Końcówka roku to doskonała okazja do tego, by pomówić o zmianach podatkowych, które zaczną obowiązywać od początku nowego – w tym wypadku – 2023 roku. Polscy podatnicy od 1 stycznia 2023 r. muszą bowiem nastawić się na modyfikację przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), osób prawnych (CIT) oraz od towaru i usług (VAT). Co więcej, zmiany w systemie podatkowym dotkną również zasad naliczania kwoty wolnej od podatku czy wysokości składek ZUS. Zachęcamy do dalszej lektury wpisu, w którym omawiamy najważniejsze zmiany podatkowe w 2023 roku – zespół PitBot.

Lista zmian podatkowych w 2023 roku – na co musimy się przygotować?

System podatkowy w Polsce nie należy do najprostszych – samo jego rozumienie jest dodatkowo utrudnione przez różne modyfikacje przepisów, z którymi najczęściej musimy mierzyć się na początku każdego roku. Nasz zespół postanowił nieco ułatwić zrozumienie nowych regulacji – poniżej znajduje się lista najważniejszych zmian w przepisach podatkowych, które zaczną obowiązywać od 2023 roku.

Skala opodatkowania przychodu – z 17% na 12%

Zacznijmy od zmiany, która de facto weszła w życie w połowie 2022 roku, czyli wysokości stawki w pierwszym progu podatkowym. Do czerwca ubiegłego roku wynosiła ona bowiem 17% – z kolei 1 lipca nastąpiła aktualizacja przepisów, przez co została ona obniżona do 12%. Stawka ta będzie obowiązywać również w 2023 roku.

Opodatkowanie 12% tyczy się zarobków do 120 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty skala automatycznie przechodzi na 32% podatku. Poniżej sposób funkcjonowania skali podatkowej 2023.

 • Zarobki do 120 000 zł12% podatku minus 3600 zł (30 000 zł x 12%; jest to kwota zmniejszająca podatek wynosząca w 2023 roku 30 000 zł).
 • Zarobki przekraczające 120 000 zł 32% podatku (od nadwyżki 120 000 zł) plus 10 800 zł.

Nowy-stary VAT, czyli powrót do wyższej stawki podatku od towarów i usług

Kolejną na liście zmianą, która w praktyce nie jest nowością, jest powrót do podstawowej stawki VAT. W ramach wsparcia ze strony rządu Polacy mogli cieszyć się mniejszym opodatkowaniem towarów i usług, które w “normalnych warunkach” wynosiło 23%. W wyniku wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej w ramach Polskiego Ładu obniżka nastąpiła o 15 punktów procentowych, a więc do 8%.

Od 1 stycznia 2023 roku stawka VAT znów będzie wynosić 23% – co ważne jednak: nie będzie tyczyła się to żywności – rząd planuje przedłużyć tarczę antyinflacyjną na produkty spożywcze. Zmiana jednak obejmie m.in. nośniki energii: prąd, gaz ziemny, ciepło systemowe.

Zmiany podatkowe w PIT 2023 a zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku

Od nowego roku osoby posiadające więcej niż jeden stosunek pracy, mogą niejako z większą swobodą ustalić zasady naliczania kwoty wolnej od podatku, które są zależne od liczby pracodawców. Podatnicy będą mogli złożyć (PIT-2) nie do jednego, ale nawet do trzech płatników (pracodawców), w którym mogą wskazać, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki na PIT. Jak to wygląda w praktyce?

 • O 1/12 kwoty – w przypadku jednego płatnika.
 • O 1/24 kwoty – w przypadku dwóch płatników.
 • O 1/36 kwoty – w przypadku trzech płatników.

W praktyce oznacza to, tyle że dostarczenie deklaracji do pracodawcy umożliwi otrzymanie środków potrącanych na poczet zaliczki na podatek wcześniej, aniżeli na koniec roku podatkowego (w chwili rozliczania się z urzędem skarbowym). W praktyce oznacza to, że dzięki PIT-2 pracownik będzie mógł co miesiąc otrzymywać maksymalnie do 300 zł miesięcznie. W przypadku “rozbicia” na większą ilość płatników będzie to 150 zł lub 100 zł (zgodnie z powyższym wypunktowaniem). Analogicznie: jeżeli pracownik nie dostarczy oświadczenia, otrzyma całość (3600 zł) po zakończonym roku podatkowym.

Sprawdź także:  Progi podatkowe w Polsce 2023

Od 2023 roku obowiązywać będzie nowy wzór formularza PIT-2. Oprócz tego, o czym wspomnieliśmy wyżej (możliwość wskazania do 3 płatników), druk ten przystosowany będzie również dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenie – w poprzednim roku przeznaczony był on jedynie dla “etatowców.

Najem prywatny w 2023 roku – brak możliwości opodatkowania na zasadach ogólnych

Od początku 2023 roku zmieni się również podstawa opodatkowania najmu prywatnego, czyli wynajmu nieruchomości poza prowadzoną działalnością gospodarczą.

Mówiąc dokładniej: zmiana tyczy się zasad opodatkowania przychodów z tytułu najmu – do tej pory można było skorzystać ze skali podatkowej (czyli naliczenia podatku na zasadach ogólnych). Od nowego roku możliwe to będzie za sprawą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z tym roczny przychód z prywatnego najmu opodatkowany będzie stawką 8,5% bądź 12,5% (dla nadwyżki 100 000 zł przychodu).

Co ważne: podatnicy nie będą mogli skorzystać z pomniejszenia za sprawą kosztów uzyskania przychodów związanych z wynajmem mieszkań. W praktyce oznacza to, że nie odliczą oni np. odpisów amortyzacyjnych, wydatków związanych z remontem czy odsetek od kredytu hipotecznego.

Podatkowe zmiany w 2023 roku: koniec z amortyzacją lokali mieszkalnych

Pozostając w sprawach najmu, warto dodać, że zmiany w podatkach, które zaczną obowiązywać w 2023 roku, tyczą się również wynajmu mieszkań w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Takie osoby od nowego roku nie będą mogły amortyzować lokali, co w praktyce oznacza koniec z zaliczaniem odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów. Wyłączenie tego prawa odnosi się do najmu:

 • lokali i budynków mieszkalnych,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej służącego prowadzeniu działalności.

Oprócz tego zmiany obejmują również wydzierżawienie lub wynajem lokali przez podatników PIT oraz CIT.

Estoński CIT 2023

Pojęcie Estońskiego CIT figuruje w polskim prawie od 2021 roku. Jest to uproszczona nazwa ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, będącego nowoczesną formą opodatkowania, która w założeniu ma maksymalnie upraszczać formalności podczas rozliczania się z podatków (obowiązek podatkowy w powstaje w momencie dystrybucji zysku). Innymi słowy: model ten zakłada, że podatnicy nie muszą uiszczać podatku CIT tak długo, póki zysk zostaje w przedsiębiorstwie i jest przeznaczany na inwestycje związane z działaniem firmy.

Estoński CIT w 2023 r. doczeka się jednak trzech zmian.

 • W nowym roku wejdzie w życie nowy termin dla podatników, którzy będą zobowiązani poinformować US o chęci skorzystania z Estońskiego CIT-u. Będą oni mieli czas do końca pierwszego roku podatkowego, w którym ma mieć zastosowanie to rozwiązanie.
 • Aktualizacja przepisów tyczy się również wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Wygaśnie ono po upływie czterech lat podatkowych.
 • Ustanowiony zostanie również nowy termin zapłaty od podzielonego zysku oraz rozdysponowanego dochodu (zysk netto).

Zmiany podatkowe w możliwości skorzystania z ulgi na zabytki

Ulga na zabytki to odliczenie, które budzi w obywatelach mieszane uczucia. Do tej pory preferencja ta w przypadku kupna nieruchomości wpisanego w rejestr zabytków umożliwiała skorzystać z prawa odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty będącej iloczynem m² i 500 zł. Co ważne: całość odliczenia nie mogła przekraczać pół miliona złotych.

Od 2023 roku wejdą w życie dość istotne ograniczenia. Nowe przepisy zakładają możliwość odliczenia od podatku wydatków związanych z robotami budowlanymi, pracami konserwatorskimi bądź restauratorskimi dopiero po ich zakończeniu, a nie w ich trakcie. Co więcej, pod odliczenie wejść mogą tylko te wydatki wchodzące w zakres prac, które zyskały pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pozostałe koszty nie będą z kolei klasyfikowały się do tej ulgi podatkowej.

Możliwość natychmiastowego skorzystania z niektórych ulg podatkowych

Podatnicy, którzy w 2023 roku złożą deklarację PIT-2 do pracodawcy, będą mogli od razu skorzystać z takich odliczeń jak:

 • ulga na powrót,
 • ulga dla seniora,
 • ulga 4+.

W praktyce oznacza to, tyle że zaliczki na poczet podatkowy będą pomniejszone o kwotę przysługującej ulgi. W takiej sytuacji podatnik odczuje różnice w comiesięcznym wynagrodzeniu.

Rozliczenia podatkowe na rzecz OPP w 2023 roku: większy PIT dla organizacji pożytku publicznego

Polski Ład 3.0 w nowym roku przewiduje możliwość przekazania większego procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Do tej pory można było przekazać 1% – składając zeznanie za 2023 rok, czyli w 2024 roku, będzie można wesprzeć wybrana przez siebie organizację za sprawą 1,5% podatku.

Sprawdź także:  Odliczenie od podatku w IKZE 2023 – kto może skorzystać z ulgi?

Zmiany w zasadach opodatkowania świadczeń kompensacyjnych nauczycieli

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom, którzy po rozwiązaniu stosunku pracy, nie podejmują zatrudnienia w innym miejscu. Prawo do skorzystania z tej preferencji mają pedagodzy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego. Od 1 stycznia 2023 roku w życie wejdą zmiany dotyczące opodatkowania: jeszcze w 2022 roku świadczenia kompensacyjne opodatkowane były na zasadach ogólnych (za pomocą skali podatkowej). Nowe przepisy zakładają opodatkowanie ich wyłącznie za sprawą zryczałtowanego podatku od osób fizycznych w wysokości 10%.

Zmiany przepisów podatkowych 2023 dotyczące dochodów uzyskiwanych przez małoletnie dzieci

Ważne zmiany w przepisach podatkowych tyczą się również dochodów, które zostały osiągnięte w ciągu roku przez małoletnie dzieci. Dotychczas były one doliczane do ogólnych dochodów rodziców, którzy musieli się z nich rozliczać z polskim urzędem skarbowym.

Od nowego roku dochody małoletnich podopiecznych (własnych i przysposobionych) nie będą już doliczane, co z kolei w wielu przypadkach będzie rodziło obowiązek podatkowy u dzieci, które będą musiały sporządzić roczną deklarację podatkową na koniec roku podatkowego.

Zmiany w podatkach a wniosek o niepobieranie zaliczek

Na uwagę zasługuje również fakt, że od 2023 roku większa liczba podatników będzie mogła skorzystać ze złożenia specjalnego wniosku o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

W praktyce oznacza to tyle, że jeżeli podatnik uzyskujący wynagrodzenie z umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło, mający świadomość, że jego ogólny dochód, który podlega pod opodatkowanie według skali podatkowej, nie przekroczy 30 000 zł (kwota wolna od podatku), będzie mógł złożyć wspomniany wniosek do swojego pracodawcy.

Nowe stawki karty podatkowej

Kolejna zmiana, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 roku, tyczy się stawki karty podatkowej. Po aktualizacji przepisów z większym podatkiem będą musieli liczyć się np. księża. Zobowiązanie to będzie podyktowane bowiem liczbą mieszkańców parafii. Dla przykładu:

 • proboszcze podlegający pod najniższą stawkę, będą płacić 120 złwięcej,
 • z kolei ci, którzy podlegają pod najwyższą stawkę, zapłacą 443 złwięcej.

Zmiany podatkowe dla przedsiębiorców, czyli wyższe składki ZUS od początku 2023 roku

Nowy rok, nowe stawki składek ZUS. Tak w skrócie można podsumować kolejne zmiany, z jakimi przyjdzie się mierzyć przedsiębiorcom. Według wstępnych wyliczeń osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zapłacą nawet 2 500 zł więcej w skali roku. W 2022 roku łączna wartość składek wynosi 1 211,29 zł – od roku 2023 wzrośnie ona do 1 418,48 zł miesięcznie. Do tego należy doliczyć również składkę zdrowotną, której wysokość zależy od dochodów oraz wybranej formy opodatkowania.

Wyższe podatki i opłaty lokalne od 2023 roku

2023 rok nie zacznie się dobrze również dla każdego, kto posiada nieruchomość lub psa. Niezadowoleni będą również ci podatnicy, którzy korzystają w ciągu roku z uzdrowisk. Przyczyn należy szukać we wzroście maksymalnych stawek podatków oraz opłat lokalnych, które w nowym roku wzrosną o 11,8%. Poniżej wybrane przykłady.

 • Podatek od budynków mieszkalnych będzie wyższy o 11 groszy. W 2022 roku wynosił on 0,89 zł za każdy m² powierzchni; w nowym roku będzie to już 1 zł za 1 m².
 • Opłata za posiadanie psa do tej pory wynosiła 135 zł na rok – po zmianach będzie to już 150,93 zł rocznie.
 • Opłata uzdrowiskowa w 2022 roku wynosiła 4,83 zł za jeden dzień. Po zmianach wzrośnie do 5,40 zł.

Rozliczenie bez znajomości obecnych przepisów podatkowych? Z PitBotem to możliwe!

Jak widać, zmian dla podatników w 2023 roku będzie naprawdę sporo. Z uwagi na to rozliczenia z urzędem skarbowym mogą sprawiać jeszcze większe problemy niż dotychczas. Na szczęście w dzisiejszych czasach nie musisz być na bieżąco z podatkami, by w prawidłowy sposób rozliczyć się z fiskusem! Jak to możliwe?

Za sprawą specjalistycznego programu do rozliczania PIT online, jakim jest PitBot. Jest to prosta w obsłudze aplikacja, z której możesz skorzystać zarówno na swoim smartfonie, jak i z poziomu przeglądarki w komputerze bądź laptopie. Program jest stale aktualizowany, przez co jest dostosowany do aktualnych przepisów. Całość rozliczania zamyka się w paru kliknięciach, dzięki czemu złożenie deklaracji nie zajmuje więcej niż kilkanaście minut.

Dużym plusem skorzystania z PitBota jest fakt, że nie musisz nawet wychodzić z domu – wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Takie rozwiązanie jest nie tylko wygodne, ale również bezpieczne. Nasza aplikacja rozliczeniowa zadba o poprawność danych, przez co nie musisz się stresować o ewentualne telefony ze strony urzędu skarbowego. Wypróbuj PitBota już dziś i ułatw sobie formalności związane ze składanie zeznania do urzędu skarbowego. Zapraszamy!

5/5 - (1)