Żyjemy w czasach, w których jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. Smog i inne zanieczyszczenia niosą wiele negatywnych skutków dla ludzi, stanowiąc realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Dlatego też z roku na rok powstaje coraz więcej inicjatyw mających na celu oczyścić otoczenie ze szkodliwych związków. Państwo polskie nie pozostaje w tym obszarze obojętne, oferując bonifikatę dla podatników w postaci ulgi termomodernizacyjnej. Czym dokładnie jest to odliczenie? Ile wynosi w 2023 roku? Kto może skorzystać z ulgi? O tym w dalszej części dzisiejszego wpisu – zachęcamy do lektury!

Ulga termomodernizacyjna – co to?

Ulga termomodernizacyjna jest bonifikatą, dzięki której podatnicy mogą zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe, poprzez odliczenie kosztów poniesionych na termomodernizację swojego domu. Została ona wcielona w życie 1 stycznia 2019 roku Ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Głównym założeniem tej preferencji podatkowej jest zachęcenie podatników do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych, czyli przedsięwzięć mających na celu ograniczenie zużycia energii i straty ciepła do minimum, co z kolei pozytywnie oddziałuje m.in. na środowisko naturalne (redukcja lub całkowite wyeliminowanie emisji szkodliwych substancji).

Z uwagi na przeznaczenie ulga na termomodernizację posiada wymóg, który określa, że odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które są zawarte w audycie energetycznym. Dlatego też planując ocieplić budynek, warto przeprowadzić taki audyt, co jest gwarancją tego, że poniesione koszty przyniosą pożądany efekt termomodernizacyjny – a to właśnie jest najważniejsze w ramach ulgi.

Ulga termomodernizacyjna – dla kogo?

Odliczenie kierowane jest do właścicieli lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Jest to najważniejszy, ale niejedyny wymóg, jaki należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi. Możliwość skorzystania z preferencji podatkowej PIT przysługuje podatnikom, którzy:

 • opodatkowują dochody według skali podatkowej,
 • podlegają jednolitej 19% stawce podatku,
 • opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • ponieśli w ciągu roku podatkowego wydatki związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy prowadzący firmę, będący jednocześnie właścicielami nieruchomości, która wykorzystywana jest do celów mieszkalnych.

Co ważne: przez pojęcie jednorodzinnych budynków mieszkalnych należy rozumieć budynki wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i stanowią konstrukcyjnie samodzielną całość. Co więcej, w obiektach tych dopuszczalne jest wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych lub jednego mieszkalnego i jednego użytkowego o całkowitej powierzchni, która nie przekracza 30% całej powierzchni budynku.

Sprawdź także:  Odliczenie Internetu od podatku – ulga na Internet 2023

Odliczenie termomodernizacji – kto nie skorzysta?

Nie każdy podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na termomodernizację domu. Z tej preferencji podatkowej nie skorzystają:

 • właściciele mieszkań w blokach (budynki wielorodzinne),
 • właściciele lokali przemysłowych np. sklepów czy biur,
 • osoby ponoszące wydatki na budynek, który nie jest ich własnością, czyli np. najemcy, leasingobiorcy czy dzierżawcy,
 • przedsiębiorcy, u których ocieplany budynek jest środkiem trwałym, za sprawą czego rozliczane są odpisy amortyzacyjne (ocieplenie zwiększa ich wartość); jeżeli jednak obiekt jest środkiem trwałym, w którym nie rozlicza się odpisów, ulga jest dozwolona,
 • osoby, które wcześniej korzystali z innych dodatków od państwa na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych (np. dotacje z programów),
 • właściciele budynków będących w trakcie budowy.

Ile wynosi ulga termomodernizacyjna 2023? Preferencja obarczona limitem

Każdy, kto chce skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, musi wiedzieć, że odliczenie od dochodu podlega faktycznie poniesionym wydatkom. Warto jednak wiedzieć, że obecne prawo podatkowe określa limit odliczeń – ich wysokość nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych – bez względu na to, ile przedsięwzięć termomodernizacyjnych zostało przeprowadzonych w poszczególnych latach.

Kwota odliczenia to nie wszystko, o czym należy pamiętać, ubiegając się o przyznanie ulgi. Podatnicy nie mogą bowiem zwlekać zbyt długo z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Jeżeli osoba, której została przyznana ta preferencja, nie zrealizuje ich w ciągu 3 lat od skorzystania z odliczenia, będzie zobowiązana do zwrotu ulgi. W praktyce oznacza to tyle, że kwoty, które uprzednio zostały odliczone, zostaną doliczone do przychodu za dany rok podatkowy.

W sytuacji, w której kwota odliczenia nie pokrywałaby się w rocznym dochodzie, podatnikowi przysługuje prawo do dokonania odliczenia w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym pojawiły się pierwsze wydatki).

Ulga termomodernizacyjna – ile zwrotu?

Jeśli chodzi o zwrot podatku, to uzależniony jest on od sposobu opodatkowania.

 • Podatnicy, którzy rozliczają się według skali 12% – zwrot do 9010 zł.
 • Podatnicy rozliczający się według stawki 19% – zwrot do 10070 zł.
 • Podatnicy rozliczający dochody stawką 32% – zwrot do 16960 zł.

Ulga termomodernizacyjna 2022/2023 – co jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym?

Zanim przejdziemy do tego, jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną i jakie materiały można odliczyć od podatku w przypadku tej preferencji, pomówmy chwilę o tym, co jest zaliczane do wspomnianych niejednokrotnie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Do takowych realizacji zalicza się:

 • ulepszenie domu, które zmniejsza zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzania budynku mieszkalnego,
 • ulepszenie, które powoduje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je źródłach ciepła (w przypadku, gdy budynek mieszkalny spełnia wymagania z zakresu oszczędności energii, które są z kolei opisane w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania, które mają na celu zredukować zużycie energii dostarczanej do budynku),
 • wykonanie przyłącza technicznego do centralnego źródła ciepła związanego z likwidacją lokalnego źródła, w efekcie czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskiwania ciepła ogrzewającego budynki mieszkalne,
 • częściową lub całkowitą zamianę źródeł energii na odnawialne źródła, lub wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji.
Sprawdź także:  Ulga na IPO 2023 – czym jest?

Co można odliczyć w uldze termomodernizacyjnej?

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Lista jest całkiem długa – do takowych rzeczy i usług zaliczane są m.in.:

 • materiały budowlane, które zostały wykorzystane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych, a także fundamentów, które wchodzą w skład systemów dociepleń lub są wykorzystywane do zabezpieczenia budynku przed wilgocią,
 • węzły cieplne,
 • programatory temperatury,
 • kotły gazowe kondensacyjne (łącznie ze sterowaniem, armaturą ochronną i regulującą oraz układem doprowadzającym powietrze i odprowadzającym spaliny),
 • materiały budowlane, które wchodzą w skład instalacji ogrzewczej, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz systemu ogrzewania elektrycznego,
 • wykonany audyt energetyczny,
 • przeprowadzoną analizę termograficzną budynku,
 • wykonanie dokumentacji projektowej,
 • montaż kolektora słonecznego,
 • montaż pompy ciepła,
 • zamontowanie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z wywiewanego powietrza,
 • zamontowanie instalacji fotowoltaicznej,
 • stolarka okienna i drzwiowa (okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe, bramy garażowe).

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Wiesz już, co to jest ulga termomodernizacyjna i kto może z niej skorzystać. Kolejną istotną informacją jest sam fakt rozliczania jej w zeznaniu podatkowym. Jak to wygląda w praktyce?

 • Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej możliwe jest za pomocą deklaracji: PIT-36, PIT-37 (w przypadku, gdy podatnik rozlicza się za pomocą skali podatkowej), PIT-36L (dla tych, którzy stosują podatek liniowy) oraz PIT-28 (podatnicy podlegający pod ryczałt ewidencjonowany).
 • Kwotę ulgi podaje się w polu “Odliczenia od dochodu” (okienko “odliczenia wykazane w PIT/O”) w deklaracji podatkowej.
 • Aby móc starać się o ulgę, wraz z zeznaniem podatkowym należy dostarczyć do urzędu wypełniony PIT/O.
 • Maksymalną kwotę, jaką można odliczyć to 53 tys. zł. Polski system podatkowy przewiduje jednak możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem. W takim wypadku kwota podwaja się, dzięki czemu w sumie można odliczyć 106 tys. zł (uwzględniając indywidualny limit).

Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej – z aplikacją to prostsze!

Rozliczanie się z urzędem skarbowym nie należy do najprostszych – głównie przez stale zmieniające się przepisy. Do tego dochodzi brak systematyczności – zeznanie składa się raz w roku, stąd też ciężko być biegłym w przygotowywaniu i wysyłaniu deklaracji do urzędników. Przez to wszystko rozliczanie się z podatków często zajmuje wiele godzin. Jeśli chcesz oszczędzić sobie czasu i nerwów, sięgnij po dedykowane rozwiązanie dla podatników, którzy nie chcą przejmować się formalnościami. Jeśli chcesz rozliczyć swoje dochody i przy tym ubiegać się m.in. o ulgę na termomodernizację domu, skorzystaj z PitBota – nowoczesnej aplikacji do rozliczeń podatkowych w Polsce, która zachwyca prostotą użytku. Przygotowanie deklaracji w oknie programu trwa kilka minut i bez wychodzenia z domu – szybko i wygodnie. Przekonaj się, że kontakt z urzędem wcale nie musi być stresujący i ciesz się poprawnie złożonym zeznaniem podatkowym w parę chwil.

5/5 - (1)