Ulga na wyszkolenie uczniów to pomoc dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i szkolą w swojej firmie uczniów zdobywających zawód. Co ważne, w roku 2004 ulga została zlikwidowana, ale obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać z niej na zasadach praw nabytych. Czytaj dalej i sprawdź, co to znaczy.

Ulga na wyszkolenie uczniów – co to?

Ulga za wyszkolenie ucznia to specjalne obniżenie podatku dochodowego, które jest przeznaczone dla przedsiębiorców. Kwota możliwego odliczenia jest określana przez urząd skarbowy. Żeby dany przedsiębiorca mógł skorzystać z ulgi, konieczne jest spełnianie warunków nabytych przed końcem roku 2003.

Ulga na wyszkolenie uczniów – dla kogo?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do skorzystania z preferencyjnych warunków rozliczenia podatku PIT uprawnione są osoby fizyczne, przedsiębiorcy (również spadkobiercy, kontynuujący działalność), wspólnicy w spółkach cywilnych lub w spółkach prawa handlowego (z wyłączeniem spółki partnerskiej). Aby ulga mogła zostać zastosowana, wymagane jest również spełnienie poniższych warunków:

  1. podpisanie umowy z uczniami lub szkołami przed 1 stycznia 2004 roku, na podstawie której została podjęta nauka zawodu lub rozpoczęło się szkolenie przygotowawcze do wykonywania zawodu;
  2. nabycie praw do skorzystania z ulgi uczniowskiej na mocy decyzji urzędu skarbowego oraz nieskorzystanie z niej. W takiej sytuacji, pomimo zlikwidowania tej formy pomocy możliwe jest dalsze korzystanie z ulgi na wyszkolenie uczniów.

Ulga za wyszkolenie uczniów – jak z niej skorzystać?

Bardzo ważną informacją w kontekście ulgi uczniowskiej jest to, że przyznaje się ją wyłącznie na wniosek podatnika. Oznacza to, że jeśli jesteś przedsiębiorcą i spełniasz wyżej wymienione warunki, możesz złożyć do naczelnika urzędu skarbowego stosowny wniosek. Ulga uczniowska przysługuje, dopiero gdy pracownik ukończy naukę i zda egzamin kończący zdobywanie zawodu. Miesiąc po tym zdarzeniu masz już prawo do ubiegania się o odliczenie. Nie zapomnij dołączyć do wniosku dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu. Zadbaj również o to, by umieścić w piśmie informacje takie jak:

  • data zawarcia umowy ze szkołą,
  • imię i nazwisko ucznia,
  • datę rozpoczęcia oraz zakończenia nauki.
Sprawdź także:  Polski Ład: ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników 2022. Czym jest nowe odliczenie podatkowe?

Ulga za wyszkolenie uczniów – jaka deklaracja?

Prawo do odliczenia ulgi uczniowskiej przysługuje przedsiębiorcom, którzy nabyli do tego prawo w poprzednich latach. Musisz jednak wiedzieć, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy przyznana Ci kwota nie została wykorzystana wcześniej. Odliczenia dokonuje się na podstawie złożonego przez podatnika załącznika PIT/0 razem z zeznaniem rocznym.

Ulga za wyszkolenie ucznia – ile wynosi?

Wysokość przyznanej ulgi zależy przede wszystkim od tego, ile dany uczeń pracował w Twoim zakładzie. W przypadku, gdy nauka trwała dwa lata, kwota odliczenia wynosi 4896,18 zł. Jeśli szkoliłeś pracownika dłużej niż 24 miesiące, możesz liczyć na 8160,31 zł. W sytuacji, gdy miejscowość prowadzenia przez Ciebie działalności liczy do 5000 mieszkańców lub znajduje się w gminie zagrożonej bezrobociem, kwota wzrasta o 20%. Kolejne 20% możesz uzyskać, jeśli w danym roku podatkowym szkolenie u Ciebie zakończył więcej niż jeden uczeń.

5/5 - (1)