Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych sprawiła, że został zlikwidowany 18% podatek od osób przed ukończeniem 26 roku życia. Z tego artykułu dowiesz się, co to jest ulga dla młodych oraz najważniejszych informacji na temat tego odliczenia. Zaczynamy!

Ulga dla młodych – czym jest?

Ulga dla młodych, a w zasadzie zwolnienie z podatku, to specjalne działanie rządu, które obejmuje swoim zakresem przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia. Wysokość otrzymanego przez pracownika dochodu nie może przekroczyć 85 528 zł.

Ulga dla młodych – nieco więcej o limicie

Jak już wspomnieliśmy wcześniej limit dochodów, jakie może uzyskać młody pracownik to 85 528 zł. Co jednak w przypadku, gdy zostanie przekroczony? W takiej sytuacji cała nadwyżka wypracowana przez podatnika będzie objęta opodatkowaniem na zasadach ogólnych. Oznacza to, że konieczne będzie pobranie podatku w wysokości 12%, a jeśli nadwyżka przekroczy I próg podatkowy 32%.

UWAGA!

Ustalanie limitu nie bierze pod uwagę kosztów uzyskania przychodów oraz innego rodzaju ulg. Najważniejsza jest więc kwota brutto określona w umowie o pracę lub umowie zlecenie. Co więcej, ulga obowiązuje niezależnie od liczby umów, jakie podatnik ma zawarte. Przyznany limit jest łączny dla wszystkich umów.

Od kiedy obowiązuje ulga dla młodych?

Przepisy o uldze dla młodych weszły w życie 1 sierpnia 2019 roku i dotyczą przychodów uzyskiwanych od 1 sierpnia 2019 roku. W tamtym czasie płatnik nie musiał obliczać oraz pobierać zaliczek na PIT, jeśli jego pracownik złożył mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia. W przypadku, gdy młoda osoba nie złożyła stosownego oświadczenia, otrzymała zwrot podatku z tytułu ulgi podczas składania zeznania rocznego za rok 2019.

Ulga podatkowa dla młodych – do ilu lat?

Zgodnie z zapisami ustawy ulga obowiązuje do ukończenia 26 roku życia. Przychody objęte zerową stawką podatkową muszą być więc wypłacone przed ukończeniem przez pracownika wspomnianego wieku.

Przykład

Pracownik 2 września ukończył 26 rok życia. Jego wynagrodzenie za sierpień zostało wypłacone 10 września, a co za tym idzie, wyliczono je bez uwzględnienia ulgi dla młodych. Pracodawca musiał pobrać oraz odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi stawkami.

PIT 0 dla młodych 2023 – ile można zaoszczędzić?

Ulga dla młodych zwalnia z konieczności opłacania podatku dochodowego. Co to oznacza w praktyce? Na jakie oszczędności możesz liczyć? Jak obliczyć ulgę dla młodych? Omówmy to na trzech przykładach.

Sprawdź także:  Ulga termomodernizacyjna 2023 – co można odliczyć w zeznaniu podatkowym?

Przykład 1

Student zarobił w maju 10 000 zł brutto oraz 5000 zł brutto w sierpniu. Oznacza to, że nie przekroczył limitu nałożonego przez Ministerstwo Finansów i całość jego wynagrodzenia jest zwolniona z podatku PIT.

Przykład 2

Osoba do 26 roku życia uzyskuje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie w wysokości 50 000 zł rocznie. Jednocześnie jeździ w delegacje, z których otrzymuje 40 000 zł diet oraz innych należnych świadczeń. W taki przypadku zwolniona z podatku PIT jest jedynie kwota 50 000 zł. Od świadczeń delegacyjnych zostaną potrącone zaliczki na podatek PIT

Przykład 3

Student zarobił 90 000 zł w pracy w Holandii oraz 10 000 zł w Polsce. Ze względu na to, że limit to 85 528 zł, opodatkowaniu będzie podlegać jedynie kwota 14 418 zł.

Ulga podatkowa do 26. roku życia – sprawdź rzeczywiste oszczędności:

Wynagrodzenie/miesiąc Zysk/miesiąc Zysk/rocznie
Minimalne wynagrodzenie 2023 r. 2800 zł 137 zł 1647 zł
Przeciętne wynagrodzenie 2023 r. 5259 zł 334 zł 4002 zł
Na poziomie rocznego limitu 7127,33 zł 483 zł 5792 zł

Ulga konsolidacyjna – nowe odliczenie, o którym warto wiedzieć

Jakie umowy są wykluczone z ulgi dla młodych?

Już wiesz, ile wynosi ulga dla młodych na konkretnych przykładach. Teraz warto przejść do tematu mniej przyjemnego, czyli tego, kto nie skorzysta z tego odliczenia. Przepisy jasno regulują, jakie umowy mogą być objęte zwolnieniem z podatku PIT. Na ulgę do 26. roku życia nie mogą liczyć osoby pracujące na:

  • umowach o dzieło,
  • umowach zlecenie w wysokości do 200 zł, która jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 12% przychodu,
  • umowach zlecenie z przeniesieniem praw autorskich (50% kosztów uzyskania przychodu),
  • umowach zlecenie dla nierezydenta Polski.

A jak wygląda temat ulgi dla młodych przedsiębiorców? Z odliczenia dla młodych wyłączone są również osoby młode, które zdecydowały się na prowadzenie własnego przedsiębiorstwa.

Ulga dla młodych a cudzoziemcy

Ustawodawca określił, jak wygląda ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców. Otóż nie mogą z niej skorzystać osoby z innego kraju, które pracują w Polsce, ale nie otrzymały certyfikatu rezydencji. Takie osoby muszą liczyć się z pobraniem podatku w formie ryczałtu i wysokości 20% przychodu. W przypadku, gdy cudzoziemiec jest zatrudniony w oparciu o umowę zlecenie/umowę o pracę i posiada certyfikat rezydencji polski, może bez problemu skorzystać z ulgi dla młodych.

Zerowy PIT dla młodych i koszty uzyskania przychodu

Jeśli korzystasz ze zwolnienia z podatku PIT, koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć przychodów, które podlegają obowiązkowemu opodatkowaniu. W przypadku gdy korzystasz jednak z zastosowania kosztów uzyskania przychodu z przekazaniem praw autorskich, istotne jest to, by suma 50% kosztów oraz przychodów, które będą opodatkowane, nie przekroczyła I progu podatkowego. Dla lepszego zrozumienia cały proces można opisać następującym równaniem:

KUP 50% (koszty uzyskania przychodu) + przychód zwolniony z podatku PIT

Pracownik, uzyskujący przychody objęte zwolnieniem z podatku może w swoim zeznaniu rocznym ująć pełne zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, o których wspomina ustawa o podatku dochodowym w art. 22 ust. 2.

Sprawdź także:  Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców – czy wciąż przysługuje do niej prawo?

PIT-11 i ulga dla młodych

Przepisy w tym zakresie są dosyć precyzyjne. Otóż płatnik, który wypełnia deklarację PIT-11 i PIT-4R jest zobowiązany do wskazania całości wypłacanych wynagrodzeń. Oznacza to, że pracodawca musi wykazywać przychody, które w ciągu roku podatkowego zostały zwolnione z podatku PIT oraz te, które opodatkowaniu podlegały.

Ulga PIT dla młodych a Polski Ład

Polski Ład nie wniósł zmian w jednym z najważniejszych aspektów ulgi dla młodych, czyli limicie przychodów. Dalej pozostał on na poziomie 85 528 zł. Zmieniły się jednak zasady opłacania składki zdrowotnej, która nie jest już odliczana od podstawy opodatkowania. Oznacza to, że modyfikacje w tym zakresie będą rzutować również na najmłodszych pracownikach, którzy dopiero budują swoją karierę zawodową.

Co również ważne, Polski Ład wprowadził zmiany w terminie zapłaty za składkę zdrowotną. Od nowego roku pieniądze muszą wpłynąć na konto NFZ do 20 dnia każdego miesiąca. Przesunięcie tego terminu wynika z konieczności wyliczenia składki od dochodu. Pomimo tego, że zawirowania dotyczące składki zdrowotnej uderzają najbardziej w przedsiębiorców, młodzi pracownicy również ją odczują. Ciężko w tym momencie określić jak będą wyglądać konkretne kwoty składek ze względu na chaos związany z wprowadzeniem reformy.

Ulga na ekspansję – nowe odliczenie w Polskim Ładzie

Ulga dla młodych – co warto pamiętać?

Zanim zastosowany zostanie PIT zerowy warto, żebyś pamiętał o kilku rzeczach. Dzięki nim nie wpadniesz w pułapkę informacyjną, która sprawia, że każda młoda osoba czuje się uprawniona do skorzystania z ulgi.

  • Zerowy PIT nie dotyczy osób, które pracują na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie z 50% kosztami uzyskania przychodu, umowy zlecenie z nierezydentem Polski, umowy w wysokości do 200 zł, podlegającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu 17% przychodu.
  • Limit dochodów zwolnionych z opodatkowania wynosi w 2023 roku 85 528 zł. Limit jest łączny dla wszystkich umów.
  • Ulga obowiązuje do ukończenia przez pracownika 26 roku życia. Od tego momentu każdy następny dochód będzie rozliczany bez zastosowania zwolnienia.

Ulga dla młodych – rozliczenie

Jeśli chcesz skorzystać ze zwolnienia z podatku PIT, nie musisz składać deklaracji w urzędzie skarbowym. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy w danym roku podatkowym osiągnąłeś przychody przekraczające limit 85 528 zł lub źródłem Twoich przychodów nie była tylko umowa o pracę/umowa zlecenie. Wtedy musisz złożyć stosowne do swojej sytuacji deklaracje. Pamiętaj o tym, by później nie musieć mierzyć się z konsekwencjami, wynikającymi z braku rozliczenia rocznego.

Bądź na bieżąco ze stale zmieniającymi się przepisami i sięgaj po rzetelną wiedzę na naszym blogu podatkowym. A jeżeli potrzebujesz pomocy w wyliczeniu ulgi lub złożeniu deklaracji podatkowej, skorzystaj z Pitbota – nowoczesnego programu do rozliczania PIT-u online już dziś – zapraszamy!

5/5 - (1)