Żyjąc w dzisiejszych czasach, bardzo ciężko wyobrazić sobie dzień bez Internetu – dotyczy to nie tylko młodszego pokolenia, ale również nieco starszych osób, którym niestraszne są nowinki technologiczne. Choć dla wielu użytkowników sieć wykorzystywana jest głównie w celach rozrywkowych, nie można zapominać, że Internet jest również narzędziem pracy – zwłaszcza w czasach, w których wiele biznesów przeniosło się do sieci, co jest spowodowane w głównej mierze pandemią. Oczywiście dostęp do Internetu wiąże się z opłatami i choć nie ma w tym nic zaskakującego, warto wiedzieć, że część pieniędzy można odzyskać, rozliczając się z urzędem skarbowym. W jaki sposób? Odpowiedzią jest na to ulga internetowa. Kto może skorzystać z odliczenia? Jaka jest jej wysokość? Jakie dokumenty należy przygotować, aby odliczyć od dochodu wydatki na Internet? O tym w dalszej części artykułu – zapraszamy.

Ulga na Internet – odliczenie znane nie od dziś

Użytkowanie Internetu z roku na rok jest coraz powszechniejsze – opierając się o dane przygotowane przez GUS, 86,7% polskich gospodarstw domowych ma dostęp do sieci. Jeszcze kilkanaście lat temu takie liczby były nie do pomyślenia – dlatego też w 2005 roku została wprowadzona ulga za Internet, która miała zachęcać coraz to większą liczbę osób w Polsce do tego, aby korzystać z nowoczesnych technologii. Czasy jednak się zmieniły – dziś praktycznie nie ma potrzeby przekonywać kogoś do tego, aby skorzystał z dobrodziejstw sieci. Można powiedzieć, że dzisiejsze czasy niejako wymuszają na każdym z nas konieczność bycia online. Niemniej – dziś, tj. w 2023 roku, wciąż można skorzystać z ulgi na Internet, choć nie w takim stopniu, jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

Odliczenie Internetu – kiedy można odliczyć wydatki za sieć?

Mówiąc odliczenie, jedyne co przychodzi na myśl, to roczne zeznanie podatkowe. Nie inaczej jest w przypadku ulgi internetowej, będącej odpisem pozwalającej zmniejszyć zobowiązanie podatkowe.

Na samym początku warto wspomnieć o najistotniejszym fakcie – opłaty za Internet można odliczyć od podatku w dwóch następujących po siebie latach. Innymi słowy – niedopuszczalna jest sytuacja, w której podatnik korzysta z rozliczenia w jednym roku, w następnym robi sobie przerwę, aby w przyszłości znów skorzystać tej bonifikaty. Prościej mówiąc: musi zostać zachowana ciągłość odliczenia, czyli np. w 2021 i 2022 roku.

Ulga internetowa – komu przysługuje? Kto może skorzystać?

Choć bonifikata funkcjonuje już od kilkunastu lat, wciąż nie każdy może odliczyć ulgę od swojego podatku dochodowego. Kto należy do uprzywilejowanej grupy? Przede wszystkim te osoby, które ponoszą koszty związane z użytkowaniem sieci, czyli m.in. ci, którzy widnieją na dowodach uiszczania opłat (np. faktura) czy ci, na których sporządzona została umowa.

Komu przysługuje odliczanie za Internet? Z bonifikaty skorzystają podatnicy, którzy rozliczają dochody za pomocą formularza:

 • PIT-28 – rozliczenie na zadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36 – rozliczenie podatku na podstawie skali podatkowej; co ważne, zastosowanie ulgi za Internet możliwe jest tylko w momencie, gdy wydatki za sieć nie zostały nigdy wcześniej ujęte w kosztach firmowych,
 • PIT-37 – rozliczenie podatku przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.
Sprawdź także:  Ulga rehabilitacyjna 2023 – wszystko, co musisz wiedzieć

Ulga internetowa 2022/2023 – ile zwrotu?

Kolejną istotną kwestią związaną z tą bonifikatą, jest jej wysokość – istnieje bowiem limit. Jeśli chodzi o rok podatkowy 2023 kwota ta maksymalnie wynosi 760 zł na osobę, czyli innymi słowy, zgodnie z prawem podatnik może bez konsekwencji pomniejszyć swój dochód o taką lub mniejszą kwotę. W praktyce wygląda to tyle że jeżeli w ramach korzystanie z Internetu wydatki były mniejsze, osoba musi w deklaracji zamieść dokładne dane – jeśli były wyższe, odliczeniu podlega jedynie wspomniane 760 zł.

Ile faktycznie można odliczyć w ramach ulgi?

Podatnik, który skorzysta z pełnego odliczenia, podstawa opodatkowania zmniejszy się o 760 zł. W stosunku do osoby, która nie zastosuje tej bonifikaty, różnica na rękę wyniesie 134,90 zł (zakładając, że zarówno jeden, jak i drugi podatnik rozlicza się według skali i płaci podatek w wysokości 17,75%). Sumując, dwukrotnie wykorzystanie rok po roku pozwala zaoszczędzić kwotę bliską 300 zł.

Odliczenie Internetu od podatku a inne usługi

Warto pamiętać, że opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet to nie wszystko, co podlega pod ulgę. Często zdarza się, że dostawca sprzedaje Internet w pakiecie z innymi usługami, w tym m.in. telewizją czy telefonem. Co zrobić w takiej sytuacji? Warto pamiętać, że wciąż istnieje możliwość skorzystania z bonifikaty – ważne jednak jest to, aby na rachunku znajdowała się dokładna kwota, jaką ponosi się za dostęp do sieci. Co ważne, w ramach korzystania z ulgi podatkowej nie można odliczyć kwot związanych w ramach instalacji sieci, jej modernizacji, napraw czy obsługi technicznej.

W czasie zawierania umowy warto zadbać, aby na dokumencie był jasny podział na kwotę za sam Internet i resztę usług np. 40 zł za sieć, 50 zł za telewizję, 20 zł za telefon. W przypadku braku takiego podziału sami nie możemy dzielić tej opłaty według własnego uznania np. na pół (40 zł + 50 zł + 20 zł = 110/2 = 55 zł). Brak wyszczególnienia sprawia, że ulga nam nie będzie przysługiwać.

Odliczanie Internetu od podatku a okres płatności

Jeśli chodzi o fakt, za jaki okres była płatność – nie ma potrzeby, aby dowód wskazywał tego typu informację. Ważne jest natomiast, aby w dokumencie widniała data płatności. Warto pamiętać, że odliczenie obejmuje opłaty poniesione w danym roku podatkowym, a nie za usługę samego Internetu w danym roku. W praktyce oznacza to, tyle że płatności dokonanej w 2023 roku za np. grudzień 2022 nie można uwzględnić w deklaracji za rok obecny.

Jak odliczyć Internet od podatku?

Aby móc skorzystać z ulgi internetowej, należy złożyć roczną deklarację podatkową. Zanim jednak o niej pomyślimy, musimy skompletować odpowiednie dokumenty, które są wymagane przez urząd skarbowy. Podstawą w tym wypadku okazują się faktury. Na wydrukach muszą widnieć informacje o kwotach za usługi internetowe oraz dane podatnika, który je opłacał. W przypadku, gdy małżonkowie chcą złożyć wspólne zeznanie, warto być w posiadaniu faktur, na których widnieją dane obu partnerów.

Nie oznacza to jednak, że faktury są jedynymi drukami stanowiącymi potwierdzenie opłat. Katalog druków jest o wiele szerszy – do takowych zaliczyć można m.in. potwierdzenie przelewu bankowego. Niezależnie od tego, o jakim dokumencie mowa – ważne jest to, co się w nim znajduje, czyli:

 • dane identyfikujące kupującego,
 • dane identyfikujące sprzedającego,
 • kwotę zapłaty,
 • rodzaj usługi, jaka została zakupiona.

Skorzystanie z ulg na Internet jako małżeństwo

O czym zostało wspomniane – z ulgi mogą skorzystać osoby rozliczające się samotnie lub wspólnie z partnerem. W obu przypadkach bardzo ważne jest, aby zadbać o poprawność danych. Jest to bardzo ważne z tego względu, że nie można odliczyć wydatków na sieć z faktur wystawionych na osobę trzecią. Małżonkowie tym bardziej muszą dopilnować tego, aby dane obojga widniały na dokumenciew przeciwnym razie z ulgi skorzysta tylko jedna osoba,

Sprawdź także:  Ulga na dziecko (prorodzinna) – komu przysługuje? Ile wynosi w 2023 roku?

Jeśli chodzi o wspólne rozliczenie – dla urzędu skarbowego nie ma znaczenia, w jakim zakresie partnerzy posiadają wspólność majątkową. Jedynym limitem w tym wypadku jest wspomniana wcześniej kwota 760 zł. Dla przykładu: jeśli na fakturze widnieją wydatki rzędu 1000 zł, małżonkowie mogą odliczyć po 500 zł lub jak wolą – jedno 760 zł, drugie zaś 240 zł.

Co ważne – limit przysługuje każdemu z małżonków osobno. W przypadku dwóch osób jest to 760 zł *2, czyli 1520 zł – tyle można łącznie odliczyć od dochodu, stosując ulgę. Przy czym należy pamiętać, że całej tej kwoty nie może odliczyć jeden z małżonków – w tym wypadku górna granica jest niezmienna (760 zł).

Zwrot podatku a ujęcie ulgi w deklaracji

O czym wspomnieliśmy wyżej – ulga musi znaleźć się w rocznej deklaracji podatkowej. Zawarta ona będzie w podstawowym druku PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-28), a także w załączniku PIT/O . Na samym początku należy wypełnić załącznik, a następnie pełną kwotę odliczenia od dochodu przepisać do deklaracji rocznej.

PIT – ulga na Internet. Czego tak dokładnie dotyczy?

Bonifikata, o której dziś mówimy, odnosi się do korzystania z sieci Internet. Z tego tytułu prawo do zastosowania ulgi mają nie tylko ci, którzy korzystają z sieci w miejscu zamieszkania, ale również podatnicy, którzy:

 • posiadają Internet w smartfonie,
 • korzystają z sieci Wi-Fi,
 • korzystają z kafejki internetowej,
 • posiadają przenośny modem, który podłączany jest do laptopa.

Na ten moment nie jest prawnie opisana konieczność udowadniania miejsca, w którym korzysta się z dostępu do sieci. To z kolei również oznacza, że nie istnieje obowiązek wykorzystywania łącza jedynie tam, gdzie na co dzień się mieszka czy też pracuje. Dlatego też zakres ulgi znacznie rozszerza się i jest możliwy tak naprawdę dla każdego, kto spełnia wyżej opisane założenia. Warto jednak być przezornym i potrafić udokumentować wszystko, co związane jest z opłatami za Internet, aby oszczędzić sobie ewentualnych problemów z urzędnikami.

Odliczanie Internetu a działalność gospodarcza

Z ulgi PIT mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą. W przypadku przedsiębiorców istnieją dwie opcje skorzystania z bonifikaty.

 • Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, w której podatnik wykorzystuje Internet w ramach wykonywanej działalności i wlicza go do kosztów firmowych.
 • Druga z kolei określa sytuację podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który jednak wykorzystuje sieć do celów prywatnych, bądź opcjonalnie wykorzystuje ją również w sferze zawodowej, ale nie uwzględnia wydatków w rozliczeniu kosztów firmy.

Co istotne – jedynie drugi przypadek umożliwia wykazać ulgę internetową w rocznej deklaracji podatkowej. Co więcej, jedynie rozliczanie działalności na zasadach ogólnych wedle skali podatkowej lub za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego zezwala na skorzystanie z bonifikaty – pod warunkiem, że wydatki są ponoszone prywatnie.

To z kolei oznacza, że z odliczenia nie skorzystają ci podatnicy, którzy rozliczają firmę za pomocą podatku liniowego lub poprzez kartę podatkową. Zdarzają się jednak sytuacje, w których podatnik oprócz działalności wykazuje również inne źródla dochodów opodatkowanych za pomocą skali. W takim wypadku dochód pochodzący z nich może być obniżony o wartość ulgi internetowej.

Rozliczanie podatku i ulgi za Internet 2022/2023 – z aplikacją lepiej!

Każdy kontakt z urzędem może stresować – zwłaszcza gdy mówimy o rocznych zeznania podatkowych. Niestety, jest to część naszego życia – jeśli pracujemy, musimy wykazać swoje dochody w deklaracji. Podobnie wygląda sprawa z omawianą w dzisiejszym artykule ulgą internetową – należy wiedzieć, kiedy, gdzie i jak ją umieścić w deklaracji, aby oszczędzić sobie ewentualnych telefonów od urzędników. Jak to zrobić? Najlepiej za pomocą PitBota, czyli nowoczesnej aplikacji do rozliczeń podatkowych w Polsce. Dzięki programowi przygotujesz deklarację w parę chwil a w razie potrzeby otrzymasz niezbędną pomoc wykwalifikowanych księgowych i doradców podatkowych.

5/5 - (2)