Podatek cukrowy jest stosunkowo nową opłatą, która obejmuje napoje zawierające cukier. Ma on na celu zmniejszenie popytu na szkodliwą dla zdrowia żywność poprzez podniesienie cen tychże produktów spożywczych. Kogo dotyczy opłata cukrowa? Co obejmuje? Kiedy pojawia się obowiązek zapłaty podatku cukrowego? Z jakimi karami można się spotkać, uchybiając się od płacenia należności? W dalszej części artykułu odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z podatkiem cukrowym w 2022 roku – zapraszamy do lektury!

Czym jest podatek cukrowy?

Podatek od cukru (opłata cukrowa) to dosyć nowa forma daniny (została wprowadzona w życie 1 stycznia 2021 roku), której celem jest ograniczenie spożywania słodkich napojów poprzez prozdrowotne wybory konsumentów. Występuje ona w formie akcyzowej i wywiera niejako nacisk na producentów słodzonych wyrobów, którzy zmuszeni są do tego, aby finalnie sprzedawać drożej swoje produkty.

Podatek od cukru 2021 – po co właściwie wszedł w życie?

Jak zostało wspomniane w powyższym akapicie – opłata cukrowa ma jasny cel: wpłynąć na świadomość – zarówno konsumentów, jak i producentów, że niezdrowa żywność (do której zaliczają się m.in. słodzone napoje), jest szkodliwa dla naszego zdrowia. Zamysł jest prosty: wprowadzenie podatku na cukier sprawi, że firmy produkujące słodkie napoje, podniosą ceny, co ma zniechęcić potencjalnych klientów do zakupu i wybrania zamiennika – np. wody bądź napoju słodkiego z natury (bez dodatku cukru).

Dzięki opłacie cukrowej konsumenci powinni zacząć sięgać po zdrowsze artykuły, z kolei producenci – zmniejszyć zawartość substancji słodzących w swoich produktach.

Podatek cukrowy – czego dotyczy?

To, co obejmuje podatek cukrowy, zostało zawarte w art. 7 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Do takich artykułów zaliczają się napoje z dodatkiem:

 • cukrów,
 • substancji słodzących opisanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008,
 • tauryny,
 • kofeiny.

Czego nie dotyczy opłata cukrowa?

Wiesz już, czego dotyczy podatek cukrowy – w tym miejscu możemy przejść do artykułów zwolnionych z tejże opłaty. Opłatą cukrową nie są objęte:

 • wyroby medyczne,
 • suplementy diety,
 • wyroby akcyzowe,
 • preparaty do żywienia niemowląt (początkowego i dalszego),
 • napoje zawierające więcej niż 20% soku owocowego, warzywnego (lub owoco-warzywnego), a zawartość cukrów w ich składzie nie przekracza 5 g na 100 ml płynu,
 • wyroby na bazie mleka (lub jego przetworów).
Sprawdź także:  Alimenty a podatek – najważniejsze informacje

Podatek cukrowy – kto płaci?

Obowiązek zapłaty podatku za cukier ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej. Bardziej sprecyzowane informacje znajdziemy w art. 12d. ust 1 ustawy o zdrowiu publicznym.

Kto płaci podatek cukrowy? Osoby, które:

 • sprzedają napoje do punktów sprzedaży detalicznych,
 • produkują lub nabywają napoje z pozostałych państw Unii Europejskiej, bądź też spoza UE i prowadzą sprzedaż detaliczną tychże produktów w Polsce,
 • zamawiają u producentów napoje objęte opłatą, a skład produktów podlegających opłacie cukrowej jest elementem umowy; podatek w tym wypadku ciąży nad zamawiającym.

W sytuacji, gdy osoba sprzedaje bądź wprowadza napoje słodkie na rynek, od których wcześniej został zapłacony podatek cukrowy, nie musi przejmować się dodatkową opłatą.

Co ważne z kolei: jeżeli taka osoba sprzedaje artykuły objęte opłatą cukrową kontrahentom, którzy prowadzą zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową, są zobowiązane do uiszczenia opłaty od wszystkich napojów, które zostały sprzedane tym kontrahentom.

Podatek za cukier a urząd skarbowy

Producenci, którzy mają podpisaną umowę z zamawiającymi na wyprodukowanie artykułów objętych opłatą cukrową, są zobligowani do tego, by powiadomić właściwy urząd skarbowy o takim zleceniu. Mają oni na to czas najpóźniej do dnia, w którym powstaje obowiązek opłacenia podatku.

Co powinny zawierać informacje?

 • Dane producenta oraz podmiotu, który podlega pod obowiązek zapłaty (nazwa firmy, imie i nazwisko, adres firmy lub miejsce zamieszkania, NIP, numer telefonu oraz adres e-mail).
 • Dane o składzie napojów wchodzących w skład umowy (również o tym, czy zawierają w sobie kofeinę lub taurynę, a także substancje słodzące).
 • Datę oraz podpis producenta bądź osoby upoważnionej do podpisania dokumentu.

Tę samą informację należy przekazać zamawiającemu, który musi zapłacić podatek cukrowy.

Podatek cukrowy – ile procent?

Ile wynosi podatek cukrowy w 2023 roku? Warto wiedzieć, że opłata jest składową dwóch wartości: stałej oraz zmiennej. Jak to wygląda w praktyce?

 • Opłata stała w wysokości 0,50 zł – dla zawartości cukrów w ilości równej bądź mniejszej niż 5 g na 100 ml napoju, bądź za zawartość co najmniej jednej substancji słodzącej (bez względu na jej ilość).
 • Opłata zmienna w wysokości 0,05 zł – dla każdego grama cukru powyżej 5 g na 100 ml.

Nieco inna opłata dotyczy napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny – takie produkty są objęte dodatkowym kosztem – 0,10 zł przeliczając na litr napoju.

Co ważne, opłata nie może być wyższa, niż 1,2 zł w przeliczeniu na 1 l napoju.

Opłata w mniejszej wysokości z kolei dotyczy napojów, w których ponad 20% składu stanowi udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego, a także produktów klasyfikowanych jako roztwory węglowodanowo-elektrolitowe. W ich przypadku uiszcza się jedynie opłatę zmienną (0,05 zł) za każdy gram cukru w 100 ml napoju.

Sprawdź także:  Wspólne rozliczenie małżonków PIT za 2022 rok – informacje

Wysokość podatku cukrowego na przykładach

To, jaki podatek za cukier należy zapłacić, najlepiej pokazać na kilku przykładach. W tym miejscu warto dodać istotny fakt: w czasie obliczania podatku cukrowego, zawartość cukrów w 100 ml napoju zaokrągla się w górę do pełnego grama.

Przykład 1.

Słodki napój posiada w składzie 11,5 g cukru na 100 ml. W przypadku zawartości cukrów w ilości równej 5 g w 100 ml pobiera się opłatę stałą (0,50 zł). Jeżeli ilość cukru przekracza ten limit, doliczana jest opłata zmienna (0,05 zł), czyli w tym wypadku 0,35 zł (7 * 0,05 zł). Łączny podatek cukrowy od litra napoju wynosi więc 0,85 zł.

Przykład 2.

W 100 ml napoju z 30% soku owocowego zawartość cukru wynosi 9 g. W tym wypadku nie jest pobierana opłata stała (przez obecność 30% soku owocowego), a jedynie opłata zmienna, która wynosi 0,20 zł (4 * 0,05 zł).

Przykład 3.

W napoju z tauryną zawartość cukru w 100 ml wynosi 4 g. Ze względu na obecność substancji słodzącej, należy pobrać opłatę stałą (0,50 zł). Napój posiada w składzie również kofeinę, stąd też doliczana jest również opłata w wysokości 0,10 zł na każdy litr napoju. Łączny podatek cukrowy do zapłaty wynosi 0,60 zł od każdego litra.

Nowy podatek cukrowy – do kiedy należy go zapłacić?

Osoby podlegające pod opłatę cukrową, muszą ją uiścić na rachunek naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Co więcej, zobligowane są one również do dostarczenia informacji o wysokości podatku cukrowego na deklaracji CUK. Mogą to zrobić za pomocą teleinformatycznego systemu ministra finansów. Podpisanie dokumentu możne jest wyłącznie za pomocą podpisu kwalifikowanego. Opłatę za cukier należy uiścić do 25. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, do którego odnosi się informacja.

Co powinno znaleźć się w deklaracji CUK?

W dokumencie tym należy umieścić takie informacje jak:

 • okres, za który jest składany dokument,
 • miejsce złożenia deklaracji (nazwa urzędu skarbowego),
 • cel złożenia deklaracji,
 • dane podmiotu podlegającego pod opłatę (imię i nazwisko (lub nazwa firmy), NIP, numer telefonu, adres e-mail),
 • kwota podatku do zapłaty,
 • informacje o opłacie,
 • data i podpis,
 • pouczenie stanowiące podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zainteresował Cię wpis? Zajrzyj po więcej na naszego bloga podatkowego! Przetestuj również naszą nową aplikację rozliczeniową do PIT przez Internet i przygotuj zeznanie w parę minut prosto ze swojego domu – zapraszamy!

Oceń wpis