Zmiany w zeznaniach podatkowych to również całkowicie nowe ulgi, które znacznie odbiegają od tego, do czego mogli być przyzwyczajeni podatnicy. Z tego tekstu dowiesz się więcej o uldze termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie od podatku PIT kosztów poniesionych na fotowoltaikę lub pompę ciepła.

Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę

Na samym początku warto wyjaśnić, czym jest ulga termomodernizacyjna. Otóż chodzi o możliwość odliczenia od dochodu wszelkiego rodzaju wydatków, które zostały poniesione na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych prowadzonych na jednorodzinnych domach mieszkalnych. Udokumentowane wydatki obniżają wysokość podatku dochodowego, który inwestor winny jest zapłacić do urzędu skarbowego.

Uldze podlegają przede wszystkim przedsięwzięcia, które poprawiają efektywność energetyczną budynku. Chodzi więc o projekty takie jak: wymiana źródła ciepła, ocieplenie domu czy montaż fotowoltaiki.

Kto może skorzystać z ulgi na fotowoltaikę?

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do osób fizycznych, których dochody są opodatkowane według podatku liniowego, skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Do skorzystania z ulgi konieczne jest również spełnienie trzech warunków:

  • własność modernizowanego budynku,
  • budynek musi być jednorodzinnym domem mieszkalnym,
  • inwestycja musi zakończyć się przed upływem 3 lat od roku, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że właścicielem jest każda osoba, która ma tytuł prawny do nieruchomości. Przepisy pozwalają również na skorzystanie z ulgi na fotowoltaikę współwłaścicielom, o ile zostali wskazani w akcie notarialnym lub spadkobiercom z orzeczeniem sądu o nabyciu spadku. Co ważne, odliczenie może dotyczyć więcej niż jednego budynku. W skrócie oznacza to, że jeśli masz kilka domów, to odliczenia za każdy z nich sumują się i dają całkowitą kwotę ulgi.

Sprawdź także:  Ulga na nowe technologie – czym jest i kto może z niej skorzystać?

Ulga na fotowoltaikę 2023 – jak z niej skorzystać?

Podatnik, który ubiega się o zwrot części poniesionych kosztów z tytułu ulgi termomodernizacyjnej, nie musi przeprowadzać audytu energetycznego. Jedynym obowiązkiem, jaki spoczywa na właścicielu nieruchomości, jest potwierdzenie poniesionych wydatków poprzez przedstawienie faktury wystawionej przez firmę realizującą przedsięwzięcie. Istotne jest jednak, by przedsiębiorstwo nie było zwolnione z podatku VAT. To, ile zwrotu podatnik otrzyma, jest ściśle zależne od jego dochodów rocznych. Nie można więc jednoznacznie stwierdzić, ile wynosi ulga na fotowoltaikę.

Co ważne, wysokość wydatku w kontekście ulgi termomodernizacyjnej to kwota brutto, czyli taka, która obejmuje podatek VAT, o ile nie został on odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Jeśli więc zależy Ci na odliczeniu kosztów fotowoltaiki, wpisz w formularzu PIT kwotę brutto poniesionych przez Ciebie wydatków. Faktury powinny być wystawione od 1 stycznia 2019 roku, a do zeznania dołącz formularz PIT/O.

Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę – czy łączy się z innymi ulgami?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ulgi termomodernizacyjnej nie można łączyć z innymi ulgami podatkowymi. Dotyczy to tylko przypadku, gdy obejmują one to samo przedsięwzięcie. Oznacza to, że nie ma najmniejszego problemu, by ulga na fotowoltaikę została połączona z ulgą prorodzinną, na Internet lub inną niepowiązaną z termomodernizacją domu mieszkalnego. Jeśli chcesz skorzystać z odliczenia, to pamiętaj też, że możliwe jest połączenie go z dofinansowaniem z programu Mój Prąd. W takiej sytuacji jednak kwota odliczenia zostanie proporcjonalnie zmniejszona o tę uzyskaną przez Ciebie z rządowego programu.

Ulga na fotowoltaikę 2023 a dom w budowie

Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę nie dotyczy w żadnej mierze budynków znajdujących się w stanie budowy. Skorzystać z odliczenia można jedynie, gdy dom jest nowy i oddany do użytkowania. Często też pojawia się pytanie o instalacje fotowoltaiczne na gruncie lub dachu garażu. Otóż nie ma żadnych przeciwwskazań, by tego typu przedsięwzięcia były objęte ulgą.

Sprawdź także:  Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców – czy wciąż przysługuje do niej prawo?

Ulga w PIT na fotowoltaikę – jak uzyskać zwrot?

Jeśli chcesz uzyskać zwrot, będziesz musiał złożyć deklarację podatkową. W zależności od tego, jak rozliczasz się z fiskusem, będziesz mógł odliczyć wydatki od dochodu (skala podatkowa i podatek liniowy) lub przychodu (ryczałt). W Przypadku, gdy jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT, odliczysz kwoty netto. Cała reszta podatników może dokonywać odliczeń od kwot brutto.

Pamiętaj również o tym, że wydatki, które wykażesz w zeznaniu podatkowym, muszą być poniesione w roku dotyczącym deklaracji. Co ważne, termomodernizacja ma swoje limity – maksymalna kwota, przypadająca na podatnika to 53 000 zł. Jeśli wysokość odliczenia jest wyższa od uzyskanego dochodu/przychodu pozostała kwota może zostać rozliczona w następnym roku, ale nie dłużej niż przez kolejnych 6 lat. W przypadku współwłaścicieli każdy z nich może odliczyć wydatki osobno. Jeśli chodzi o małżeństwa ze współwłasnością łączną, limit jest liczony podwójnie i dotyczy każdego z małżonków z osobna.

Ze względu na wzrost kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 000 zł, od 1 stycznia 2022 roku dochód niższy lub równy pozbawia możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Jeśli więc zarabiasz mniej niż 30 000 zł rocznie, nie będziesz mógł odliczyć wydatków poniesionych na instalację fotowoltaiczną.

4.5/5 - (2)