Ustawa o podatkach przewiduje dla podatników, którzy mają problemy ze spłacaniem swoich należności, rozwiązanie. Chodzi o ulgę za złe długi, czyli redukcję zatorów płatniczych. Dowiedz się o niej więcej i miej świadomość, że w przypadku problemów finansowych możesz uzyskać pomoc ze strony państwa.

Ulga za złe długi – czym dokładnie jest?

Zgodnie z polskim prawem każdy podatnik ma prawo na korektę podstawy opodatkowania oraz opłaty z tytułu dostawy towarów lub usług świadczonych w przypadku wierzytelności z uprawdopodobnioną nieściągalnością. Za taką uznaje się należność, która w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności nie została ostatecznie rozliczona. Ulga za złe długi pozwala na skorygowanie podstawy opodatkowania zarówno w przypadki podatku VAT, jak i dochodowego.

Ulga na złe długi – kto może skorzystać

Warunki, jakie należy spełnić, by móc skorzystać z ulgi na złe długi określa Ministerstwo Finansów. Spełnienie podstawowych zasad jest niezbędne, by podatnik mógł dokonać korekty podstawy opodatkowania. Szczegółowe kryteria znajdują się z art. 89a ust. 1 o podatku VAT. Podstawowe warunki mówią, że przedsiębiorca musi być zarejestrowany jako czynny i niebędący w trakcie upadłości bądź likwidacji. Co ważne warunki powinny być spełnianie na dzień składania deklaracji podatkowej. Od daty wystawienia faktury, która potwierdza wierzytelność, nie może upłynąć więcej niż 2 lata. Ulga za złe długi obejmuje swoim działaniem transakcje przeprowadzone z czynnym przedsiębiorcą. Pamiętaj jednak, że w przypadku transakcji z zagranicznymi podmiotami korekta nie jest gwarantowana nawet przy spełnieniu warunków.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

Ulga na złe długi w przypadku podatku dochodowego dotyczy wierzyciela, który nie otrzymał należności w okresie do 90 dni od upływu terminu płatności. W takiej sytuacji ma on prawo do ubiegania się o zmniejszenie podstawy obliczenia podatku o wartość lub część zaległej należności. Korekty dokonuje się w specjalnym zeznaniu, które można złożyć przez cały rok podatkowy. Jeśli chodzi o ulgę w kontekście PIT, zasady są takie same jak przy VAT z uwzględnieniem poniższych kwestii:

  • W związku z należnościami u przynajmniej jednej ze stron, przychody lub koszty uzyskania określa się bez względu na ich okres ujęcia;
  • Transakcja jest zawarta w ramach prowadzenia działalności gospodarczej wierzyciela oraz dłużnika i musi być zarejestrowana na terenie RP;
  • Ulga na złe długi nie przysługuje, gdy wierzytelności nie podlegają odliczeniu od podstawy podatku i nie zwiększają straty.
Sprawdź także:  Ulga na powrót 2022 – nowe odliczenie w ramach Polskiego Ładu

Ulga na złe długi – rozliczenie

Jak już wspominaliśmy, rozliczenie ulgi na złe długi odbywa się poprzez złożenie specjalnej deklaracji podatkowej. Przepisy stanowią, że po złożeniu dokumentu, dokonującego korekty i po uregulowaniu lub zbyciu należności, wierzyciel musi zwiększyć podstawę opodatkowania oraz samą kwotę. Jeśli opłacona została jedynie część należności, wartość podatku zostaje zwiększona tylko w kontekście tej części.

Ulga na złe długi a upadłość

Ulga na złe długi przysługuje każdemu podatnikowi, ale warto wiedzieć, że nie zawsze przedsiębiorcy chętnie z niego korzystają. Bywają bowiem sytuacje, gdy dany podmiot nie decyduje się na ulgę i ogłasza upadłość. W takiej sytuacji skorzystanie z ulgi za złe długi nie jest dozwolone, ponieważ nie może ona działać w odniesieniu do niespłaconych wcześniej należności. Taka jest interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Złe długi – pomoc w kłopotach

Nieuregulowane należności to źródło kłopotów finansowych oraz dużego stresu, z którym borykają się przedsiębiorcy. Gdy zator płatniczy trwa zbyt długo, może doprowadzić do utraty płynności finansowej, a w rezultacie upadłości firmy. W takich przypadkach pomocna okazuje się ulga na złe długi, która jest przywilejem dla przedsiębiorców z problemami z odzyskiwaniem należności od swoich dłużników.

5/5 - (2)