Niezależnie od tego, czy mówimy o osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czy o przedsiębiorcy – z podatków musi się rozliczać praktycznie każdy. Aby nie narazić się na konsekwencje finansowe i prawne, podatnicy powinni w terminie opłacać swoje zobowiązania i składać zeznanie podatkowe do właściwego urzędu skarbowego. Właściwego, czyli którego? O tym rozmawiamy w dzisiejszym artykule, który powinien ułatwić rozliczanie się każdemu płatnikowi w naszym kraju. W dalszej części wpisu znajdziesz odpowiedzi na to, jak określić właściwy urząd skarbowy i gdzie rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek od dochodów osób prawnych (CIT), a także podatek od towarów i usług (VAT). Zachęcamy do zagłębienia się w treść i życzymy udanej lektury.

Właściwy urząd skarbowy a podatek dochodowy (PIT)

Jak określić właściwy urząd skarbowy w przypadku rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Najlepszym sposobem jest powołanie się na przepisy prawne, a dokładniej na par. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego właściwości organów podatkowych. Wczytując się w treść dokumentu, można dowiedzieć się, że właściwość urzędu skarbowego PIT ustalana jest według miejsca zamieszkania podatnika.

Urząd skarbowy właściwy dla podatnika rozliczającego się kartą podatkową

Warto wiedzieć, że od wyżej opisanych przepisów istnieje jeden wyjątek, który obejmuje płatników rozliczających się z fiskusem na podstawie karty podatkowej.

W przypadku takich osób właściwość urzędu ustalana jest według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, który wskazany został w zgłoszeniu do ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak w zgłoszeniu nie zawarto tej informacji lub też działalność nie posiada zorganizowanego zakładu, właściwy urząd skarbowy przypisuje się według miejsca zamieszkania podatnika bądź też siedziby spółki (jeżeli nie można jej ustalić to według miejsca zamieszkania jednego z wybranych wspólników).

Wszystko to wynika bezpośrednio z art.29 ust 3. Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jaki urząd skarbowy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania?

Jaki mam urząd skarbowy, jeśli w trakcie roku zmieniłem adres zamieszkania?

Przeprowadzka w ciągu roku może budzić pewne wątpliwości co do właściwości urzędu skarbowego. Jak to wygląda w praktyce? Co do zasady – określana była ona na ostatni dzień roku podatkowego. Innymi słowy, jeżeli w trakcie roku płatnik przeniósł się np. z Torunia do Poznania, w którym mieszkał co najmniej do 31 grudnia danego roku, zobowiązany jest do płacenia podatku w poznańskim fiskusie.

W przypadku, gdy miejsce zamieszkania na terenie Polski ustało przed końcem roku podatkowego, pod uwagę brane jest ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawdź także:  Zastaw skarbowy – co to takiego? Na co i kiedy może zostać nałożony?

Urząd skarbowy właściwy dla podatnika PIT – ważne zmiany 2022

Jak ustalić właściwy urząd skarbowy w 2023roku?

To, o czym wyżej napisaliśmy, funkcjonowało do 2021 roku. Warto mieć świadomość, że przepisy określania właściwego urzędu skarbowego zmieniły się 1 stycznia 2022 roku. Wedle nowych rozporządzeń roczne zeznanie podatkowe należy wysłać placówki organu podatkowego, który przypisany jest płatnikowi ze względu na jego miejsce zamieszkania w dniu, w którym składana jest deklaracja. Zasada ta obowiązuje rozliczenia za rok 2021.

Jaki urząd skarbowy wybrać w przypadku wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego?

Dość popularnym zabiegiem w naszym kraju jest wspólne rozliczanie się z podatków. Złożenie jednej deklaracji podatkowej przez małżonków najczęściej niesie ze sobą korzyści w postaci mniejszego zobowiązania do zapłaty. Ale jaki urząd skarbowy jest właściwy dla osób, które rozliczają się razem?

W przypadku małżonków składających jedno zeznanie właściwym organem jest właściwy urząd dla jednego z partnerów. Należy go wskazać we wspólnej deklaracji podatkowej. Sytuacja ta oczywiście dotyczy osób posiadających wspólność majątkową, ale odległe od siebie miejsca zamieszkania.

Jaki urząd skarbowy dla obcokrajowca i nierezydenta rozliczającego się z podatku dochodowego?

Jak ustalić właściwy urząd skarbowy dla obcokrajowców i nierezydentów?

Obcokrajowcy – płatnicy, którzy nie posiadają na terytorium naszego kraju miejsca zameldowania, powinni złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego właściwego do ich miejsca pobytu. Organem podatkowym dla osób z zagranicy jest właściwy urząd skarbowy w sprawach opodatkowania zagranicznych podatników.

Nierezydenci – osoby nieposiadające statusu polskiego rezydenta podatkowego i osiągające dochody z działalności gospodarczej, podlegają urzędowi (lub urzędom, jeśli jest ich więcej) według województwa, w którym prowadzona jest firma. Dla każdego z województw wyznaczony jest jeden naczelnik urzędu właściwego dla płatnika niebędącego rezydentem. Poniżej lista.

 • Województwo dolnośląskie – naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole.
 • Województwo kujawsko-pomorskie – naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.
 • Województwo lubelskie – naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie.
 • Województwo lubuskie – naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.
 • Województwo łódzkie – naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście.
 • Województwo małopolskie – naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście.
 • Województwo mazowieckie – naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.
 • Województwo opolskie – naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.
 • Województwo podkarpackie – naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.
 • Województwo podlaskie – naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.
 • Województwo pomorskie – naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku.
 • Województwo śląskie – naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach.
 • Województwo świętokrzyskie – naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.
 • Województwo warmińsko-mazurskie – naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie.
 • Województwo wielkopolskie – naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto.
 • Województwo zachodniopomorskie – naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Co ważne – w przypadku nierezydentów naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście właściwy jest również wtedy, gdy taka osoba prowadzi działalność bądź uzyskuje dochody w paru województwach w ciągu roku. Te same zasady obowiązują nierezydentów prowadzących działalność z zakresu wywozu i przewozu ludzi oraz towarów. Istotnym faktem jest jednak, że w takim wypadku zachodzi konieczność złożenia deklaracji do urzędu skarbowego właściwego do miejsca zamieszkania lub adresu siedziby podmiotu realizującego usługi tzw. agenta morskiego.

W przypadku jednak gdy taka działalność (prowadzona w więcej niż jednym województwie) polega na pobieraniu zaliczek w formie ryczałtu, właściwymi do rozliczenia naczelnikami są ci, którzy wyznaczeni są w każdym z województw (ustalani są oni ze względu na miejsce zamieszkania podatnika).

Sprawdź także:  Odliczenie darowizny od podatku – najważniejsze informacje

Jak ustalić właściwy urząd skarbowy dla spółki?

Mówiąc jeszcze o rozliczaniu podatku dochodowego, warto zaznaczyć, że spółki osobowe, które nie posiadają osobowości prawnej (przykładem może być spółka jawna lub spółka cywilna), nie są zobowiązane do składania deklaracji PIT.

Nie oznacza to jednak, że takie zakłady nie muszą rozliczać się z podatków. Zeznanie podatkowe powinno zostać złożone przez wspólników, udziałowców bądź akcjonariuszów, w tym spółek kapitałowych. Każdy z nich zobligowany jest do samodzielnego dostarczenia deklaracji do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania.

Jaki urząd skarbowy dla CIT?

Jak określić właściwy urząd skarbowy do rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych? Organ podatkowy przypisany jest płatnikom ze względu na adres siedziby wynikającej:

 • z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • ze statutu bądź umowy (w przypadku, gdy w KRS nie został określony adres).

Mówiąc w skrócie, właściwym organem podatkowym w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, jest urząd skarbowy wskazany w umowie o utworzeniu spółki.

Urząd skarbowy dla płatników podatku dochodowego od osób prawnych a zmiana adresu

W przypadku, gdy płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych CIT w ciągu roku podatkowego zmienili adres siedziby, właściwym organem podatkowym jest ten, który został przypisany do tego adresu w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane zeznanie.

Właściwość urzędu skarbowego VAT 2022/2023

Wraz z początkiem 2016 roku nastąpiły zmiany dotyczące ustalania właściwego urzędu skarbowego do rozliczania się z podatku od usług i towarów (VAT).

Na ten moment przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą muszą rozliczać się z organem zgodnym z ich miejscem zamieszkania – tym samym, z którym rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jaki urząd skarbowy dla VAT-owców w przypadku zmiany miejsca zamieszkania?

W przypadku, gdy w ciągu roku podatkowego płatnik podatku VAT przeprowadzi się (zmieni miejsce zamieszkania), jest on zobowiązany do złożenia aktualizacji wniosku CEIDG-1, a także zgłoszenia tego faktu na formularzu VAT-R. Wniosek ten powinien zostać wysłany do „nowego” urzędu skarbowego. Podatnik ma 7 dni na dostarczenie druku do rąk urzędnika.

Jeżeli zmiana urzędu skarbowego następuje w trakcie okresu rozliczeniowego, to właściwą placówką do rozliczenia podatku od towarów i usług jest ta, która była przypisana podatnikowi w ostatnim dniu tego okresu – w ostatnim dniu miesiąca (rozliczenia miesięczne) lub ostatnim dniu kwartału (rozliczenia kwartalne VAT).

Urząd skarbowy właściwy do rozliczenia podatku dochodowego, CIT i VAT – podsumowanie

Właściwość urzędu skarbowego ustalana jest ze względu na adres zamieszkania podatnika, miejsce pobytu lub adres siedziby (w przypadku spółek). Zdarza się, że w trakcie roku zmieni się miejsce zamieszkania – w takiej sytuacji zeznanie podatkowe powinno zostać wysłane do organu podatkowego odpowiadającego miejscu zamieszkania podatnika w dniu, w którym składa on deklarację.

Bądź na bieżąco i zaglądaj do naszego bloga podatkowego, na którym stale publikujemy eksperckie artykuły pisane prostym językiem. A jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu zeznania podatkowego…poznaj koniecznie Pitbota – nowoczesną aplikację do rozliczeń PIT online. Rozlicz się z właściwym urzędem skarbowym bez wychodzenia z domu – szybko, wygodnie i bezpiecznie. Zapraszamy!

5/5 - (1)