Polski Ład jest niewątpliwie innowacyjnym projektem przygotowanym przez polski rząd. Wraz z wejściem w życie z miejsca wprowadził on bowiem szereg zmian w systemie podatkowym – jednych mniej, innych bardziej. Twórcy Polskiego Ładu nie zapomnieli m.in. o różnego rodzaju odliczeniach, dzięki którym podatnicy mogą odczuć oszczędności na tle podatków. Jedną z nowości jest tzw. ulga sponsoringowa, której głównym celem jest wsparcie rozwoju sportu, kultury i edukacji w naszym kraju. Dla kogo jest przewidziana? Na czym polega ulga sportowa? Jakie są jej zasady odliczania w 2023 roku? Odpowiedzią na te pytania jest dzisiejszy artykuł, na który serdecznie zapraszamy!

Ulga sponsoringowa – co to jest?

Ulga sponsoringowa/ulga na sport jest nowym odliczeniem, a w zasadzie – zachętą podatkową dla podatników angażujących się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) poprzez wspieranie rozwoju sportu, kultury, nauki czy szkolnictwa wyższego. Dzięki niej beneficjenci mają szansę otrzymać niezbędne do prowadzonej działalności środki, z kolei „sponsorzy” mogą w dalszym ciągu rozwijać się w kierunku CSR.

Ulga na sport, kulturę i naukę – na czym polega ulga sponsoringowa?

Mechanizm działania ulgi sponsoringowej jest bardzo prosty – polega ona na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% kosztów, które zostały poniesione na działalność sportową, naukową, kulturalną oraz na rzecz szkolnictwa wyższego. Zakres podmiotowy wynika bezpośrednio z art. 26ha ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co ważne jednak: w przypadku ulgi sponsoringowej kwota odliczenia nie może być wyższa, niż kwota dochodu, który został uzyskany przez podatnika w roku podatkowym w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Warto zauważyć, że ulga sportowa sponsoringowa jest preferencją podatkową, która nie zmniejsza samego podatku do zapłatyobniża ona kwotę, od której obliczany jest owy podatek.

Ulga sportowa sponsoringowa – dla kogo jest przeznaczona?

Z ulgi sponsoringowej mogą skorzystać zarówno podatnicy PIT, jak i CIT. Samo odliczenie skierowane jest jednak jedynie do osób prowadzących własny biznes. Precyzując, ulga jest przewidziana dla:

 • przedsiębiorców PIT, których osiągane przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub zasadami ogólnymi,
 • przedsiębiorców CIT, którzy uzyskują przychody inne niż te, które płyną z zysków kapitałowych.
Sprawdź także:  Ulga na fotowoltaikę – co warto o niej wiedzieć w roku 2023?

Ulga sponsoringowa nie jest zatem przewidziana dla pozostałej grupy podatników.

Polski Ład a ulga sponsoringowa 2023 – ile można odliczyć?

Ulga sponsoringowa CSR pozwala podatnikowi odliczyć łącznie 150% poniesionych kosztów na działalność sportową, kulturalną, a także szkolnictwo wyższe oraz naukę. W praktyce preferencja ta pozwala na uwzględnienie:

 • 100% wydatków jako koszty uzyskania przychodu,
 • 50% tych samych kosztów jako odliczenie w ramach sponsoringowej ulgi.

Można więc stwierdzić, że ulga sponsoringowa pozwala odliczyć raz jeszcze ten sam wydatek.

Jak odliczyć ulgę sponsoringową w zeznaniu podatkowym?

Aby skorzystać z ulgi sponsoringowej, należy w rocznej deklaracji podatkowej zamieścić informacje o poniesionych wydatkach na działalność społecznie pożyteczną. W praktyce oznacza to tyle, że odliczenia nie można dokonać w trakcie roku podatkowego, lecz przy okazji rozliczania się z polskim urzędem skarbowym. Jak to zrobić? Można to zrobić na jednym z dwóch formularzy: PIT-36 lub PIT-36L.

Sponsoringowa ulga w ramach Polskiego Ładu – jakie wydatki wchodzą w grę?

W Polskim Ładzie w szczegółowy sposób zostało nakreślone to, jakie wydatki mogą zostać odliczone w ramach ulgi sponsoringowej. Poniżej zestawienie z podziałem na działalność sportową, kulturalną i wspierającą szkolnictwo i naukę.

Ulga na sport sponsoringowa – zakres przedmiotowy

Wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi sponsoringowej to wydatki poniesione na:

 • finansowanie klubu sportowego; termin ten sprecyzowany został w art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tejże ustawy,
 • sfinansowanie stypendium sportowego,
 • finansowanie imprezy sportowej, której nie zalicza się do masowej imprezy sportowej, o której jest mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Ulga kulturalna sponsoringowa – wydatki

Jeśli chodzi o działalność kulturalną, do wydatków, które można odliczyć, uznać można poniesione koszty na finansowanie:

 • instytucji kultury wpisanych do rejestru; jest on prowadzony zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • działalności kulturalnej, która realizowana jest przez uczelnie, a także publiczne szkoły artystyczne.
Sprawdź także:  Polski Ład – ulga na prototyp

Ulga sponsoringowa na wsparcie szkolnictwa wyższego oraz naukę

Natomiast za koszty uzyskania przychodu, które zostały poniesione na wsparcie działalności szkolnictwa wyższego oraz nauki, można uznać wydatki na:

 • stypendia,
 • finansowanie wynagrodzeń studentów, którzy odbywają praktyki oraz staże przewidziane programem studiów,
 • finansowanie opłat związanych z zatrudnieniem pracownika przez podatnika,
 • finansowanie studiów dualnych,
 • wynagrodzenia wypłacanego przez 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika, który organizuje praktyki zawodowe dla studentów pracownika będącego absolwentem studiów na danej uczelni; zatrudnienie musi odbywać się przez biuro karier.

Ulga sponsoringowa 2023 – przykład

Mówiąc o uldze sponsoringowej, najlepiej pokazać jej działanie na konkretnym przykładzie.

Przykład 1.

Pan Wojciech będący podatnikiem PIT postanowił w danym roku podatkowym wspomóc finansowo imprezę sportową w zamian za reklamę jego firmy w czasie trwania zawodów. Łącznie wydał 40 000 zł, co wynikało bezpośrednio z umowy zawartej między nim a organizatorem imprezy.

Pan Wojciech rozlicza w kosztach uzyskania przychodów 40 000 zł. Oprócz tego odlicza od podstawy opodatkowania w ramach ulgi sponsoringowej kolejne 20 000 zł.

Działalność Pana Wojciecha podlega pod podatek liniowy – 19% i wykazuje dochód na poziomie 100 000 zł. Przy takich liczbach Pan Wojciech zapłaci:

 • bez ulgi – 19 000 zł,
 • z ulgą –  15 200 zł (19 000 zł – 3 800 zł); 3 800 zł jest równe 19% z 20 000 zł.

Jak widać, dzięki uldze sponsoringowej, Pan Wojciech zaoszczędził łącznie 3 800 zł.

Chcesz być na bieżąco z kolejnymi informacjami o Polskim Ładzie, ulgach i nie tylko? Odwiedzaj zatem naszego bloga podatkowego. A jeśli chcesz przygotować deklarację PIT-36 lub formularz o innym oznaczeniu, skorzystaj z naszej nowej aplikacji do rozliczania PITów przez Internet – PitBota. Za wypełnienie deklaracji z naszym programem otrzymasz atrakcyjne zniżki na zakupy u jednego z naszych partnerów. Dowiedz się więcej już dziś – zapraszamy!

5/5 - (2)