Zgodnie z wprowadzonymi przez Polski Ład zmianami od 2022 roku przedsiębiorcy oraz podatnicy PIT i CIT mogą skorzystać z ulgi na ekspansję. Czym jest nowa ulga i jak z niej skorzystać? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Ulga na ekspansję – czym jest?

Ulga na ekspansję została wprowadzona przez Polski Ład i od 1 stycznia 2022 roku podatnicy (zgodnie z ustawą z 29 października 2021 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw) mogą z niej skorzystać. Ulga w założeniu ma wspierać firmy, które decydują się na rozwój działalności poprzez poszukiwanie nowych rynków zbytu. Odliczenie pozwala na odtrącenie od podstawy opodatkowania wydatków, które zostały poniesione w celu zwiększenie sprzedaży.

Ulga na powrót 2022 – nowe odliczenie w ramach Polskiego Ładu

Co dokładnie można uwzględnić w uldze na ekspansję?

Pełny katalog kosztów, które mogą zostać uwzględnione w ramach ulgi na ekspansję, znajduje się w przepisach – art. 18eb ust. 7 ustawy o CIT, art. 26gb ust. 7 ustawy o PIT. Zgodnie z obowiązującym prawem odliczyć można koszty:

  • uczestnictwa w targach – chodzi o kwoty wydane na organizację stoiska, bilety lotnicze dla pracowników oraz podatnika, zakwaterowania, wyżywienie pracowników i podatnika;
  • działań promocyjnych – chodzi o zakup przestrzeni reklamowej, przygotowanie strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych, ulotek oraz innych materiałów dotyczących produktów;
  • dostosowania opakowań – ustawodawca miał tu na myśli kwoty wydane na zmianę opakowań zgodnie z wymaganiami kontrahentów;
  • certyfikacji towarów i rejestracji znaków handlowych;
  • przygotowania do przetargu –stworzenie dokumentacji niezbędnej do przetargu i składania ofert.

Ulga na ekspansję – nieścisłości

Pomimo tego, że lista możliwych do odliczenia kosztów jest w zasadzie zamknięta, to budzi pewne wątpliwości wśród zainteresowanych podatników oraz ekspertów podatkowych. Nikt nie rozumie bowiem, co ustawodawca rozumie przez pojęcie „dostosowanie” opakowań. Czy w przypadku takich działań możliwe jest odliczenie całości wydatków na linię produkcyjną, która odpowiada za wytworzenie opakowań? Nie bardzo też wiadomo, czym są koszty promocyjno-informacyjne. Pojęcie jest tak szerokie, że można je interpretować na wiele różnych sposobów.

Sprawdź także:  Ulga dla rodzin wielodzietnych: komu przysługuje ulga 4+?

Ministerstwo Finansów dosyć szybko odniosło się do tego typu wątpliwości i uściśliło, że uldze podlegają wyłącznie koszty związane z samym etapem dostosowania opakowań. Koszty ogólnej produkcji nie powinny być więc ujęte w odliczeniach. Jeśli chodzi o działania promocyjno-informacyjne, to ministerstwo wskazało też, że wliczają się w nie koszty reklam telewizyjnych oraz radiowych.

Wyjaśnienia o ile potrzebne, to wprowadzają tylko pozorny porządek. Lista możliwych do odliczenia kosztów jest bowiem nieprecyzyjna i z całą pewnością będą pojawiać się nowe zapytania.

Ulga konsolidacyjna – nowe odliczenie, o którym warto wiedzieć

Ulga na ekspansję – limit kosztów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z ulgi można skorzystać podczas rocznego rozliczenia, czyli tak samo, jak w przypadku innych dostępnych odpisów. Pamiętaj jednak, że istnieją pewne limity, które sprawiają, że preferencja ma swoje ograniczenia kwotowe. Ustawodawca określił maksymalną kwotę odliczenia na 1 mln zł rocznie.

Mamy tutaj kolejną wątpliwość, która wymaga doprecyzowania. Otóż eksperci zastanawiali się nad tym, czy w przypadku linii kilku produktów limit 1 mln zł dotyczy każdego z nich? Ministerstwo szybko uściśliło, że niezależnie od tego, ile produktów dystrybuuje dane przedsiębiorstwo limit ulgi to w sumie 1 mln zł.

Dla kogo ulga na ekspansję?

Ulga nie przysługuje wszystkim przedsiębiorcom. Odliczenie dotyczy tylko tych, którzy sprzedają swoje produkty rozumiane tutaj jako wytworzone przez podatnika rzeczy. Ustawodawca musiał znowu uściślić, że chodzi o przedmioty materialne, ale nie usługi. Ministerstwo wskazało też podstawę prawną, która jasno określa, czym jest produkt – Dz.U. z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2106

Ulga dla młodych 2023 – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Warunki skorzystania z ulgi na ekspansję

Ulga na ekspansję jest obwarowania pewnymi ograniczeniami, co sprawia, że nie wszyscy podatnicy mogą z niej skorzystać. Zgodnie z przepisami do ulgi są uprawnienia podatnicy, którzy w 2 kolejno następujących po sobie latach podatkowych:

  • Zwiększyli przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z poprzedniego roku;
  • Osiągnęli przychody ze sprzedaży produktów nieoferowanych lub dotychczas nieoferowanych w danym kraju.
Sprawdź także:  Odliczenie od podatku w IKZE 2023 – kto może skorzystać z ulgi?

Ogólnie można więc stwierdzić, że głównym warunkiem skorzystania z ulgi na ekspansję jest faktyczne zwiększenie sprzedaży produktów własnych. W innym wypadku nie ma mowy o odliczeniach. Przepisy PIT jasno też mówią o tym, co stanie się, gdy wyżej wymienione warunki nie zostaną spełnione. Otóż podatnik, który skorzystał z ulgi, ale nie zwiększył sprzedaży, jest zobowiązany do doliczenia kwoty w zeznaniu składanym za odpowiedni rok podatkowy. Oznacza to, że odliczenia dokonuje się w roku, w którym zostały poniesione koszty, a ewentualnego doliczenia w po upływie dwóch lat.

Pamiętaj!

Ulga na ekspansję jest warunkowana realnym wzrostem przychodów ze sprzedaży produktów w ciągu dwóch lat. Jeśli tak się nie stanie podatnik musi dokonać stosownego doliczenia, a zatem zwiększenia podstawy opodatkowania o odliczoną wcześniej kwotę.

Podsumowanie

Ulga na ekspansję jest dobrym pomysłem, by pobudzić krajowe firmy i zachęcić je do rozwoju. Miej jednak na uwadze wszystkie warunki oraz listę kosztów, które mogą zostać odliczone. Musisz też wiedzieć, że jeśli nie uda Ci się zwiększyć sprzedaży, będziesz musiał zwrócić „pobraną” kwotę. Wydaje się jednak, że warto zaryzykować.

Bądź na bieżąco z nowymi ulgami podatkowymi, o których szerzej pisaliśmy w artykule pt. Ulgi podatkowe 2023 – co można odliczyć od podatku?
Na naszym blogu podatkowym poruszane są również inne tematy podatkowe, o których powinien wiedzieć każdy świadomy podatnik. Zachęcamy do lektury, a także skorzystania z naszej nowoczesnej aplikacji do rozliczeń PIT, dzięki której nie wychodząc z domu, możesz rozliczyć się z wybranym urzędem skarbowym – zapraszamy!

5/5 - (1)