Każdy obywatel Polski ma obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego. Wyróżnić możemy wiele zeznań podatkowych, a to, co je różni, to przede wszystkim rodzaj osiąganego dochodu, a także jego źródło. Jak się okazuje, blisko 82% podatników rozlicza deklarację PIT-37. Wypełniają go m.in. emeryci czy też osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Czym różni się PIT-36 od 37? Kto składa PIT-36 i 37? Jakie dane powinny zawierać te dokumenty? Zapraszamy do lektury!

Deklaracja PIT-37 – dla kogo?

PIT-36 i 37 – dla kogo przeznaczone są te dokumenty? Czym się różni PIT-36 od 37? To tylko przykłady pytań, jakie każdego roku zadaje sobie wiele osób chcących rozliczyć się z Urzędem Skarbowym w Polsce.

Zacznijmy od formularza PIT-37, bo to właśnie za pośrednictwem tej deklaracji rozlicza się zdecydowana większość podatników. Dla kogo PIT-37? Przede wszystkim dla osób, których wynagrodzenie pochodzi z:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej,
 • stypendiów naukowych,
 • zasiłków pieniężnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • emerytur, rent krajowych,
 • zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
 • praw autorskich i majątkowych,
 • rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,
 • osobiście wykonywanej działalności, są to umowy zlecenia, kontrakty menedżerskie, obowiązków społecznych i sportowych, zasiadania w radach nadzorczych,
 • Funduszu Pracy,
 • Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • pracy wykonywanej jako osoba skazana lub aresztowana,
 • umów aktywacyjnych.

Deklaracja PIT-37 – kogo dotyczy jeszcze? Między innymi tych, którzy nie są zobowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci, oraz tych, którzy nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

PIT-36 – dla kogo? Kto powinien wypełnić?

PIT-36 i 37 to najczęściej składane deklaracje podatkowe. Wiesz już, kogo dotyczy PIT-37, zatem przejdźmy do drugiego dokumentu. Dla kogo jest PIT-36? Dla osób, które:

 • uzyskały przychód z zagranicznych źródeł, bez pośrednictwa polskich płatników,
 • uzyskały przychód ze źródeł krajowych, przy samodzielnym opłacaniu zaliczki na podatek,
 • uzyskały przychód z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy,
 • uzyskały przychód z innych źródeł, opodatkowanych na zasadach ogólnych, przy skali podstawowej,
 • prowadziły działalność gospodarczą pozarolniczą na zasadach ogólnych, przy skali podatkowej,
 • prowadziły działy specjalne produkcji rolnej na zasadach ogólnych.

Znasz już podstawowe różnice między PIT-36 a 37. Co ważne, każdy podatnik ma możliwość wypełnienia takiego dokumentu wraz z małżonkiem, jednak wówczas należy spełnić kilka warunków. Jest to trwanie w związku małżeńskim przez cały rok, za który składane jest zeznanie, a także wspólnota majątkowa. PIT-36 przeznaczony jest także dla osób, które samotnie wychowują dziecko, pod warunkiem, iż nie ukończyło 18. roku życia lub ma nie więcej niż 25 lat i jest w trakcie nauki.

PIT-36 a 37 jakie ulgi przysługują podatnikom?

Różnice między PIT-36 a PIT-37 dotyczą także ulg, które przysługują podatnikom. Standardowe bonifikaty w przypadku podatników składających PIT-36 to przede wszystkim:

 • ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć koszty, które zostały przeznaczone na cele rehabilitacyjne oraz inne, które mają związek z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,
 • ulga odsetkowa pozwala odliczyć koszty naliczone z tytułu kredytu zaciągniętego na realizację własnych celów mieszkaniowych,
 • ulga internetowa pozwala odliczyć koszty związane z korzystaniem z sieci, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i kafejce internetowej oraz innych miejscach,
 • ulga honorowanego krwiodawcy — pozwala odliczyć ekwiwalent za krew, który przysługiwałby dawcy,
 • ulga za wpłaty na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) pozwala odliczyć wpłatę na konto każdej osobie, która zasiliła swój rachunek w poprzednim roku kalendarzowym,
 • ulga prorodzinna pozwala odliczyć koszty z tytułu narodzin dziecka.
Sprawdź także:  Egzekucja z urzędu skarbowego – czym jest i jak się przed nią bronić?

Wiesz już, dla kogo przeznaczony jest PIT-36 oraz jakie ulgi przysługują podatnikom. Jak zatem to wygląda w przypadku drugiego dokumentu? Wśród dostępnych upustów jest:

 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga internetowa,
 • ulga prorodzinna,
 • ulga honorowanego krwiodawcy,
 • ulga za wpłaty na IKZE,
 • ulga termomodernizacyjna — pozwala odliczyć koszty związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • ulga samochodowa — pozwala odliczyć koszty związane z utrzymaniem samochodu osobowego, a także jego przystosowaniem,
 • ulga abolicyjna przeznaczona dla podatników, którzy uzyskali przychód za granicą, w kraju, w którym stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia podatku.

Ponadto możliwe jest także odliczanie podatku od darowizn przeznaczonych na cele kultu religijnego, cele charytatywno-opiekuńcze kościołów, cele walki z COVID-19, a także darowizn sprzętu komputerowego.

Wspólne rozliczenie małżonków PIT-36 czy 37?

Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe zarówno w przypadku deklaracji PIT-36, jak i 37. To rozwiązanie jest korzystniejsze niż osobne składanie zeznania podatkowego, zwłaszcza wtedy, gdy jedna z osób nie uzyskuje dochodów lub mieszczą się one w pierwszej skali podatkowej do 85 528 zł.

PIT-36 a PIT-37 który dokument wybrać do wspólnego rozliczenia? W przypadku gdy małżonkowie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, dzieło czy zlecenie – powinna to być deklaracja PIT-37.

Z kolei gdy przynajmniej jeden z małżonków rozlicza dochody uzyskane z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też uzyskuje przychód bez pośrednictwa polskich płatników należy złożyć formularz PIT-36.

Niezależnie jednak od tego, czy będzie to PIT-36, czy PIT-37, małżeństwo musi spełnić kilka następujących warunków, o których wspomniano już wyżej to pozostawianie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy oraz istnienie wspólności majątkowej małżeństwa.

PIT-36 a 37 do kiedy należy złożyć i zapłacić?

Wytłumaczyliśmy już, kto wypełnia PIT-36, a kto 37, przejdźmy jednak do terminów, które obowiązują podatników. Kiedy PIT-36, a kiedy PIT-37? A może w termin jest ten sam w przypadku obydwu porównywanych dokumentów? Tak jest! Podatnicy mają obowiązek złożyć PIT-36 i 37 w terminie od 15 lutego 2023 r. do 2 maja 2023 r. Data ta jest jednak wyjątkiem standardowo podatnicy mają czas do ostatniego dnia kwietnia – w 2023 roku jednak ten dzień jest dniem wolnym od pracy (niedziela), stąd też termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy, czyli wspomniany drugi dzień maja (1 maja jest dniem świątecznym).

Termin płatności podatku jest ten sam. Nieuregulowanie płatności w terminie staje się zaległością podatkową, a każdy dzień zwłoki będzie wiązał się z dodatkowymi odsetkami. W roku 2022 i 2023 stawka odsetek podatkowych wynosi 8% w skali roku, jednak w przypadku deklaracji PIT, przez pierwsze 6 miesięcy od terminu złożenia dokumentu odsetki naliczają się w obniżonej wartości 4%.

Błąd w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 – co wtedy?

Jeśli z kolei pomylisz się i umieścisz w formularzu nieprawdziwe informacje, lub co gorsza złożysz nieodpowiednie zeznanie, niezbędne jest dokonanie korekty deklaracji. Warto również dodać, iż jeśli kwoty z korygowanego zeznania różnią się od pierwotnych i to na Twoją niekorzyść ponownie występuje zaległość podatkowa i jesteś zobowiązany uiścić nie tylko różnicę tych kwot, ale także i odsetki, które przez ten czas się cały czas naliczały. Korekty można składać tak długo, aż nie wystąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego. W przypadku zeznania PIT-37 jest to 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Sprawdź także:  Umowa o dzieło a podatek dochodowy i rozliczenie PIT. To musisz wiedzieć

Złożenie zeznania PIT-36 i PIT-37

Deklaracje PIT-36 i PIT-37 możesz składać na kilka różnych sposobów. Mowa tu przede wszystkim o metodzie tradycyjnej, czyli nadaniu pocztowym. Należy tego dokonać przesyłką poleconą. W przypadku jakichkolwiek problemów potwierdzenie nadania może okazać się przydatne. Roczne zeznanie można również złożyć stacjonarnie np. w Urzędzie Skarbowym. W takiej sytuacji warto dopilnować, by urzędnik przybił na kopii zeznania stempel z datownikiem, który ponownie będzie potwierdzeniem złożenia dokumentu w terminie.

Deklaracja PIT-36 i 37 – gdzie jeszcze można ją złożyć?

Inne miejsca, w których możliwe jest złożenie deklaracji to przede wszystkim polski urząd konsularny. Żołnierze mogą składać PIT-36 i 37 w dowództwie jednostki wojskowej, członkowie załogi statku morskiego kapitanowi, osoby pozbawione wolności w administracji zakładu karnego, a z kolei osoby aresztowane w administracji aresztu śledczego. Ostatnią i zdecydowanie najczęściej wybieraną metodą jest wysyłka elektroniczna, czyli złożenie tzw. e-deklaracji. W takim przypadku potwierdzenie stanowi Urzędowe Poświadczenie Odbioru. E-deklarację można złożyć na kilka różnych sposobów, np. korzystając z dostępnych programów jak np. aplikacja do rozliczeń podatkowych w Polsce PitBot.

Różnic między PIT-36 a 37 jest wiele, jednak dotyczą one głównie osób, dla których są przeznaczone oraz dostępnych ulg. Terminy oraz sposoby składania tych dokumentów wyglądają dokładnie tak samo.

PIT 36 i 37 wymagane informacje i dokumenty

Ze względu na to, iż dokumenty te przeznaczone są dla innych osób, różnice pomiędzy PIT-36 a 37 będą dotyczyć także informacji zawartych w zeznaniach. Podstawowe informacje, które należy zawrzeć w obydwu dokumentach to przede wszystkim:

 • imię i nazwisko podatnika,
 • adres zamieszkania i zameldowania,
 • imię i nazwisko małżonki i dzieci, a także ich adresy,
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu,
 • miejsce i cel składania zeznania.

W formularzach należy odpowiedzieć na szereg pytań, które mają związek z osiągniętym przychodem i stratami podatnika, ale także przychodem i stratami małżonka. To kolejna różnica między PIT-36 i 37 pytania te będą się różnić w zależności od składanej deklaracji.

Jeśli z kolei chodzi o dokumenty, które należy załączyć do deklaracji, dotyczą one przede wszystkim ulg, z których skorzysta podatnik. Przykładowo rozliczając darowizny za pożytek publiczny, czy też oddaną krew niezbędne jest dołączenie zaświadczenia z punktu pobrań, a także dokumentu potwierdzającego, kto, komu i ile podarował, a także oświadczenie przyjęcia darowizny. W przypadku rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej sprawa jest bardziej skomplikowana, a dodatkowych dokumentów jest znacznie więcej. Należy okazać fakturę za leki, zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ich stosowania, potwierdzenie stopnia niepełnosprawności, czy też inne dokumenty, które poświadczają konkretne wydatki.

Mamy nadzieję, że wiesz już, jaki PIT dla kogo jest przeznaczony, oraz jaki dokument powinieneś złożyć w urzędzie. Wiedza ta pozwoli Ci uniknąć ewentualnych pomyłek, które, choć nie są groźne, mogą zabrać Ci sporą ilość czasu. A jeżeli wciąż masz wątpliwości, skorzystaj z PitBota, w którym otrzymasz fachową pomoc przy rozliczeniach podatkowych – zapraszamy!

5/5 - (1)