Zaciągnięcie kredytu wiąże się zarówno ze spłatą wartości pożyczki, jak i naliczanych przez kredytodawcę odsetek. Czy można z nimi coś zrobić? Okazuje się, że tak – odpowiedzią na to jest tzw. ulga odsetkowa, z której skorzystać mogą kredytobiorcy spełniający określone warunki. Komu przysługuje? Do kiedy można z niej skorzystać? Jak wyliczyć wartość ulgi odsetkowej? O najważniejszych aspektach odliczania przeczytasz w dalszej części dzisiejszego artykułu – serdecznie zachęcamy do lektury.

Co to jest ulga odsetkowa?

Na samym początku zastanówmy się, czym właściwie jest ulga odsetkowa. Co kryje się pod tym terminem? Jest to jedna z form odliczeń figurujących w polskim systemie podatkowym, dzięki któremu niektórzy podatnicy mogą zapłacić mniejszy podatek dochodowy. Polega ona na odliczeniu kwot odsetek od zaciągniętego kredytu od podstawy opodatkowania w rocznej deklaracji podatkowej. Mowa tutaj zarówno o kredycie mieszkaniowym, jak i o budowlano-hipotecznym.

Ulga odsetkowa dotyczy jedynie faktycznie zapłaconych odsetek, a sama wartość odliczenia jest limitowana, o czym opowiemy w dalszej części wpisu.

Ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego – komu przysługuje?

Dla kogo przewidziana jest ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego? Jak sama nazwa wskazuje – skorzystać z niej kredytobiorcy spłacający zaciągniętą pożyczkę udzieloną na sfinansowanie inwestycji związanych z potrzebami mieszkaniowymi. Co możemy zaliczyć do takowych przedsięwzięć?

 • Budowa domu (budynku mieszkalnego).
 • Zakup mieszkania (od dewelopera, gminy, spółdzielni).
 • Rozbudowa, przebudowa lub nadbudowa budynku bądź pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne.
 • Wniesienie wkładu mieszkaniowego bądź budowlanego do spółdzielni na nabycie prawa do budynku lub lokalu mieszkalnego.

Można więc powiedzieć, że ulga odsetkowa jest przeznaczona dla tych, którzy spłacają kredyt zaciągnięty na cele mieszkaniowe i z tego tytułu ponoszą dodatkowe koszty związane z odsetkami.

Ulga budowlana odsetkowa – nie dla każdego kredytobiorcy

W tym miejscu warto zaznaczyć, że ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego jest odliczeniem, z którego nie może skorzystać każdy podatnik będący aktywnym kredytobiorcą. Dlaczego?

Jednym z powodów jest zaciągniecie pożyczki na zakup mieszkania z rynku wtórnego. W takim przypadku spłacane odsetki nie podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. W tym miejscu należy dodać jednak, że z budowlanej ulgi odsetkowej skorzystać można jednak wtedy, gdy ponoszone są koszty odsetek od kredytu konsolidacyjnego lub refinansowego.

Kolejnym aspektem jest czas, w którym podatnicy zaciągnęli kredyt hipoteczny. O czym mowa?

Warto być świadomym, że opisywana w dzisiejszym artykule ulga odsetkowa PIT praktycznie nie funkcjonuje w dzisiejszym prawie podatkowym. Dlaczego? Dlatego, że dotyczy ona jedynie tych kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt w latach 2002-2006 – tylko takie osoby mogą ubiegać się o jej przyznanie.

Ulga odsetkowa a kredytodawca

To, czy podatnikowi przysługuje możliwość odliczenia ulgi odsetkowej, zależy od tego, gdzie zaciągnął pożyczkę. Warto wiedzieć, że niemożliwe jest skorzystanie z odliczenia w przypadku odsetek od kredytów, które zostały:

 • udzielone przez kasy mieszkaniowe,
 • udzielone przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy,
 • udzielone w celu usunięcia skutków powodzi,
 • wykorzystane na kupno gruntu bądź prawa wieczystego,
 • zaciągnięte na zakup nieruchomości z rynku wtórnego,
 • zaciągnięte na zakup nieruchomości od osoby fizycznej,
 • zaciągnięte w ramach programu Rodzina na Swoim.
Sprawdź także:  Ulga mieszkaniowa 2023 – na czym polega i kto może z niej skorzystać?

Ulga odsetkowa – komu przysługuje? Specjalne warunki odliczenia

Odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego w rocznej deklaracji PIT wymaga spełnienia również szeregu dodatkowych warunków. Jakich?

 • Dla inwestycji budowlanej dotyczącej budynku lub lokalu mieszkalnego budowa nie mogła zakończyć się wcześniej, aniżeli w 2002 roku.
 • Dla budowy, rozbudowy lub nadbudowy budynku na cele mieszkalne inwestycja powinna zakończyć się przed upływem trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano pozwolenie na budowę bądź użytkowanie budynku.
 • Dla wniesienia wkładu, zakupu nowego budynku lub lokalu, podatnik powinien posiadać podpisaną umowę o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu, lub umowę w formie aktu notarialnego (ustanowienie odrębnej własności lokalu), bądź też umowę o przeniesieniu budynku lub lokalu mieszkalnego na własności.
 • Zarówno podatnik, jak i współmałżonek (podatnika) nie mogli wcześniej – i nie mogą w przyszłości – korzystać z tzw. starych ulg budowlanych przeznaczonych m.in. na zakup gruntów pod budowę budynku.

Co więcej – aby móc skorzystać z ulgi odsetkowej, odsetki, które zostały już zapłacone, muszą być udokumentowane na odpowiednim druku (wystawianym przez kredytodawcę, czyli np. bank).

UWAGA: odsetek od kredytu hipotecznego nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo odsetki nie mogą być zwrócone podatnikowi w żadnej innej formie – chyba że zwiększyły one podstawę opodatkowania.

Ulga odsetkowa – do kiedy można z niej korzystać?

W Polsce jest wielu podatników, którzy do tej pory nie skorzystali z ulgi odsetkowej PIT. Czy mogą zrobić to w 2023 roku? Tak – rozliczenie dokonywane jest na zasadzie praw nabytych. Kredytobiorcy, którzy spełniają wyżej opisane warunki, mają czas do 2027 roku na pomniejszenie swojej podstawy opodatkowania poprzez odliczenie spłaconych odsetek od kredytu.

PIT – odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego. Czego nie można odliczyć?

Nie każde odsetki podlegają odliczeniu. Mowa tutaj o takich, które:

 • nie zostały faktycznie zapłacone,
 • są zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • nie zostały potwierdzone na dokumencie wystawionym przez podmiot udzielający pożyczki,
 • zostały zwrócone podatnikowi w innej formie,
 • odliczono od dochodów na mocy ustawy o ryczałcie.

Ulga odsetkowa – limity

O czym zostało wspomniane na początku artykułu – w przypadku ulgi podatkowej ustanowione zostały limity odliczeń w rocznej deklaracji podatkowej. W praktyce odliczeniu podlegają tylko te odsetki od części pożyczki, która nie przekracza limitu (określona jest ona rok zakończenia inwestycji kwoty, która stanowi iloczyn 70 mkw powierzchni użytkowej oraz wskaźnika przeliczeniowego 1 mkw powierzchni użytkowej budynku ustalonego od wkładów zgromadzonych na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku, który poprzedzał rok podatkowy).

Prościej będzie przedstawić limity ulgi odsetkowej na konkretnych latach.

 • Inwestycje, które zostały zakończone w latach 2002-2007 – limit wynosi 189 000 zł.
 • Inwestycje, które zostały zakończone w 2008 roku – limit wynosi 212 870 zł.
 • Inwestycje, które zostały zakończone w 2009 roku – limit wynosi 243 460 zł.
 • Inwestycje, które zostały zakończone w 2010 roku – limit wynosi 264 810 zł.
 • Inwestycje, które zostały zakończone w latach 2011-2019 – limit wynosi 325 990 zł.
Sprawdź także:  Ulga rehabilitacyjna 2023 – wszystko, co musisz wiedzieć

Co ważne: w następujących kolejno po sobie latach podatkowych kwota limitu nie może ulec zmniejszeniu.

Ulga odsetkowa – jak obliczyć?

Do obliczenia podatkowej ulgi odsetkowej wymagane jest użycie następującego wzoru:

(limit z roku, w którym została zakończona inwestycja x kwota odsetek)/ wysokość kredytu = ulga odsetkowa

Jak obliczyć ulgę odsetkową? Przykład, który przedstawiony został niżej, powinien ułatwić rachunki.

Przykład

Pan Artur zaciągnął w 2005 roku pożyczkę (kredyt) w wysokości 500 000 zł. Inwestycja, jaką była budowa domu, zakończyła się w 2008 roku – w tym okresie limit zapłaconych odsetek wynosił 212 870 zł. Z kolei w okresie 2008-2021 pan Artur spłacał odsetki od kredytu, odliczając je w ramach ulgi. W 2021 roku spłacił on odsetki w łącznej kwocie 7500 zł. Stąd też rozliczając się z podatków w 2021 roku, może on odliczyć od podstawy opodatkowania:

212 870 zł x 7500 zł / 500 000 zł = 3193,05 zł.

Ulga odsetkowa w PIT – jak ją odliczyć w zeznaniu podatkowym?

Rozliczenie PIT ulgi na kredyt hipoteczny może być dokonane zarówno przez podatników, którzy spłacają kredyt zaciągnięty w latach 2002-2006, jak i przez tych, którzy na spłatę takiego kredytu w późniejszym okresie wzięli kredyt refinansowy i wciąż go regulują.

Jak odliczyć ulgę odsetkową? Dokonuje się tego na jednym z trzech zeznań podatkowych: PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Dodatkowo, chcąc ubiegać się o to odliczenie, do właściwego urzędu skarbowego należy dostarczyć również:

 • PIT-2K – deklarację tę wypełnia się w pierwszym roku korzystania z ulgi odsetkowej,
 • PIT-D – dołączana jest ona do głównego zeznania w każdym kolejnym roku rozliczeniowym, w którym podatnik korzysta z rozliczenia ulgi odsetkowej,
 • potwierdzenie wysokości oraz terminu spłaty odsetek od kredytu.

PIT – ulga odsetkowa a wspólne rozliczanie

Z ulgi odsetkowej można skorzystać m.in. poprzez złożenie jednej, wspólnej deklaracji podatkowej. Warunkiem jest jednak to, by współmałżonkowie razem spłacali kredyt hipoteczny.

W momencie, gdy małżonkowie podlegają pod odrębne opodatkowanie, odliczenie dokonywane jest zgodnie z wnioskami, które zostały zawarte w zeznaniach rocznych:

 • od dochodu każdego z partnerów (w proporcji, która została wskazana we wniosku) lub,
 • od dochodu jednego z partnerów.

Ulga odsetkowa a rozwód

W momencie, gdy w grę wchodzi rozwód, skorzystanie ze wspólnego odliczenia ulgi odsetkowej nie jest możliwe. Jest to skutek zniesienia wspólności majątkowej, przez co niemożliwe jest złożenie jednej deklaracji PIT.

Ulga odsetkowa – kredyt we frankach. Czy można z niej skorzystać?

Jak odliczyć ulgę odsetkową od kredytu zaciągniętego we frankach lub innej obcej walucie? W takim wypadku przed rozliczeniem wysokość odsetek należy przeliczyć na średni kurs polskiego złotego (na podstawie danych NBP) z poprzedniego dnia roboczego.

Rozliczanie się z urzędem bywa ciężkie – zwłaszcza wtedy, gdy nie wiemy, czy przysługują nam jakieś ulgi podatkowe. Jeśli nie wiesz, jak się zabrać do przygotowania rocznej deklaracji, skorzystaj koniecznie z PitBota. Jest to innowacyjna aplikacja do rozliczania PIT przez Internet, dzięki której w kilka minut sporządzisz zeznanie i wyślesz je do właściwego sobie urzędu skarbowego. Bez wychodzenia z domu i stania w kolejce do okienka urzędnika. Przekonaj się, że rozliczanie podatków wcale nie musi być trudne! A jeśli szukasz innych porad bądź na bieżąco z naszym blogiem podatkowym. Zapraszamy!

 

5/5 - (1)