Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2023 r., o ile zostanie zwiększona w następstwie zmian z tzw. Polskiego Ładu oraz co dla naszych portfeli oznacza podwyższenie kwoty wolnej?

Kwota wolna od podatku ma niebagatelna znaczenie w kontekście wysokości otrzymywanego przez podatników wynagrodzenia.

Kwota wolna od podatku – co to?

Kwota wolna od podatku jest ustalonym przez ustawodawcę limitem dochodu, od którego podatnik nie ma obowiązku odprowadzania podatku do urzędu skarbowego. Podstawą jej wyliczenia jest dochód podatnika, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Komu przysługuje kwota wolna w Polsce od podatku?

Wolna kwota od podatku jest dla wszystkich, którzy rozliczają podatek na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej). Dotychczas nie przysługiwała osobom o dochodzie przekraczającym 127 tys. zł rocznie, ale to ograniczenie od nowego roku nie będzie już obowiązywać. Kwoty wolnej od podatku z kolei nie mogą zastosować podatnicy, którzy rozliczają podatek ryczałtem, liniowo lub kartą podatkową.

Kwota wolna 2023 – czy trzeba ubiegać się o przyznanie ulgi?

Kwota wolna jest automatycznie uwzględniana w rozliczeniu rocznym PIT i podatnicy nie muszą – co do zasady – składać wniosku o możliwość skorzystania z tego przywileju. Jeśli natomiast podatnik oszacował, że korzystne będzie dla niego, by równowartość 1/12 kwoty wolnej była uwzględniona już przy comiesięcznej wypłacie, w zależności od formy współpracy rozwiązanie wygląda prezentuje się inaczej, o czym dowiesz się w następnych akapitach.

Kwota wolna od podatku – umowa o pracę

Polski Ład zmieni wysokość kwoty wolnej, ale niczego nie zmienia, jeśli chodzi o procedury. Z kwoty wolnej już w ciągu miesiąca skorzystają i będą korzystać pracownicy, którzy złożyli swojemu pracodawcy formularz PIT-2 (oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych). To formularz, który pracownik zwykle składa przed otrzymaniem pierwszej wypłaty. Oświadcza w nim, że nie osiąga innych wyszczególnionych dochodów (m.in. z tytułu emerytury, działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy). Tym samym upoważnia pracodawcę do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jeśli ktoś ma więcej niż jednego pracodawcę, wniosek taki może złożyć tylko u jednego z nich.

Raz złożony pracodawcy PIT-2 jest ważny także przez kolejne lata, o ile wynikający z niego stan faktyczny nie uległ zmianie. Pracownik, który do tej pory otrzymywał wynagrodzenie z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku w Polsce, w związku z Polskim Ładem nie musi więc podejmować żadnych czynności, chyba że jego sytuacja faktyczna się zmieniła (np. założył działalność gospodarczą).

Kwota wolna od podatku – umowa zlecenie i inne umowy cywilnoprawne

Podatnicy realizujący takie umowy nie mogą złożyć formularza PIT-2. Zwykle oznacza to, że dostają „na rękę” nieco mniej, a po rozliczeniu PIT otrzymują zwrot podatku. Dotąd kwota wolna od podatku była niewielka, problem dla wykonujących umowy cywilnoprawne był więc również mało dotkliwy. Polski Ład sprawi jednak, że comiesięczne wynagrodzenie netto z tytułu takich umów będzie co do zasady niższe niż dotychczas, zaś zwrot podatku na koniec roku – wyższy.

Sprawdź także:  Darowizna na cele kultu religijnego a podatki – to warto wiedzieć

Kwota wolna od podatku – 30 tys.

Ile wynosi kwota wolna od podatku? Warto wiedzieć, że wraz z Polskim Ładem następuje dosyć istotna zmiana.

W 2022 kwota ta została podniesiona z 8 tys. zł do 30 tys. zł. Po takiej zmianie kwota wolna w Polsce jest porównywalna do tej w krajach europejskich. To niższe podatki dla osób o niskich i średnich dochodach. Będą ją stosować wszyscy podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, a nie tylko ci najmniej zarabiający. Niezależnie, kto ile zarobił, zapłaci podatek tylko od nadwyżki ponad 30 tys. złotych rocznie. Dzięki tej zmianie, kwota wolna od podatku znalazła się na poziomie porównywalnym z takimi krajami jak Niemcy, Francja czy Irlandia.

W 2016 roku kwota wolna dla najmniej zarabiających wzrosła z ok. 3,1 do 6,6 tys. zł, a w 2018 roku do 8 tys. zł.

Kwota wolna od podatku – Polska. Polski Ład w liczbach

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów, dla ponad 23 mln Polaków zmiany podatkowe (w tym zwiększenie kwoty wolnej od podatku) będą korzystne lub neutralne. Zmiany wprowadzane w Polskim Ładzie prezentują się następująco.

 • Kasjer zarabiający 3 tys. zł, zyska na reformie ok. 1 840 zł w ciągu roku.
 • Pracownik fizyczny zarabiający 4 tys. zł, zyska ponad 1 360 zł w ciągu roku.
 • Księgowa zarabiająca w firmie 5 tys. zł, zyska ponad 560 zł w ciągu roku.
 • Emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł zyska ok. 1 600 zł rocznie
 • Rodzina 2+2, w której rodzice zarabiają w sumie 6,5 tys. zł brutto, gdy rozliczą się wspólnie, miesięcznie zyskają 328 zł, czyli prawie 4 tys. zł rocznie. Małżeństwo będzie mogło też odliczyć od podatku ulgi na dwójkę dzieci, czyli 2,2 tys. zł.

Kwota wolna od podatku – działalność gospodarcza. Przykłady oszczędności

 • Mechanik z dochodem 5 tys. zł, zaoszczędzi ok. 1000 zł rocznie.
 • Krawiec z dochodem 3 tys. zł, zaoszczędzi około 1 300 zł rocznie.
 • Fryzjer z dochodem 4 tys. zł, zaoszczędzi rocznie ok. 2 000 zł rocznie.

Kwota wolna od podatku 2023 dla emerytów

W przypadku seniorów, którzy w dalszym ciągu pracują, nie pobierają emerytury i rozliczają się według skali podatkowej, będą oni płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł dochodu (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi). W rezultacie, jeżeli senior zarabia 6 000 zł brutto miesięcznie, dzięki rozwiązaniom zawartym w Polskim Ładzie zaoszczędzi rocznie ponad 4 700 zł.

Jaka jest kwota wolna od podatku w Polsce dla małżonków?

Jak wspomniano, podatku dochodowego, dzięki podniesieniu kwoty wolnej, nie będą płacić osoby mniej zarabiające i większość emerytów i rencistów. Jednak na reformie Polskiego Ładu zyskają też rodziny. Już w przyszłym roku wspólnie rozliczający się małżonkowie będą korzystać z podwójnej kwoty wolnej wynoszącej aż 60 tys. zł. Małżonkowie z pensją 3 010 zł i 3 500 zł brutto miesięcznie, zyskają ok. 4 000 zł rocznie. Gdyby rozliczali się oddzielnie, to zyskaliby „na rękę” łącznie 3 600 zł rocznie.

W Polskim Ładzie rodzice w dalszym ciągu będą mogli korzystać z ulgi na dzieci. Rodzina 2+2, która zarabia wspólnie 6 500 zł brutto, zyska ok. 4 000 zł na rękę. Nie dość, że w ogóle nie zapłaci podatku, to jeszcze otrzyma od państwa zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci, w kwocie ok. 2 000 zł.

Sprawdź także:  Ulga na powrót 2022 – nowe odliczenie w ramach Polskiego Ładu

Rodzice wychowujących co najmniej 4 dzieci korzystać będą z PIT- 0 dla rodzin 4+. To co najmniej 85 528 zł przychodu bez PIT na każdego rodzica. Do tego – dla podatników rozliczających się według skali (12 i 32 proc. PIT) – przysługiwać będzie dodatkowo 30 tys. kwoty wolnej. W sumie na PIT-0 dla rodzin 4+ skorzysta ponad 110 tys. rodziców.

Kwota wolna od podatku nie zwalnia od obowiązku rozliczenia z urzędem

Co istotne, jeśli uzyskany przez podatnika dochód mieści się w kwocie wolnej, to wprawdzie nie ma obowiązku zapłaty podatku, jednakże nie jest zwolniony z obowiązku rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Każda osoba fizyczna w Polsce, bez względu na dochody musi w określonym terminie złożyć zeznanie podatkowe. Jeśli zaś dochód jest wyższy od kwoty wolnej, to płacimy podatek od nadwyżki ponad tę kwotę.

Co oprócz kwoty wolnej w Polskim Ładzie

Na reformie nazwanej Polskim Ładem zyska aż 530 tys. najmniejszych firm. Oprócz najważniejszych zmian w postaci zwiększenia wolnej kwoty od podatku, czy podniesienia drugiego progu podatkowego, Polski Ład to również szereg preferencji dla firm nastawionych na innowacje, inwestycje i ekspansje biznesu.

 • Ulga B+R wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem.
 • Ulga na prototyp, wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji.
 • Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach.
 • Ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej towarowi linii produkcyjnej.
 • Ulga IP Box, która zmniejszy obciążenie na etapie jego sprzedaży.
 • Ulga na IPO wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów, ułatwią polskim firmom wejście na giełdę i znalezienie potrzebnych im inwestorów.
 • Ulga konsolidacyjna kierowana do firm, które poprzez połączenie się z innym podmiotem zdecydują się na uratowanie np. swojego kontrahenta, dostawcy lub innego biznesu potrzebującego wsparcia.
 • Ulga na ekspansję, dzięki której wydatki na poszukiwanie nowych rynków dla polskich produktów będą mogły zostać odliczone 2 razy.

Pozostałe pytania do kwoty wolnej

Co podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł oznacza dla emerytów i pracowników?

Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, powoduje zmniejszenie wysokości płaconego podatku PIT lub jego całkowitą likwidację dla 18 mln pracujących Polaków i emerytów. To wsparcie osób najmniej zarabiających oraz seniorów.

Dzięki podwyższeniu kwoty wolnej podatnicy, którzy uzyskują wynagrodzenie lub emeryturę do 2500 zł miesięcznie, nie będą musieli płacić podatku PIT. Kwota zmniejszająca podatek nie będzie już maleć wraz ze wzrostem dochodów, a jej wysokość dla potrzeb obliczania zaliczek na podatek oraz rocznego obliczenia podatku będzie taka sama.

Po podwyższeniu kwoty wolnej do 30 tys. PIT nie będą płacić osoby najmniej zarabiające. Jak to się ma do płacy minimalnej, która od 1 stycznia 2022 r. wynosi 3010 zł? Licząc to razy 12 wychodzi 36120, czyli o 6120 zł więcej od 30 tys. zł. Czy takie osoby z płacą minimalną będą jednak płacić podatek?

Osoby, które zarabiają płacę minimalną, nie zapłacą PIT. Kwotę wolną odnosi się do podstawy opodatkowania, a nie przychodu brutto.

Przykład: Płaca minimalna w 2022 roku będzie wynosiła 3 010 x 12=36 120 zł. Dla przykładu posłużymy się scenariuszem dla singla zarabiającego na poziomie minimalnym.

Składka na ubezpieczenie społeczne po stronie pracownika 13,71%*36 000 zł = 4 952,05 zł.

Odliczenie składki: 36 000 zł – 4 952,05 zł = 31 167,95 zł.

Odliczenie kosztów uzyskania przychodu (najniższych – dla pracownika miejscowego): 31 167,95 zł zł – 3 000 zł = 28 167,95 zł.

W ten sposób podatnik otrzymuje podstawę opodatkowania, którą można konfrontować z kwotą wolną.

5/5 - (1)