Wychowując w Polsce niepełnosprawne dzieci, warto mieć świadomość, że w czasie składania rocznej deklaracji podatkowej można skorzystać z pewnych ulg. Nasz kraj wspiera takich rodziców, oferując im preferencyjne warunki rozliczania się z urzędem skarbowym, z których zdecydowanie warto skorzystać. W dzisiejszym artykule omawiamy najważniejsze aspekty dotyczące ulg podatkowych na dzieci niepełnosprawne – serdecznie zachęcamy do dalszej lektury.

Renta socjalna a ulga prorodzinna – czy taka forma pomocy podlega opodatkowaniu?

Zanim omówimy podatkowe ulgi dla dzieci niepełnosprawnych, odpowiedzmy sobie na ważne pytanie, które zadawane jest przez wielu podatników. Mianowicie: czy z pomocy socjalnej należy się rozliczać?

Osoby, które korzystają z szeroko pojętego wsparcia socjalnego (od państwa lub samorządów), nie są zobligowane do rozliczania się z urzędem skarbowym z tego rodzaju pomocy. Niezależnie od tego, jaka jest ich forma – pieniężna, niepieniężna, zasiłek stały, okresowy lub celowy, schronienie czy pomoc rzeczowa – pomoc socjalna w każdym wypadku jest zwolniona z podatku dochodowego, stąd też nie musi być uwzględniona w rocznej deklaracji podatkowej PIT.

Ulga na dziecko niepełnosprawne dorosłe – czy można z niej skorzystać?

Czy ulga na niepełnosprawne dorosłe dziecko jest przewidziana w polskim systemie podatkowym?

Warto wiedzieć, że zarówno świadczenia, jak i ulgi podatkowe przysługują rodzicom wychowującym niepełnosprawne dzieci bez względu na to, w jakim są wieku, stąd też nie ma znaczenia, czy podopieczny jest niepełnoletni, czy pełnoletni.

Ulga na dziecko pełnoletnie niepełnosprawne a pełnia praw samostanowienia

W tym miejscu mogą pojawić się wątpliwości co do możliwości korzystania z ulgi na dziecko niepełnosprawne, które ukończyło 18. rok życia. Dlaczego? Wszystko przez to, że w momencie otrzymania dowodu osobistego w zależności od typu choroby, otrzymuje pełne prawa samostanowienia. W teorii oznacza to tyle, że może decydować samo za siebie (nie jest zależne od rodziców).

Warto jednak pamiętać, że pomimo osiągnięcia pełnoletności osoby niepełnosprawne często nie są w stanie całkowicie się usamodzielnić np. żyć na własny rachunek bądź założyć rodziny. Mowa tutaj m.in. o schorzeniach neurologicznych (psychicznych) – w takich przypadkach wiek człowieka nie ma żadnego znaczenia, stąd też o ulgę na dorosłe dziecko niepełnosprawne można ubiegać się tak naprawdę co roku.

Sprawdź także:  Ulga na niepracującą żonę 2023 – czym tak naprawdę jest?

Dziecko niepełnosprawne – ulgi. Co można odliczyć od podatku w 2023 roku?

Co można odliczyć na dziecko niepełnosprawne? Warto wiedzieć, że rodzice takich dzieci mogą obecnie ubiegać się o dwa rodzaje odliczeń: ulgę prorodzinną (na dziecko) lub ulgę rehabilitacyjną.

Prorodzinna ulga na dziecko niepełnosprawne

W polskim systemie podatkowym istnieje wiele ulg, gdzie największą popularnością cieszy się tzw. ulga prorodzinna (ulga na dziecko). Wedle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przewidziana jest zarówno dla rodziców, jak i opiekunów prawnych, którzy wychowują dzieci:

 • niepełnoletnie,
 • pełnoletnie podejmujące naukę do 25. roku życia,
 • niepełnosprawne.

Co ważne: ulga prorodzinna na dziecko niepełnosprawne w 2023 roku nie ma ograniczenia wiekowego – z odliczenia skorzystać mogą zarówno rodzice dzieci niepełnoletnich, jak i pełnoletnich. Warunkiem otrzymania wsparcia jest jednak orzeczenie o niepełnosprawności. Ulga przysługuje również rodzicom dzieci pobierających zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną – w tym wypadku wiek również nie ma znaczenia.

Dowiedz się więcej: Ulga na dziecko (prorodzinna) – komu przysługuje? Ile wynosi w 2023 roku?

Ulga prorodzinna na niepełnosprawne dziecko – ile można odliczyć od podatku?

To, ile może wynieść prorodzinna ulga na niepełnosprawne dziecko, zależne jest od liczby posiadanych dzieci.

 • W przypadku posiadania jednego dziecka jest to kwota 92,67 zł/miesięcznie. Roczna ulga podatkowa na dziecko niepełnosprawne wynosi więc 1112,04 zł/rocznie.
 • W przypadku posiadania dwójki dzieci kwota wynosi po 92,67 zł/miesięcznie na każde dziecko, czyli łącznie 185,35 zł/miesięcznie. W takim wypadku ulga prorodzinna na niepełnosprawne dziecko wynosi już 2224,08 zł/rocznie.
 • Wychowując troje dzieci, ulga na niepełnosprawne dziecko wynosi po 92,67 zł na dwójkę dzieci i 166,67 zł na trzecie dziecko. Razem więc jest to 352,01 zł/miesięcznie, czyli w skali rocznej wartość ulgi równa jest 4224,12 zł. 
 • Posiadając czwórkę lub więcej dzieci wartość odliczenia pozostaje taka sama na dwójkę (po 92,67 zł/miesięcznie) i na trzecie (166,67 zł/miesięcznie). Na czwarte dziecko (i każde kolejne) ulga wynosi już 225 zł/mies, co w sumie daje 577,01 zł/miesięcznie. W skali rocznej na czworo dzieci można odliczyć od podatku 6924,12 zł.

Prorodzinna ulga na dziecko niepełnosprawne a limit dochodu 2023

Prorodzinna ulga na dziecko niepełnosprawne nie jest ograniczona dochodem osiąganym przez rodziców w przypadku, gdy wychowują oni trójkę, czwórkę lub większą ilość dzieci.

PIT – ulga na dziecko niepełnosprawne. O czym należy pamiętać, korzystając z ulgi prorodzinnej?

Ważne jest, że z odpisów można korzystać za okresy faktycznie sprawowanej opieki nad podopiecznym. Może zdarzyć się, że niepełnosprawne dziecko będzie przebywało w zakładzie opiekuńczym lub instytucji medycznej. Za okres tak sprawowanej opieki rodzice nie będą mogli skorzystać z ulgi.

Ulga rehabilitacyjna na niepełnosprawne dziecko

Drugim rodzajem odliczenia, z jakiego mogą skorzystać rodzice niepełnosprawnych dzieci, jest tzw. ulga rehabilitacyjna.

Mówiąc w prostych słowach: jest to odliczenie z tytułu wydatków związanych z celami rehabilitacyjnymi, a także z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osobie niepełnosprawnej.

Dowiedz się więcej: Ulga rehabilitacyjna 2023 – wszystko, co musisz wiedzieć

Warunki korzystania z ulgi rehabilitacyjnej na niepełnosprawne dziecko

Aby móc skorzystać z rehabilitacyjnej ulgi podatkowej na dziecko niepełnosprawne, podopieczny musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Co więcej, wymagane jest również przedstawienie pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną – w tym wypadku można użyć dowodów osobistych, aktu urodzenia bądź małżeństwa.

Sprawdź także:  Polski Ład a ulga dla pracujących seniorów, czyli o PIT-0 słów kilka

Co jeszcze należy przygotować?

 • Dowód własności pojazdu, w momencie, gdy był on wykorzystywany do przejazdów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W takim wypadku możliwe jest odliczenie paliwa na dziecko niepełnosprawne w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Co ważne; oprócz dowodu własności wymagane jest pokazanie również dokumentu zlecającego poddanie się zabiegom, a także potwierdzenie uczestniczenia w nich.
 • Imię i nazwisko opłaconej osoby pełniącej rolę przewodnika niepełnosprawnego dziecka.
 • Zaświadczenie lekarskie, w którym zawarte są informacje o konieczności stosowania leków. Aby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na dziecko niepełnosprawne, konieczne będzie również przedstawienie faktury na zakup tychże leków w aptece. Co ważne; według Ustawy podatkowej zwrotowi nie podlega pierwsze sto złotych wydanych w ciągu miesiąca. Każda nadwyżka jest rozliczana w formie zwrotu.
 • Faktury i inne dokumenty, na których widoczne są dane nabywcy, sprzedawcy, wydanych kwot, a także ich cel. W tym wypadku mowa m.in. o zakupie niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego (oraz jego naprawie), adaptacji i wyposażenia mieszkania przystosowanego do niepełnosprawności dziecka, zakupu materiałów, pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, obozach czy też koloniach.
 • Certyfikat będący potwierdzeniem posiadania psa asystującego w przypadku osób niewidomych.

Zwrot podatku na dziecko niepełnosprawne – czy dokumenty należy dostarczyć wraz z zeznaniem podatkowym?

Nie, nie jest to obowiązkowe. Należy jednak przechowywać je przez pełne 5 lat – licząc od końca roku, w którym została złożona deklaracja podatkowa.

Niepełnosprawne dziecko – ulgi. Jak się o nie ubiegać?

Rodzice dzieci niepełnosprawnych rozliczają się z właściwym urzędem skarbowym w taki sam sposób, jak pozostali podatnicy. Samą deklarację należy wypełnić na podstawie dokumentów świadczących poniesione koszty/przyznawanych świadczeniach. 

Ulgę, o którą zabiegają rodzice, należy wpisać w załączniku PIT/0, gdzie w odpowiednich rubrykach należy podać: imię i nazwisko dziecka, a także jego numer PESEL oraz kwoty odliczeń.

Ulga na dziecko niepełnosprawne a PIT – na jakiej deklaracji i do kiedy należy się rozliczyć?

To, o czym napisaliśmy wyżej – rodziców niepełnosprawnych dzieci obowiązują te same zasady rozliczeń, co każdego innego podatnika. W praktyce oznacza to tyle, że są oni zobowiązani do złożenia rocznej deklaracji PIT-36, PIT-47 lub PIT-28. W przypadku dwóch pierwszych formularzy terminem dostarczenia dokumentów jest 30 kwietnia następnego roku. Mówiąc z kolei o PIT-28, formularz ten składany jest do końca stycznia.

Jak złożyć deklarację podatkową? Najlepiej za pomocą specjalnie do tego przystosowanej aplikacji do rozliczania PIT-ów online, jaką jest PitBot. Przetestuj program już dziś i skorzystaj z przysługujących Ci ulg. Wypełnienie deklaracji możliwe jest w 100% przez Internet, przez co nie musisz wychodzić ze swojego pokoju, by móc rozliczyć się z właściwym urzędem skarbowym. Serdecznie zapraszamy do przetestowania PitBota – po przygotowaniu zeznania możesz liczyć na atrakcyjne rabaty na zakupy u jednego z naszych partnerów. Dzięki naszej aplikacji do PIT rozliczając podatki, zyskujesz podwójnie – przekonaj się sam!

5/5 - (2)