Rozliczenia online z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jeszcze kilkanaście lat temu było trudno sobie wyobrazić składanie deklaracji do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Czasy się jednak zmieniają, a z nimi także postęp technologiczny, dzięki czemu już dziś podatnicy mogą złożyć zeznanie podatkowe bez wychodzenia z domu. Rozliczenie PITu przez Internet to zdecydowanie najszybszy sposób na dostarczenie dokumentów w ręce urzędników – nie ma tutaj mowy o spędzaniu wielu godzin w kolejce do urzędu.

Jak przygotować się do rozliczenia PIT przez Internet?

Rozliczanie PIT przez Internet jest bardzo podobne jak w przypadku tradycyjnego składania deklaracji do urzędu – z tą różnicą, że dzieje się to całkowicie online. Na samym początku należy przygotować wszystkie niezbędne dane oraz dokumenty, dzięki którym urzędnicy będą w stanie wyliczyć zobowiązanie podatkowe.

Elektroniczne rozliczanie PITu online wymaga podania takich informacji jak:

 • PESEL – numer ten dotyczy podatników będących osobami fizycznymi objętymi tym rejestrem, niebędącymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą lub zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 • NIP – w sytuacji, gdy podatnik podlega obowiązkowi ewidencyjnemu i prowadzi działalność gospodarczą, jest zarejestrowanym podatnikiem od podatku towarów i usług lub odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za zatrudnionego pracownika,
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu, która widniała w poprzednim zeznaniu rocznym – jeżeli podatnik nie składał wcześniej deklaracji, w miejsce kwoty należy wpisać 0.

Rozliczanie podatku przez Internet – jaki numer PITu wybrać?

Rozliczanie podatku online wymaga wysłania deklaracji wraz z odpowiednimi załącznikami. Obecnie w polskim systemie podatkowym istnieje wiele rodzajów PITów, które różnią się od siebie oznaczeniami (cyfry i litery). Różnorodność form z kolei rodzi pytania i wątpliwości w głowach podatników, którzy nierzadko mają problem z tym, który załącznik wybrać. To, jaką deklarację wybrać, zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej. Internetowe rozliczanie PITu umożliwia wysłać takie zeznania (wraz z załącznikami) jak:

 • PIT-11 – osoby fizyczne i płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (spółki z o.o., fundacje, stowarzyszenia),
 • PIT-28 – osoby prowadzące działalność gospodarczą lub najem prywatny, który opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36 – osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
 • PIT-36L – przedsiębiorcy prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem liniowym,
 • PIT-37 – osoby fizyczne, które nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej,
 • PIT-38 – osoby osiągające dochody kapitałowe,
 • PIT-39 – osoby, które w danym roku podatkowym zbyły nieruchomość i prawa majątkowe,
 • PIT/ZG – osoby rozliczające dochody osiągające za granicą.
Sprawdź także:  Jak określić właściwy urząd skarbowy 2023? Gdzie rozliczyć PIT, CIT i VAT?

Jak rozliczyć PIT online? Gdzie wpisać kwotę przychodu z ubiegłorocznej deklaracji?

Jak zostało wspomniane wyżej, aby rozliczenie PIT online było możliwe, niezbędne jest podanie kwoty przychodu z ubiegłorocznej deklaracji. Jest to tzw. podpis online mający na celu potwierdzenie tożsamości osoby rozliczającej się z urzędem. Na nieszczęście podatników nie istnieje jedno sprecyzowane miejsce, w którym należy umieścić tę kwotę – różni się ono w zależności od rodzaju formularza i załącznika. Poniżej objaśnienie tego, jak prawidłowo powinno wyglądać rozliczenie podatkowe przez Internet.

Rozliczanie PITu przez Internet a deklaracja PIT-37

W przypadku, gdy podatnik rok wcześniej złożył do urzędu skarbowego deklarację podatkową PIT-37, musi on zamieścić kwotę przychodu w polu 69. W sytuacji, gdy w zeszłorocznym zeznaniu widniał on jako małżonek, wartość tę podaje się w pozycji 102. Co ważne – kwot tych nie sumuje się – w takim wypadku podawany jest przychód tylko jednej osoby, która w danym roku występuje jako podatnik.

Rozliczenia podatku online a deklaracje o innych numerach

Rozliczanie PITu internetowo wygląda nieco inaczej w przypadku osób, które w ubiegłym roku złożyły deklaracje o innym numerze niż 37. W takim wypadku kwota przychodu z poprzedniego roku umieszczona powinna być w następujący sposób:

 • PIT-28 – pole nr 46,
 • PIT-36 – pole nr 116 lub 173 (dla podatników, którzy rok wcześniej występowali jako małżonkowie),
 • PIT-36L – pole nr 24 lub 29,
 • PIT-38 – pole nr 24,
 • PIT-39 – pole nr 20,
 • PIT40 – pole nr 57,
 • PIT-40A – pole nr 38.

Jak się rozliczyć z PITu przez Internet, gdy nie posiadamy kwoty z poprzedniego roku?

Jak wcześniej zostało wspomniane – gdy podatnik rozlicza się pierwszy raz, jako kwotę dochodu należy podać „0” w jednym z wyżej wymienionych pól (w zależności od formularza).

Sprawdź także:  Darowizna na cele kultu religijnego a podatki – to warto wiedzieć

Do kiedy rozliczyć PIT online? Terminy

Rozliczanie PIT przez Internet za pomocą jednego z powyższych formularzy należy złożyć maksymalnie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym osiągany był dochód. Wyjątkiem w tym przypadku jest deklaracja dla osób rozliczających się za pomocą ryczałtu (PIT-28) – termin przypada na ostatni dzień lutego.

Jeżeli termin złożenia do urzędu deklaracji wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, zeznanie należy dostarczyć maksymalnie na następny dzień roboczy. W 2023 roku będzie to 2 maja.

Rozliczanie PITów przez Internet a Urzędowe Poświadczenie Odbioru 2023

Jeżeli planujesz rozliczenie PITu przez Internet, musisz pamiętać o pobraniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Jest to dokument, który stanowi potwierdzenie złożenia deklaracji do urzędu skarbowego. Wydawane jest ono przez Ministerstwo Finansów w formie PDF. Warto je wydrukować i przechowywać w bezpiecznym miejscu wraz z kopią złożonej deklaracji rocznej przez 5 lat podatkowych. Urzędowe Poświadczenie Odbioru jest równoznaczne z pieczęcią, jaką urzędnik nanosi na zeznanie podatkowe złożone osobiście w formie papierowej oraz potwierdzeniem nadania listu poleconego przez pocztę.

Jak rozliczać PIT przez Internet?

W dzisiejszych czasach ludzie coraz rzadziej pytają, czy można rozliczyć PIT przez Internet, a zdecydowanie częściej, w jaki sposób to zrobić. Do tego niezbędne jest oczywiście połączenie z siecią, a także skorzystanie z dedykowanego narzędzia do składania deklaracji podatkowych lub takowej platformy. Przykładem takiego programu jest PitBot, który umożliwia przesłanie dokumentów w elektronicznej formie do właściwego urzędu w kilkanaście minut.

5/5 - (2)