Polski Ład wprowadził do naszego systemu podatkowego wiele istotnych zmian. Niektóre są dla podatników jedynie kosmetyczną modyfikacją, a inne swoistego rodzaju rewolucją. W tym artykule omówimy ulgę konsolidacyjną. Dowiesz się, czym jest, jaki jest jej zakres oraz kiedy można z niej skorzystać.

Ulga konsolidacyjna – co to?

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu ulga konsolidacyjna ma stanowić zachętę podatkową dla wszelkiego rodzaju podmiotów, które planują ekspansję gospodarczą na rynkach krajowych oraz zagranicznych. Ulga oferuje wsparcie w nabywaniu udziałów oraz akcji spółek kapitałowych. Ogólna definicja jest ważna, ale z perspektywy podatnika na pewno o wiele bardziej istotna jest lista wydatków, które można zaliczyć do ulgi konsolidacyjnej. W tej materii przepisy są bardzo konkretne. Otóż do ulgi kwalifikują się koszty:

  • Obsługi prawnej nabycia udziałów oraz akcji;
  • Wyceny udziałów i akcji;
  • Podatków oraz innych należności publicznoprawnych, które zostały zapłacone na terenie RP lub poza granicami kraju.

UWAGA!
Odliczeniu nie podlega cena zapłacona za nabycie udziałów i akcji oraz ponoszone w związku z tą transakcją koszty finansowania dłużnego.

 

Podsumowując więc, w ramach ulgi konsolidacyjnej nie możesz rozliczyć wydatków przeznaczonych bezpośrednio na zakup udziałów i akcji. Jeśli do przeprowadzenia transakcji potrzebowałeś pożyczki lub kredytu, również zapomnij o wliczeniu ich do ulgi. Warto zwrócić uwagę, że katalog wydatków, które można uwzględnić w uldze jest zamknięty, co oznacza, że nie ma tutaj żadnej wolności interpretacyjnej.

Ulga na ekspansję – nowe odliczenie w Polskim Ładzie

Ulga konsolidacyjna – dla kogo jest przeznaczona?

Ulga konsolidacyjna jest skierowana do wszystkich podatników podatku CIT, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i uzyskują przychody inne niż z zysków kapitałowych. Tego typu warunki sprawiają, że w praktyce z ulgi konsolidacyjnej mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy.

Sprawdź także:  Ulga na ekspansję – nowe odliczenie w Polskim Ładzie

W ramach ulgi możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania określonych wydatków, które są związane z nabywaniem udziałów lub akcji spółek kapitałowych. Co ważne odliczenie nie może przekroczyć kwoty podstawy opodatkowania. Warty uwagi jest również dodatkowy limit, zgodnie z którym odliczenie nie może wynosić więcej niż 250 000 zł w roku podatkowym.

Jaki jest zakres ulgi konsolidacyjnej?

Skoro wiemy już, że ulga konsolidacyjna dotyczy nabywania udziałów i akcji spółek kapitałowych, czas zająć się określonymi warunkami, jakie owe spółki muszą spełnić.

  • Spółka, której akcje są kupowane, powinna mieć siedzibę lub zarząd na terenie RP lub w innym kraju, mającym z Polską umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania;
  • Główny przedmiot działalności spółki musi być taki sam lub tożsamy z przedmiotem działalności podatnika;
  • Działalność spółki posiadającej akcje oraz podatnika musi trwać co najmniej 24 miesiące przed transakcją;
  • W ciągu dwóch lat przed nabyciem akcji spółka i podatnik nie mogą być podmiotami powiązanymi;
  • Podatnik nabywa akcje w ilości, która gwarantuje mu bezwzględną większość praw głosu.

Jeśli przyjrzymy się dokładnie liście warunków, jakie muszą spełnić spółka akcyjna oraz podatnik można szybko dojść do wniosku, że nie każde nabycie akcji pozwala na skorzystanie z ulgi konsolidacyjnej. Przepisy regulują zakres funkcjonowania oraz stopień relacji pomiędzy obiema stronami transakcji.

Ulga dla młodych 2023 – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Ulga konsolidacyjna – konsekwencje sprzedaży akcji

W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce sprzedać udziały lub akcje, które uprawniały go do skorzystania z ulgi, musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami podatkowymi. Jeśli do zbycia lub umorzenia akcji doszło przed upływem 36 miesiąca (licząc od dnia nabycia), konieczne jest zwiększenie podstawy opodatkowania. Przedsiębiorca powinien to zrobić w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym doszło do zbycia lub umorzenia. Zwiększenie powinno zakładać kwotę dokonanego wcześniej odliczenia. W praktyce oznacza to, że ulga musi zostać zwrócona do Skarbu Państwa.

Sprawdź także:  Odliczenie darowizny od podatku – najważniejsze informacje

Co w przypadku upadłości lub stanu likwidacji?

Jeśli przedsiębiorca przed upływem 36 miesięcy od zakupu akcji ogłosi upadłość lub jego firma zostanie postawiona w stan likwidacji, to czekają na niego takie same konsekwencje podatkowe, jak przy sprzedaży.

Podsumowanie

Ulga konsolidacyjna ma za zadanie wsparcie rozwoju polskich firm oraz umożliwienie im ekspansji poprzez zakup akcji oraz udziałów innych spółek. Warto jednak, żebyś pamiętał o szeregu wymagań oraz liście możliwych do odliczenia kosztów. Miej też na uwadze maksymalny limit odliczeń, który wynosi 250 000 zł i nie może zostać w żaden sposób podniesiony.

Bądź na bieżąco z naszym blogiem podatkowym, na którym opisujemy różnego rodzaju ulgi podatkowe, a także inne zagadnienia związane z podatkami w Polsce. Zachęcamy również do przetestowania naszej nowej aplikacji do rozliczenia PIT, dzięki której w paru prostych krokach przygotujesz zeznanie i wyślesz je do właściwego urzędu skarbowego – całkowicie przez Internet.

5/5 - (2)