procentowa wysokość zasiłku 80% 100% 120%
Kwota zasiłku (brutto) 779,60 zł 974,40 zł 1169,30 zł
Kwota podatku (brutto) 28 zł 46 zł 64 zł

Tabela 2: wysokość zasiłku wypłacanego w kolejnych dniach. Podane kwoty są miesięczne.

Jak obliczyć podatek od zasiłku dla bezrobotnych?

Wysokość podatku od zasiłku dla bezrobotnych obliczana jest procentowo. Im większa kwota pobieranego świadczenia, tym wyższy podatek jest odprowadzany.

Sprawdź także:  Podatek od darowizny 2023 – co musisz wiedzieć?

Bezrobotny bez zasiłku a podatek – czy osoby niepobierające świadczenia muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym?

Kolejną kwestią wartą uwagi jest to, jak w świetle przepisów podatkowych wyglądają osoby bezrobotne, które nie korzystają w ciągu roku z zasiłku.

Warto wiedzieć, że takie osoby nie mają obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego do urzędu. Powodem tego jest brak osiąganych przychodów w ciągu roku. Co więcej, z art.21. pkt 102. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bezrobotny nie podlega takiemu obowiązkowi nawet wtedy, gdy uzyskał zwrot kosztów z tytułu:

  • przejazdu do miejsca pracy, w którym poprzednio pracował,
  • podróży na badania lekarskie bądź psychologiczne,
  • przejazdu do miejsca, w którym odbywał się staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych z zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego bądź też pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • przejazdu do miejsc, w których wykonywał prace społecznie użyteczne,
  • przejazdów na egzamin,
  • zakwaterowania w miejscu pracy lub odbywania stażu, szkolenia czy przygotowania zawodowego dorosłych.

Opodatkowaniu nie podlegają również przyznane wartości nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu studiów podyplomowych, szkoleń oraz przygotowania zawodowego dorosłych, badań lekarskich i psychologicznych, egzaminów i licencji, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, które są otrzymywane na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Bezrobotny bez z zasiłku a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Jeśli jeden z małżonków nie ma pracy, ale nie pobiera w ciągu roku zasiłku dla bezrobotnych, ma prawo do złożenia wspólnego zeznania podatkowego z małżonkiem. W takim wypadku dochody są sumowane, a następnie z tej kwoty wyliczana jest średnia dla każdej osoby. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie w momencie, gdy zarobki małżonków znacząco się różnią jak np. w przypadku bezrobocia jednej ze stron.

Zasiłek dla bezrobotnych – podatek. Co z ulgami podatkowymi?

Czy osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych może liczyć na ulgi podatkowe? Tak – tacy podatnicy mogą skorzystać z odliczeń takich jak m.in. ulga na dzieci.

Podatek od zasiłku dla bezrobotnych – podsumowanie

Każda osoba, która spełnia określone warunki (jest zarejestrowana w PUP, pracowała w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie przez co najmniej 365 dni, a od jej wynagrodzenia były pobierane zaliczki), może ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych. Samo świadczenie podlega opodatkowaniu, stąd też na koniec roku podatkowego należy pomyśleć o złożeniu zeznania podatkowego. Rozliczenie podatku od zasiłku odbywa się za pomocą deklaracji PIT-37, którą należy wypełnić na podstawie informacji zawartych w PIT-11, który bezrobotny powinien otrzymać od PUP najpóźniej do końca lutego. Rozliczenie się z podatków z pobieranego zasiłku jest obowiązkowe, a za niezłożenie zeznania grozi kara grzywny. Obowiązku tego nie ma wtedy, gdy w ciągu roku świadczenie nie było pobierane.

Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu podatku? Aplikacja do rozliczania PIT online PitBot Ci w tym pomoże! Poznaj naszą aplikację i wypełnij deklarację podatkową w kilka minut. Prostota obsługi i bezpieczeństwo danych – czego chcieć więcej? Zapraszamy! PitBot – wygodne rozliczanie podatku bez wychodzenia z domu.

5/5 - (3)