Ulga mieszkaniowa to popularna nazwa odliczenia, z którego mogą skorzystać podatnicy sprzedający nieruchomość. Wiąże się ona z korzystnymi warunkami rozliczenia podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym, stąd też warto wiedzieć, komu się ona należy. W dzisiejszym artykule skupimy się na omówieniu najważniejszych aspektów związanych z ulgą mieszkaniową i odpowiemy sobie m.in. na to, czym konkretnie jest to odliczenie, na jakich warunkach można z niego skorzystać i w jaki sposób ubiegać się o przyznanie ulgi. Przeczytaj artykuł przygotowany przez zespół Pitbot i zobacz, czy na sprzedaży nieruchomości zaoszczędzisz na swoich podatkach – zapraszamy.

Ulga mieszkaniowa – co to jest?

Czym jest ulga mieszkaniowa? Najprościej mówiąc, jest to potoczne określenie preferencyjnego rozliczania podatku dochodowego dla osób, które decydują się na sprzedaż nieruchomości.

Warto pamiętać, że odpłatne zbycie np. mieszkania stanowi jedno ze źródeł dochodu, co wiąże się z jednym – koniecznością zapłaty podatku (19%) w danym roku podatkowym. Sytuacja ta tyczy się zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i tych, którzy są poza obszarem jej prowadzenia. W dzisiejszym wpisie skupiamy się jednak na osobach niebędącymi przedsiębiorcami. Dla kogo przeznaczona jest podatkowa ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowa – dla kogo?

Kto może skorzystać z ulgi mieszkaniowej w 2023 roku? Z obecnie funkcjonujących przepisów prawnych wynika, że podatnicy, którzy nabyli całość lub część nieruchomości i chcą ją sprzedać w ciągu kolejnych pięciu lat.

To jednak nie wszystko – aby liczyć na pomniejszenie obowiązku podatkowego (w całości lub części), takie osoby muszą wydać środki uzyskane ze sprzedaży (całościowo lub częściowo) na tzw. cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat, które są liczone od końca roku, w którym nieruchomość została sprzedana.

Wydatki na cele mieszkaniowe a ulga mieszkaniowa. Co można odliczyć?

Jakie wydatki na cele mieszkaniowe można odliczyć? W tym miejscu doprecyzujmy ich – są one bowiem określone w artykule 21 ust. 25 ustawy o PIT. W przepisach prawnych widnieje kilka ogólnych typów wydatków ponoszonych na własne cele związane z nieruchomością. Co się do nich zalicza?

Nabycie:

 1. całego budynku mieszkalnego lub jego części bądź jego udziału
 2. lokalu mieszkalnego będącego odrębną nieruchomością bądź też udziału w takim lokalu.
 3. gruntu lub udziału w gruncie bądź też wieczystego prawa użytkowania gruntu, lub udziału w takim prawie,
 4. prawa spółdzielczego własnościowego do lokalu mieszkalnego bądź też udziału w takim prawie,
 5. gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 6. innego gruntu bądź też udziału w gruncie pod warunkiem, że zmieni on swoje przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego w ciągu trzech lat.
Sprawdź także:  Ulga badawczo-rozwojowa 2022/2023 – najważniejsze informacje o odliczeniu B+R w Polsce

Koszty:

 1. budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu własnego budynku bądź lokalu mieszkalnego (lub jego części),
 2. rozbudowy, przebudowy lub adaptacji na cele mieszkalne posiadanego budynku niemieszkalnego (bądź jego części).

Jak widać, jeśli chodzi o odliczenia mieszkaniowe przewidziane w uldze podatkowej, można liczyć na naprawdę szeroki zakres wydatków.

Ulga mieszkaniowa PIT – nowy przepis pod lupą

W tym miejscu warto wspomnieć o nowym przepisie odnoszącym się do sposobu stosowania ulgi mieszkaniowej w PIT, który wszedł w życie od początku stycznia 2019 roku.

Mówi on bowiem o tym, że wydatki związane z nabyciem nieruchomości (punkty a-f z poprzedniego akapitu), są klasyfikowane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe pod warunkiem, że zostaną one zakupione na własność w ciągu trzech lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości.

Przepis ten odnosi się również do kosztów opisanych w punktach a) oraz b). W odniesieniu do niego należy podkreślić, że poprzez pojęcie „własnego budynku, lokalu lub pomieszczenia niemieszkalnego” rozumie się:

 • budynek, lokal bądź pomieszczenie, które stanowi własność lub współwłasność podatnika, lub także, do którego przysługuje spółdzielcze prawo własnościowe (lokalu, domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej bądź udział w takich prawach),
 • budynek, lokal bądź pomieszczenie, które nie stanowi własności lub współwłasności podatnika pod warunkiem, że w okresie trzech lat zostanie zastosowana ulga mieszkaniowa, a podatnik nabędzie je na własność, współwłasność, bądź w formie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, domu jednorodzinnego lub udziału w takich prawach, w przypadku, gdy wcześniej prawo to mu nie przysługiwało.

Ulga na cele mieszkaniowe a spłata kredytu

Tematem, który wzbudza wiele wątpliwości wśród osób interesujących ulgą mieszkaniową PIT, jest sprawa kredytu hipotecznego.

Warto wiedzieć, że spłata kredytu (razem z odsetkami) przez sprzedającego przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości zaliczana jest do własnych celów mieszkaniowych. W przypadku, gdy podatnik wykorzysta środki ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu w celu kupna innej nieruchomości, może zaliczyć te środki do celów mieszkaniowych.

Co ważne jednak – z ulgi podatkowej na cele mieszkaniowe nie skorzystają podatnicy, którzy przeznaczają środki na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup sprzedawanego mieszkania.

Ulga mieszkaniowa w PIT-39 – jak ją rozliczyć?

Jak rozliczyć wydatki na cele mieszkaniowe? W tym celu należy złożyć formularz PIT-39. Warto wiedzieć, że w deklaracji podatkowej należy wskazać:

 • uzyskany dochód ze zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych w danym roku podatkowym,
 • podatek PIT od dochodu, który nie podlega zwolnieniu,
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu PIT zgodnie z warunkami podatkowej ulgi mieszkaniowej.

Zeznanie składane jest do końca kwietnia roku, który następuje po roku sprzedaży nieruchomości. Stąd też, jeśli zbyłeś ją w 2022 roku, musisz złożyć zeznanie PIT-39 do 2 maja 2023 roku.

Sprawdź także:  Ulga na wyszkolenie uczniów 2023 – zasady korzystania z odliczenia

Wysokość ulgi mieszkaniowej – jak ją obliczyć?

To, na jaką wysokość ulgi mieszkaniowej PIT możemy liczyć, zależne jest od wysokości środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

Do prawidłowego wyliczenia należy użyć wzoru: kwota osiągniętego dochodu x kwota wydatków związanych z celami mieszkaniowymi / kwota przychodu. Poniżej przykład.

Przychód ze sprzedaży wyniósł 400 000 zł. Od tej kwoty należy odjąć koszt jego uzyskania, który wyniósł w tym wypadku 80 000 zł.

400 000 zł – 80 000 zł = 320 000 zł. 

Z kolei wydatki na cele mieszkaniowe wyniosły 300 000 zł.

W tym miejscu musimy obliczyć dochód podlegający zwolnieniu według wzoru:

80 000 zł x 300 000 zł/ 400 000 = 60 000 zł.

Na koniec obliczamy dochód do opodatkowania poprzez odjęcie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

320 000 zł – 300 000 zł = 20 000 zł.

Jeżeli cały przychód ze sprzedaży nieruchomości zostanie spożytkowany na własne cele mieszkaniowe, dochód będzie zwolniony z podatku VAT.

PIT – ulga mieszkaniowa a udokumentowanie wydatków

Chcąc ubiegać się o ulgę mieszkaniową, należy pamiętać o udokumentowaniu ponoszonych wydatków. Sytuacja ta dotyczy zarówno nieruchomości podlegającej sprzedaży, jak i nowej, którą dopiero nabywamy lub budujemy. Warto być świadomym, że Urząd Skarbowy może w każdej chwili sprawdzić, w jaki sposób zostały rozdysponowane środki w celu upewnienia, czy podatnik spożytkował je zgodnie z założeniem ustawodawcy. Stąd też zaleca się, aby zachować wszelkie rachunki, umowy kupna-sprzedaży czy faktury.

PIT – odliczenia mieszkaniowe a wykańczanie nieruchomości

Na sam koniec przybliżmy sobie interpretację ogólną Ministra Finansów, która została opublikowana 14 października 2021 roku.

Bowiem z niej wynika, że wydatki, które ponosimy na wyposażanie kolejnego mieszkania lub domu mogą być podstawą do zwolnienia z podatku dochodowego. Do nich zaliczyć można zakup oraz montaż:

 • mebli w zabudowie kuchennej oraz samej zabudowy montowanej „na wymiar”,
 • kuchenki (elektrycznej, gazowej, gazowo-elektrycznej) w zabudowie lub wolnostojącej,
 • płyty indukcyjnej w zabudowie lub wolnostojącej,
 • piekarnika w zabudowie lub wolnostojącego,
 • płyty ceramicznej w zabudowie lub wolnostojącej,
 • lodówki, pralki i zmywarki (jak wyżej),
 • okapu kuchennego (pochłaniacze i wyciągi),
 • mebli wykonywanych na indywidualne zlecenie, stanowiących trwały związek z obiektem budowlanym (zabudowa garderoby, pawlacz, szafa wnękowa),
 • oświetlenia sufitowego oraz wewnętrznego ściennego (również w przypadku taśm LED i oczek halogenowych); wyjątkiem są tutaj lampy wolnostojące.

Jeśli chcesz ubiegać się o ulgę podatkową na cele mieszkaniowe, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać, skorzystaj już dziś z Pitbota, czyli nowoczesnej aplikacji do rozliczania PIT. Wypełnianie deklaracji z naszym programem jest proste, szybkie i bezpieczne – na każdym kroku możesz liczyć na pomoc, dzięki czemu zyskasz pewność, że Twoje zeznanie zostanie prawidłowo złożone do wybranego urzędu skarbowego – zapraszamy!

5/5 - (4)