Choć nikt z nas nie lubi być „na minusie”, tak warto wiedzieć, że są sytuacje, w których takie pojęcie nie oznacza problemów finansowych. Czymś takim jest strata podatkowa, czyli nadwyżka kosztów w prowadzonej działalności gospodarczej w stosunku do osiąganych przychodów. Jest to stan rzeczy, który może wynikać m.in. z poczynionych inwestycji na rzecz rozwoju firmy w danym roku. W polskim systemie podatkowym istnieje możliwość odliczenia straty podatkowej, gdzie od 2020 roku odbywa się to na nowych zasadach, które są korzystniejsze dla przedsiębiorców, niż miało to miejsce w latach ubiegłych.

Co to jest strata podatkowa? Jak wygląda rozliczenie straty podatkowej? Czy można dokonać odliczenia z poprzednich lat? O najważniejszych aspektach tego tematu mówimy w dalszej części dzisiejszego artykułu. Życzymy miłej i udanej lektury – zespół PitBot.

Co to jest strata podatkowa?

Zanim przejdziemy do tego, jak wygląda rozliczanie straty podatkowej, wyjaśnijmy sobie w skrócie, czym ona konkretnie jest. O stracie możemy powiedzieć wtedy, gdy koszty uzyskania przychodu przekraczają w danym roku podatkowym sumę przychodów. W takiej sytuacji podatnik powinien wykazać w rocznej deklaracji podatkowej stratę – warto wiedzieć, że nie jest ona obojętna podatkowo.

Jak wygląda rozliczenie straty podatkowej w ciągu roku? Czy trzeba ją ująć w zeznaniu rocznym?

Podatnik może wybrać, w jaki sposób ma wyglądać rozliczenie straty podatkowej – miesięcznie, pod warunkiem że będzie w tych okresach wykazywał dochód, bądź rocznie

O ile taka osoba wybrała drugi sposób rozliczania, a w jednym miesiącu występuje strata, a w drugim dochód, deficyt obliczany jest na bieżąco – podatek opłacany jest w stosunku rocznym, dlatego też miesięczna „strata” wpływa na zaliczki za następny okres rozliczeniowy). Co ważne jednak – taki przypadek nie oznacza, że takową „stratę miesięczną” wykazuje się w rocznej deklaracji podatkowej.

Strata na koniec roku podatkowego, czyli kiedy należy ją uwzględnić w rocznym zeznaniu PIT

Kiedy więc uwzględnić stratę podatkową w deklaracji PIT? W momencie, gdy w stosunku rocznym występuje nadwyżka kosztów nad przychodami. Warto wiedzieć, że na stratę składa się również różnica pomiędzy kosztami a przychodami, gdzie miesięcznie różnice są rozliczane w sposób stopniowy. Odbywa się to w ramach tego samego roku podatkowego, stąd też na koniec roku może okazać się, że podatnik wykaże w rocznym zeznaniu dochód – a nie jak zakładał – stratę (na taki stan rzeczy wpłynąć może osiągnięty w kolejnych miesiącach przychód).

Sprawdź także:  Darowizna samochodu a podatek i Urząd Skarbowy

Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych – maksymalnie przez 5 lat

Jak rozliczyć stratę podatkową z lat ubiegłych? Warto wiedzieć, że możliwe jest to przez maksymalnie 5 następujących po sobie lat podatkowych. Oznacza to tyle, że jeżeli podatnik w tym czasie nie rozliczy straty, część, która nie została odliczona, nie będzie mogła być już uwzględniona w deklaracji podatkowej za kolejne lata. 

Co ważne: w każdym z tych pięciu lat możemy rozliczyć maksymalnie do 50% wykazanej straty. Oznacza to tyle, że podatnik jest w stanie rozliczyć stratę najkrócej przez 2 lata, a najdłużej przez 5 lat po roku, w którym została wykazana.

Jak to wygląda w rzeczywistości? Najlepiej pokazać to na przykładach.

Przykład 1.

Pani Agnieszka poniosła w 2017 roku stratę podatkową w wysokości 5000 zł. Postanawia rozliczać ją przez kolejne 5 lat podatkowych, czyli 1000 zł/rok podatkowy.

2019 2020 2021 2022 2023
Dochód 1200 zł 1000 zł 1300 zł 2000 zł 1000 zł
Kwota odliczenia straty 1000 zł 1000 zł 1000 zł 1000 zł 1000 zł
Dochód podlegający opodatkowaniu 200 zł 0 zł 300 zł 1100 zł 0 zł
Kwota straty do rozliczenia w kolejnych latach 4000 zł 3000 zł 2000 zł 1000 zł 0 zł

Przykład 2. 

Pan Mateusz poniósł stratę w 2017 w takiej samej wysokości, jak Pani Agnieszka, czyli 5000 zł. Zdecydował się on jednak rozliczyć ją nie w ciągu 5 lat, a 2 wybranych przez siebie latach podatkowych w wysokości 50% straty, czyli po 2500 zł.

2019 2020 2021 2022
Dochód 0 zł 3200 zł 2300 zł 5800 zł
Kwota odliczenia straty 0 zł 2500 zł 0 zł 2500 zł
Dochód podlegający opodatkowaniu 0 zł 700 zł 2300 zł 3300 zł
Kwota straty do rozliczenia w kolejnych latach 5000 zł 2500 zł 2500 zł 0 zł

Rozliczanie strat podatkowych 2020, 2021, 2022 a źródła przychodów

Mówiąc o rozliczeniu straty podatkowej, warto mieć świadomość, że rozliczana jest ona wyłącznie w ramach źródła przychodów. W praktyce oznacza to tyle, że w przypadku, gdy jako podatnicy posiadamy kilka dróg zarobkowania i z jednej z nich uzyskamy dochód, a z drugiej zaś stratę – tych kwot nie możemy ze sobą łączyć.

O jakich źródłach uzyskania przychodów mowa? Wedle ustawy o podatku dochodowym do takowych zalicza się:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • stosunek pracy, stosunek służbowy,
 • najem i podnajem,
 • dzierżawa i poddzierżawa,
 • inna umowa o charakterze zbliżonym do najmu/dzierżawy,
 • kapitały pieniężne,
 • prawa majątkowe, w tym odpłatne ich zbycie.
Sprawdź także:  Błąd statusu e-deklaracji PIT 414

Jednorazowe rozliczenie straty podatkowej od 2019 roku

Zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od 2019 roku mogą rozliczać stratę podatkową na nowych zasadach, a mianowicie: mają możliwość jednorazowego odliczenia deficytu podatkowego do maksymalnej wysokości 5 000 000 zł.

Każda nadwyżka tej kwoty rozliczana jest na zasadach, które uwzględniają maksymalne odliczenie (50% straty w jednym roku). W tym miejscu również warto przytoczyć przykład, aby lepiej zrozumieć zasady odliczania straty podatkowej z lat ubiegłych.

Przykład

Przedsiębiorstwo pana Wojciecha w 2019 roku zanotowało stratę w wysokości 7 000 000 zł. Panu Wojciechowi przysługuje prawo odliczenia straty podatkowej w kolejnych kilku latach. Ze względu na swoje dochody pan Wojciech postanowił rozliczyć ją w ciągu trzech lat – w pierwszym z nich w najwyższej możliwej kwocie (5 000 000 zł) oraz dwóch kolejnych po 1 000 000 zł.

2021  2022 2023
Dochód 10 000 000 zł 1 000 000 zł 2 000 000 zł
Kwota odliczenia straty 5 000 000 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł
Dochód podlegający opodatkowaniu 0 zł  0 zł 1 000 000 zł
Kwota straty do rozliczenia w kolejnych latach 1 000 000 zł 1 000 000 zł 0 zł

Strata podatkowa a podatek dochodowy – kiedy nie można odliczyć straty?

Warto wiedzieć, że rozliczenie straty podatkowej PIT nie zawsze jest możliwe. O jakich przypadkach mowa? 

 • Odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części bądź udziału w nieruchomości, spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu użytkowego, mieszkalnego, a także prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkanowiej, prawa wieczystego, użytkowania gruntów.
 • Odpłatne zbycie walut wirtualnych.
 • Uzyskiwania przychodów ze źródeł, z których dochody są zwolnione z podatku dochodowego.
 • Niezrealizowanie zysków, o których mowa jest w art. 30da Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. Exit Tax).

Przeczytaj również: Exit Tax, czyli podatek od wyjścia – wszystko, co warto o nim wiedzieć

Jeśli chodzi o podatników CIT, nie mogą oni skorzystać z odliczenia straty podatkowej w momencie, gdy dotyczy ona sprzedaży wirtualnych walut.

 

Zainteresował Cię temat? Jeśli tak to z tego miejsca chcemy zachęcić Cię do regularnego odwiedzania naszego bloga podatkowego, na którym publikujemy eksperckie tematy pisane językiem, który ułatwi rozumienie szeroko pojętego systemu podatkowego. A jeśli zbliża się termin dostarczenia deklaracji do Urzędu Skarbowego i nie wiesz, jak się do tego zabrać, skorzystaj już dziś z PitBota. Jest to nowoczesna aplikacja do rozliczania PIT online, dzięki której w kilkanaście minut przygotujesz deklarację i dostarczysz ją do wybranego urzędu – serdecznie zapraszamy!

5/5 - (1)