Nowy Polski Ład od początku roku wprowadził wiele zmian w obecnie obowiązującym systemie podatkowym. Wśród nich nie zabrakło nowości w postaci dodatkowych odliczeń podatkowych. Jedną z nich jest tzw. ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, będąca rozszerzeniem funkcjonującej od kilku lat ulgi B+R. W dzisiejszym artykule skupimy się na najważniejszych kwestiach dotyczących tego odliczenia i odpowiemy sobie na pytania: czym jest ulga na innowacyjnych pracowników, kto może z niej skorzystać i na jakich warunkach oraz jak można się o nią ubiegać. Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu, w którym znajdują się aktualne informacje dotyczące nowej ulgi podatkowej w Polsce.

Na wstępie: parę słów o uldze B+R

Zanim zaczniemy mówić o uldze na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, przypomnijmy sobie, czym jest ulga B+R, co pozwoli nam lepiej wejść w temat nowego odliczenia.

Mianowicie – ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) jest bonifikatą podatkową, dzięki której przedsiębiorcy prowadzący tego typu przedsiębiorstwo mogą odliczyć od podstawy opodatkowania określone koszty kwalifikowane (koszty uzyskania przychodów poniesionych na działalność) w rocznym zeznaniu podatkowym.

Co ważne w uldze B+R: kwota odliczenia w danym roku podatkowym nie może być wyższa niż kwota dochodu uzyskanego przez podatnika z prowadzonej działalności. Co więcej, z odliczenia nie można skorzystać w roku podatkowym, w którym poniosło się stratę. W takim przypadku podatnik dokonuje odliczenia w następnych latach (przez maksymalnie 6 lat), licząc je od roku, w którym przedsiębiorca skorzystał z tego prawa.

Chcesz wiedzieć więcej o uldze B+R? Przeczytaj nasz poprzedni wpis.

Ulga badawczo-rozwojowa 2022/2023 – najważniejsze informacje o odliczeniu B+R w Polsce

Ulga na innowacyjnych pracowników – kto skorzysta?

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają ludzi do jej wykonywania. Warto mieć na uwadze, że wytworzenie własności intelektualnej, do której zaliczyć możemy m.in. patenty, wymaga zatrudnienia osób o wysokich kompetencjach. Dlatego też polski system podatkowy chce wspierać podatników, którzy muszą liczyć się nieraz z wysokimi kosztami wynagrodzeń wykwalifikowanych pracowników.

Sprawdź także:  Odliczenie Internetu od podatku – ulga na Internet 2023

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników – czym konkretnie jest i jakie zmiany wnosi?

Jak wspomnieliśmy na wstępie – do zrozumienia istoty ulgi na innowacyjnych pracowników potrzebne było zaznajomienie się z podstawowymi założeniami ulgi B+R. W tym miejscu możemy przejść do sedna, czyli czym dokładnie jest nowe odliczenie wprowadzone w ramach Nowego Polskiego Ładu, a także jakie zmiany wprowadza w życie dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Warto wiedzieć, że zgodnie z nowo dodanym art. 26eb ustawy PIT podatnik, który jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i ponosi w ciągu roku podatkowego stratę lub osiąga dochód, który jest niższy od kwoty przysługującego mu odliczenia w danym roku podatkowym (opisanego w art. 26e), może skorzystać z pomniejszenia kwoty zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowany podatek dochodowy.

Mówiąc prościej – z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników mogą skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy co miesiąc potrącają wynagrodzenie swoim pracownikom na poczet podatku dochodowego. Zastosowanie ulgi następuje w momencie wpłacania zaliczek do urzędu skarbowego.

Wysokość ulgi na innowacyjnych pracowników 2023

Zgodnie z powyższym przedsiębiorcy mogą pomniejszyć kwotę zaliczek o:

 • iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej, czyli 12%, a także nieodliczonego odliczenia w ramach ulgi badawczo-rozwojowej (pod warunkiem, że podatnik rozlicza się według skali podatkowej),
 • 19% nieodliczonego odliczenia (w przypadku, gdy podatnik korzysta z opodatkowania podatkiem liniowym).

Ulga na pracowników innowacyjnych a podstawa zatrudnienia

Zgodnie z ustawą, powyższy mechanizm pozwala skorzystać z odliczenia zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy (przychodów) pobranych od dochodów osób fizycznych z tytułu:

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • praw autorskich,
 • umowy zlecenia,
 • umowy o dzieło.

Odliczenie zaliczek na innowacyjnych pracowników a zakres obowiązków pracy

Ważnym aspektem, który decyduje o prawie do skorzystania z ulgi, jest również zakres obowiązków pracy innowacyjnych pracowników. Przepisy jasno mówią, że są to osoby:

 • które są bezpośrednio zaangażowani w działalność B+R prowadzoną przez podatnika,
 • których czas pracy:
 • przeznaczony jest na działalność badawczo-rozwojową w co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w danym miesiącu,
 • przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło w danym miesiącu w całości czasu przeznaczonego wynosi co najmniej 50%.
Sprawdź także:  Ulga dla młodych 2023 – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Mówiąc prościej: ważne jest, aby ponad połowa czasu pracy zatrudnionego pracownika dotyczyła bezpośrednia prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Jak skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników? Jakie są zasady dokonywania odliczenia?

Uprawnienie do skorzystania z odliczenia przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złożył swoją deklarację, w której rozliczył dochody z prowadzonej działalności gospodarczej. Prawo do korzystania z ulgi obowiązuje do końca roku podatkowego.

Dla przykładu: składając CIT w kwietniu 2023 roku, podatnik może skorzystać z mechanizmu odliczenia do końca grudnia 2023 roku. Zakładając, że w danym roku podatkowym wystąpi u niego strata podatkowa lub ulga B+R będzie wyższa od podstawy opodatkowania, podatnik powinien czym prędzej złożyć deklarację CIT. Taki zabieg pozwoli uwzględnić w uldze na innowacyjnych jak największą ilość miesięcy.

Kto nie skorzysta z ulgi na innowacyjnych?

Warto wiedzieć, że nie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność badawczo-rozwojową i zatrudniający pracowników do jej wykonywania będzie mógł skorzystać z odliczenia. Wyżej opisane przepisy nie mają zastosowaniu w odniesieniu do:

 • płatników mających status zakładów pracy chronionej, czyli osób zatrudniających osoby o wyższym stopniu niepełnosprawności,
 • płatników, którzy utracili wyżej opisany status w okresie ostatnich pięciu lat,
 • podatników, którzy mogą liczyć na zwrot podatku z tytułu poniesionej straty lub osiągnięcia dochodu niższego od kwoty przysługującego im odliczenia w pierwszym roku prowadzenia działalności.

Ulga na innowacyjnych pracowników – podsumowanie

Jak można wywnioskować z artykułu, ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników jest swoistym rozszerzeniem ulgi B+R. Dzięki niej przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zatrudniają pracowników, mogą skorzystać z odliczenia na podstawie określonych tytułów prawnych.

Ulga ta nie występuje w formie zwrotupolega ona na pomniejszaniu kwot zaliczek pobieranych przez płatnika i przekazywanych co miesiąc na rachunek urzędu skarbowego.

Ulga jest formą pomocy dla tych podatników, którzy nie mogą w danym roku podatkowym skorzystać z odliczenia w rocznej deklaracji w ramach ulgi B+R, czego efektem jest poniesiona strata podatkowa lub uzyskany dochód, który jest niższy od kwoty odliczenia.

Potrzebujesz pomocy z wypełnianiem deklaracji? Nie wiesz, jak ubiegać się o nową ulgę na innowacyjnych pracowników? W takim razie skorzystaj z Pitbota – nowoczesnej aplikacji do rozliczania PITów przez Internet. Nasz program pozwoli Ci w szybki, bezpieczny i łatwy sposób przygotować deklarację – a wszystko to w kilkanaście minut. Zapraszamy do przetestowania już dziś.

5/5 - (4)