W ramach Polskiego Ładu wprowadzonych zostało wiele nowych odliczeń, z których skorzystać może duża część polskich podatników. Do takowych zaliczyć można m.in. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (odpowiednio 60 i 65 lat), ale wciąż chcą być aktywne zawodowo. Z myślą o takich obywatelach przygotowana została ulga dla pracujących seniorów, czyli popularny PIT-0 dla seniora. Co niesie ze sobą ta preferencja podatkowa? Kto może z niej skorzystać? Jakie warunki należy spełnić, by kwalifikować się do przyznania ulgi dla seniora? Najważniejsze kwestie zostały opisane w dalszej części dzisiejszego wpisu, na który serdecznie zapraszamy – zespół PitBot.

Czym jest ulga dla pracujących seniorów?

W prostych słowach można rzec, że jest PIT-0 dla seniora, zwany po prostu: ulgą dla pracujących seniorów, jest preferencją, dzięki której osoby aktywne zawodowo (pomimo przysługującego im przejścia na emeryturę), nie zapłacą podatku dochodowego od osiąganych dochodów. Odliczenie to zostało wprowadzone na początku stycznia 2022 roku i jest określane przez 154 punkt w art.21 ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Ulga dla seniora – Polski Ład: opodatkowanie dochodów niestraszne, ale obarczone limitem

Omawiana w dzisiejszym artykule ulga dla pracujących seniorów daje dość duże możliwości w kwestii oszczędności podatkowej. Według wyliczeń ustawodawcy polscy seniorzy pozostający w sektorze pracy mogą rocznie zaoszczędzić łącznie nawet 7 miliardów złotych rocznie.

Skupmy się jednak na sprawach istotnych, a mianowicie na tym, do jakiego pułapu dochodów nie trzeba przejmować się zapłatą podatku dochodowego. Warto bowiem mieć świadomość, że ulga posiada swój limit, co oznacza, że w momencie, gdy roczne zarobki będą zbyt duże, senior zapłaci podatek.

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie korzystają z emerytury, mogą nie zapłacić podatku do nawet 115 528 zł. Jest to suma dwóch składowych: bazowej kwoty 85 528 zł oraz kwoty wolnej od podatku, która obecnie wynosi 30 000 zł.

Zerowy PIT dla seniora: kto jest uprawniony do skorzystania z ulgi?

Ulga dla seniora z Polskiego Ładu jest preferencją, z której skorzystać mogą kobiety, które ukończyły 60. rok życia oraz mężczyźni, którzy skończyli 65. lat, a więc osoby w tzw. wieku emerytalnym. Co ważne jednak, aby móc skorzystać z tej preferencji podatkowej, należy spełnić dwa podstawowe warunki.

 • Pierwszym z nich jest niepobieranie emerytury z ZUS.
 • Drugim zaś jest podleganie pod ubezpieczenia społeczne.
Sprawdź także:  Błąd statusu e-deklaracji PIT 414

Z ulgi dla seniorów nie skorzystają zaś te osoby, które otrzymują emeryturę i jednocześnie pozostają aktywne zawodowo, co jest obecnie dość powszechnym zjawiskiem.

PIT-0 dla seniora tyczy się zarówno osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą ( Ulga skierowana jest również od zleceniobiorców (osób pracujących na podstawie umowy zlecenie). Z tego udogodnienia nie skorzystają jednak pracownicy związani umową o dzieło.

Niepobieranie emerytury lub renty rodzinnej i nie tylko, czyli jakich świadczeń nie mogą pobierać seniorzy chcący skorzystać z PIT-0?

W tym miejscu doprecyzujmy pojęcie niepobierania emerytury. Warto bowiem wiedzieć, że do skorzystania z ulgi dla seniorów wprowadzonej w ramach Polskiego Ładu w 2022 roku, niezbędne jest nieotrzymywanie (pomimo posiadania ku temu uprawnień) świadczeń nie tylko z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czego jeszcze nie może pobierać senior?

 • Emerytury lub renty rodzinnej z ZUS.
 • Emerytury lub renty rodzinnej z KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).
 • Emerytury bądź renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń.
 • Świadczenia pieniężnego (lub świadczeń) z tytułu zwolnienia ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej.
 • Uposażenia, które przysługuje sędziom w stanie spoczynku bądź też uposażenia rodzinnego.

Rodzaj przychodów a możliwość skorzystania z ulgi dla seniorów aktywnych zawodowo

Kolejnym istotnym aspektem w kontekście możliwości skorzystania z ulgi dla osób w wieku emerytalnym, które wciąż pozostają aktywne zawodowo, jest rodzaj osiąganych przychodów. Warto być świadomym, że z preferencji nie skorzystają osoby, które otrzymują:

 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego; przykładem mogą być tutaj zasiłki chorobowe,
 • wynagrodzenie z praw autorskich (z wyłączeniem tych, które uzyskane są w ramach umowy o pracę),
 • diety oraz świadczenia z tytułu podróży służbowych,
 • zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • przychody, od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Czy korzystając z ulgi dla pracujących seniorów (PIT-0), trzeba liczyć się ze składką zdrowotną?

Osoby w wieku emerytalnym, które nie pobierają emerytury i jednocześnie pracują, podlegają składce zdrowotnej (zaliczka w wysokości 9%). Co ważne jednak: jej wysokość nie może być wyższa, aniżeli zaliczka na poczet podatku dochodowego, którą należałoby uiścić w grudniu 2022 roku.

Pobieranie emerytury a PIT-0 dla seniora 2023

Zgodnie z tym, co zostało opisane w poprzednich akapitach – pobieranie emerytury uniemożliwia korzystanie z zerowego PIT-u dla seniora. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że korzystanie z ulgi jest dosyć elastyczne. W praktyce oznacza to tyle, że w każdej chwili można wstrzymać wypłacanie emerytury, co z automatu pozwala wykorzystać PIT-0 (po spełnieniu wyżej opisanych warunków dotyczących pracy oraz źródła zarobków).

Co więcej, prawo do korzystania z preferencyjnych warunków dla seniorów mają również te osoby, które nie posiadają ustalonego prawa do pobierania emerytury bądź renty rodzinnej.

Ulga dla seniora a ulga 4+

Niektóre osoby zastanawiają się również nad tym, czy korzystając z zerowego PIT-u, będą mogły korzystać z innych świadczeń jak np. ulga dla rodzin wielodzietnych (co najmniej z czwórką dzieci). Warto być jednak świadomym, że zarówno jedna, jak i druga preferencja polega na tym, że podatnik nie płaci dochodu (do wspomnianych 85 528 zł i kwoty wolnej od podatku 30 000 zł), stąd też obie ulgi nie mogą być wykorzystywane jednocześnie. W takim wypadku pracownik musi wybrać, z którego odliczenia skorzystać.

Sprawdź także:  Alimenty a podatek – najważniejsze informacje

Jak skorzystać z ulgi?

Aby nabyć prawo do zwolnienia z podatku, należy złożyć stosowne oświadczenie. Z takiego dokumentu musi wynikać, że dana osoba spełnia wszystkie warunki do skorzystania z ulgi. Co ważne: pracownicy, którzy starają się o przyznanie preferencji, muszą poinformować pracodawcę o każdej zmianie, która ma wpływ na obliczanie podatku dochodowego – nie inaczej jest w przypadku korzystania z PIT-0 dla seniora.

Skorzystanie z ulgi możliwe jest na dwa sposoby: w zeznaniu rocznym, które składa się po zakończeniu danego roku podatkowego, jak i w trakcie trwającego roku – za sprawą wspomnianego oświadczenia.

Jak przygotować oświadczenie o przyznanie ulgi dla seniora w 2023 roku?

Warto być świadomym, że obecnie nie istnieje oficjalny druk do ulgi PIT-0 dla osób pozostających aktywnych na rynku pracy. Tego rodzaju pismo należy przygotować na własną rękę. Co ważne: w dokumencie powinny znaleźć się wspomniane wcześniej informacje o spełnieniu warunków do skorzystania z preferencji, a także klauzula o tym, że jest sięświadomym odpowiedzialności karnej w związku ze złożeniem fałszywego oświadczenia.

Od kiedy zaczyna obowiązywać ulga?

W przypadku złożenia oświadczenia i zweryfikowania go przez pracodawcę ulga PIT-0 zaczyna automatycznie obowiązywać od następnego miesiąca. Analogicznie wygląda to w przypadku chęci zaprzestania korzystania z odliczenia (powrotu do pobierania emerytury).

Czy warto skorzystać z ulgi dla seniorów?

Choć na pierwszy rzut oka słowo “ulga” powoduje przeświadczenie, że warto z niej skorzystać (korzyści podatkowe), tak warto wiedzieć, że nie zawsze jest ona opłacalna. Przed złożeniem oświadczenia warto dobrze przekalkulować swoją sytuację i oszacować, czy lepiej pobierać jest emeryturę (warto pamiętać również o różnych dodatkach jak np. 13 i 14 emerytura), czy też podejmując dalszy zarobek ze względu na wyższą emeryturę w przyszłości.

Niewątpliwą zaletą PIT-0 dla seniorów jest fakt, że z ulgi można korzystać w elastyczny sposób, a więc wybrać sobie okresy, w których jest ona opłacalna (np. po przekroczeniu limitu wolnego od podatku).

Warto pamiętać, że każdy miesiąc, w którym podejmuje się pracę (pomimo osiągniętego wieku emerytalnego i niepobierania emerytury), w znaczący sposób wpływa na wysokość tego świadczenia. Najlepszym przykładem jest przepracowany rok w ten sposób: dodatkowe 12 miesięcy pracy może przyczynić się do wzrostu emerytury o nawet 15%.

Rozliczenie dla seniorów z PitBotem, czyli łatwiejsza strona podatków dzięki aplikacji do PIT online

Jesteś zainteresowany skorzystaniem z ulgi dla seniorów, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? A może po prostu: wciąż pracujesz i na koniec roku chcesz rozliczyć się z urzędem skarbowym? Niezależnie od tego, w jakiej jesteś sytuacji, już dziś możesz w łatwy sposób zadbać o prawidłowe złożenie deklaracji i wniosku o przyznanie ulgi. W jaki sposób? Wykorzystując do tego specjalną aplikację do PIT online. PitBot to prosty, lekki i przejrzysty program do przygotowywania, wypełniania i wysyłania rocznych deklaracji podatkowych. Całość wypełniania zamyka się w kilkunastu minutach i jest bardzo prosta (wszystko odbywa się w formie czatu). Co więcej, po przygotowaniu zeznania można liczyć na specjalne kody rabatowe do wybranych partnerów serwisu. Serdecznie zapraszamy do przetestowania PitBota!

5/5 - (2)