Nabycie przez przedsiębiorcę nowych technologii pozwala na odliczenie kosztów od dochodu. W tym tekście opowiemy Ci więcej o uldze na nowe technologie. Dowiesz się, czym jest i kto może z niej skorzystać. Czytaj dalej.

Ulga na zakup nowych technologii – definicja

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia zasad ulgi, warto wyjaśnić, czym według ustawodawcy są nowe technologie. Przepisy mówią, że chodzi o wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych oraz prawnych, które przyczyniają się do wytworzenia lub udoskonalenia wyrobów bądź usług. Co ważne, aby coś mogło było uznane za nowe technologie, nie powinno być stosowane na świecie dłużej niż przez okres 5 ostatnich lat. Istotne również jest to, by było potwierdzone przez niezależną od przedsiębiorcy jednostkę naukową. Przepisy wskazują, że nabycie nowych technologii to jednocześnie nabycie praw do swobodnego z nich korzystania.

Ulga na nowe technologie – kto może z niej skorzystać?

Przepisy są bardzo precyzyjne, jeśli chodzi o to, kto może skorzystać z ulgi na nowe technologie. Otóż ułatwienie jest przeznaczone dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (12% i 32%). Co ważne, przedsiębiorca nie może być objęty zwolnieniem z tytułu prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych zarówno w danym roku, jak i w roku ubiegłym.

Ulga na nabycie nowych technologii – limit odliczenia

Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na nowe technologie, ale ważne również są limity odliczenia. Kwota możliwa do odliczenia w danym roku podatkowym to 50% całkowitych wydatków poniesionych na nowe technologie, ale nie może być ona wyższa niż dochód z zeszłego roku wynikający z prowadzenia działalności gospodarczej. Żeby skorzystać z ulgi, musisz złożyć deklarację PIT/0 dołączoną do zeznania PIT-36.

Sprawdź także:  Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców – czy wciąż przysługuje do niej prawo?

Ulga na nowe technologie – jakie dokumenty?

Żeby móc odliczyć część wydatków za nabycie nowych technologii konieczne jest potwierdzenie poniesionych kosztów w formie stosownych dokumentów. Istotna jest również opinia jednostki naukowej. Dokumenty powinieneś przechowywać przez 5 lat od końca roku złożenia zeznania. Nie musisz dołączać ich do deklaracji.

Co w przypadku straty?

Jeśli w danym roku podatkowym Twoja firma poniosła stratę lub wielkość uzyskanego dochodu była niższa niż przysługujące odliczenia, możesz dokonać odliczenia całej kwoty ulgi na nowe technologie lub brakującej części w zeznaniach za kolejne trzy lata.

Omówmy to na przykładzie

Pan Andrzej jest właścicielem firmy i w roku 2021 kupił oprogramowanie za 10 000 zł. Zgodnie z przepisami specjalna jednostka naukowa potwierdziła, że jest to nowa technologia, co w rezultacie uprawniało przedsiębiorcę do odliczenia części poniesionych kosztów. W roku 2021 Pan Andrzej wykazał jednak, że jego firma poniosła stratę. Z kolei w roku 2022 dochody wyniosły 30 000 zł. W takiej sytuacji straty poniesione w roku 2021 skutkują możliwością odliczenia wydatków za zakup nowych technologii jeszcze przez dwa kolejno następujące po sobie lata. Zgodnie z prawem limit wynosi 50% wydatków, co w przypadku Pana Andrzeja stanowi 5000 zł. Kwota nie jest wyższa niż dochody, a więc w 2022 roku możliwe jest jej całkowite odliczenie.

Ulga na nabycie nowych technologii – kiedy nie działa?

Z ulgi nie można skorzystać, jeśli:

  • w ciągu 3 lat od wprowadzenia nowych technologii do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych prawo do korzystania z nich zostało przeniesione na rzecz innego podmiotu;
  • w ciągu 3 lat od wprowadzenia nowych technologii do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych firma ogłosiła upadłość;
  • zwrot wydatków został już zrealizowany.

Wydatki na nabycie nowych technologii – podsumowanie

Ulga na nowe technologie to ciekawe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy korzystają w swojej działalności z tego typu rozwiązań. Pamiętaj jednak o obowiązujących limitach oraz terminach. Dzięki temu będziesz mógł w pełni cieszyć się z tej formy wsparcia dla przedsiębiorców.

5/5 - (1)