Polski Ład niemal od początku swojego istnienia wprowadził spore poruszenie wśród podatników w całej Polsce. W tym sztandarowym programie przewidzianych zostało wiele nowych odliczeń, dzięki którym tysiące Polaków mogło cieszyć się niższymi podatkami. Niektóre z zaproponowanych rozwiązań okazały się szczególnie korzystne, czego świetnym przykładem jest m.in. ulga na zabytki, która doczekała się potocznej nazwy “Pałacyk +”. Od początku 2023 roku ta ulga podatkowa doczekała się jednak istotnych zmian, przez które obecnie nie gwarantuje już tyle, ile jeszcze rok temu. W dzisiejszym artykule omówimy bliżej tę preferencję i przybliżymy to, co konkretnie się zmieniło. Zachęcamy do dalszej lektury i bycia na bieżąco z tematem ulgi na zabytki w 2023 roku – zespół PitBot.

“Pałacyk plus”, czyli ulga na zabytki

Ulga na zabytki to preferencja, dzięki której członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych będący jednocześnie właścicielami bądź współwłaścicielami zabytków mogą zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe względem polskiego urzędu skarbowego, odliczając od podstawy opodatkowania określone kwoty wydatków zarówno tych związanych z samym zakupem zabytku, jak i tych, które powstały w wyniku przeprowadzanych prac remontowych.

Ulga przeznaczona jest dla podatników rozliczających się za sprawą skali podatkowej, jak i tych, którzy korzystają z podatku liniowego bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Polski Ład a ulga na zabytki. Ile można odliczyć?

Udostępniona w ramach Polskiego Ładu ulga na zabytki umożliwia podatnikom odliczyć od podstawy opodatkowania:

  • 50% kwoty wydatków związanych z wpłatą na fundusz remontowy, a także z przeprowadzanymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi i budowlanymi tyczącymi się zabytku, który wpisany jest do rejestru zabytków bądź ewidencji zabytków,
  • kwoty wydatków nieprzekraczających 500 000 zł związanych z nabyciem obiektu; wysokość ulgi odpowiada liczbie metrów kwadratowych powierzchni użytkowej obiektu pomnożonych przez 500 zł.

“Pierwotna” ulga na zabytki, czyli jakie wydatki można było odliczyć w 2022 roku?

Jeszcze do końca 2022 roku, a więc 31 grudnia 2022, skorzystanie z ulgi na zabytki umożliwiało odliczenie 3 grup wydatków, o których wspomnieliśmy niejako w poprzednim akapicie. Mianowicie:

  • kosztów poniesionych w związku z prowadzonymi pracami: konserwatorskimi, restauratorskimi lub budowlanymi w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków bądź zawartego w ewidencji zabytków,
  • wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni mieszkaniowej,
  • kosztów nabycia zabytku; co ważne jednak: wydatek musiał mieć charakter remontowo-konserwatorski.
Sprawdź także:  Polski Ład: ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników 2022. Czym jest nowe odliczenie podatkowe?

Uwaga: wydatki z pierwszej i drugiej grupy muszą być udokumentowane na fakturze. Taki dokument musi z kolei być sporządzony przez podatnika VAT, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku.

Ograniczenie ulgi na zabytki od 1 stycznia 2023 roku. Co to oznacza dla podatników?

Nowelizacja przepisów podatkowych sprawiła, że obecnie skorzystanie z ulgi na zabytki z Polskiego Ładu stało się mniej atrakcyjne. Dlaczego? Dlatego, że wraz z początkiem nowego roku przestaje być możliwe pomniejszenie podstawy opodatkowania o kwoty wydatków związanych z nabyciem nieruchomości będącej zabytku wpisanego w rejestr zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków. Tak więc obecnie obniżenie podstawy opodatkowania odbyć się może jedynie za sprawą odliczenia wpłat na fundusz remontowy, a także wydatków na pracę konserwatorskie, restauratorskie i budowlane.

To jednak nie koniec zmian dla osób chcących skorzystać z ulgi na zabytki. Odliczenie kosztów na wyżej wymienione prace od tej pory będzie możliwe dopiero po zakończeniu tychże czynności. Co więcej, nie każdy wydatek będzie kwalifikował się do odliczenia. Chcąc uwzględnić dany wydatek w celu obniżenia podstawy opodatkowania, trzeba będzie uzyskać specjalne zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Jakie wydatki nie podlegają odliczeniu?

W tym miejscu warto doprecyzować, jakie wydatki nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi na zabytki z Polskiego Ładu. Są to wydatki, które:

  • nie mieszczą się w zakresie prac oraz robót, które sklasyfikowane zostały przez wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź w zaleceniach konserwatorskich,
  • sfinansowano lub zwrócono podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
  • uwzględnione zostały przez podatnika w ramach korzystania z ulg podatkowych.

Ubieganie się o ulgę na wydatki – z PitBotem to nie takie trudne!

Przepisy podatkowe mają to do siebie, że bardzo szybko (i często) ulegają zmianom. Nie inaczej jest w przypadku ustawy o PIT, której obecny etap legislacyjny może wskazywać, że omawiana w dzisiejszym artykule ulga na wydatki może doczekać się kolejnych ograniczeń. Nie każdy jednak ma czas i chęci do tego, by na bieżąco śledzić nowiny podatkowe – nie oznacza to jednak, że takie osoby muszą rezygnować z preferencyjnych warunków rozliczania.

Sprawdź także:  Ulga na fotowoltaikę – co warto o niej wiedzieć w roku 2023?

Jeśli zaliczasz się do grupy osób, które chcą skorzystać z ulg w danym roku podatkowym, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać, możesz zdać się na naszą aplikację do rozliczania PIT online. PitBot jest prostym w obsłudze programem, za pomocą którego w parę chwil złożysz roczne zeznanie wraz z uwzględnieniem wszelkich odliczeń i ulg. Przetestuj już dziś. Zapraszamy!

5/5 - (1)